SPP

Ako fungujú smart technológie

Zabudovaním smart technológií je možné zmeniť budovu na inteligentnú. O tom, aké možnosti sú dnes dostupné a čo všetko tieto smart zariadenia dokážu, sme sa rozprávali s Tiborom Jedličkom, odborníkom SPP na smart technológie.

Inteligentné, inak povedané smart technológie, umožňujú ovládanie kúrenia, vetrania, klimatizácie či osvetlenia na diaľku. Akú predprípravu, resp. úpravy stavebného alebo elektroinštalačného charakteru, si zavedenie týchto smart technológií vyžaduje?
Rozsah príprav na inteligentnú alebo bezdrôtovú elektroinštaláciu vždy závisí od požiadaviek investora a od súčasného stavu nehnuteľnosti. Vždy je najlepšia osobná konzultácia. Pri bezdrôtovej elektroinštalácii nemožno všeobecne povedať, aké podmienky je potrebné splniť. Keďže je bezdrôtová, treba riadne uvážiť jej dosah a kde všade ju použiť. Napríklad, veľké železobetónové budovy nie sú najvhodnejším prostredím, napriek tomu sa dá nájsť riešenie. Aby neprišlo k nechcenému výpadku komunikácie, navrhnuté riešenie treba odkonzultovať a otestovať. Všetko závisí od rozlohy a od toho, čo a ako chceme ovládať. Čo sa týka inteligentnej zbernicovej elektroinštalácie, tu je potrebné svojpomocné prípravy určite nahradiť osobnou konzultáciou, keďže každý krok od návrhu až po nastavenie systému najlepšie zvládne vyškolený odborník, ktorý má skúsenosti z praxe. Pre obidva varianty inštalácií však platí, že ak chceme mať inštaláciu pod palcom z akéhokoľvek miesta na Zemi, potrebujeme internet.

Jedným z inteligentných riešení sú bezdrôtové termoregulačné hlavice umiestnené na ventiloch radiátorov. Na akom princípe pracujú?
Bezdrôtové termostatické hlavice RFAT-1 sú určené do bezdrôtovej elektroinštalácie. Neustále si strážia teplotu prostredia, kde sa nachádzajú. V aplikácii, ktorá komunikuje s inteligentnou krabičkou, si nastavíme požadovanú vykurovaciu krivku teploty. Hlavica si tieto požadované teploty prevezme a naďalej už pracuje autonómne. Pootvorí a zatvorí radiátorový ventil tak, aby sa k požadovanej teplote dostala čo najefektívnejšie. Ak zistí, že teplota v miestnosti prudko klesla následkom otvorenia okna, radiátor uzavrie, aby nedochádzalo k únikom tepla.

Je možné nainštalovať inteligentný systém podobný termoregulačnému ventilu, ktorý by ovládal prevádzku vykurovacích/vetracích zariadení v budovách/bytových domoch, napr. s vlastnou kotolňou?
Samozrejme, ak nejde o diaľkové zásobovanie teplom a investor má aj svoj kotol, je možné do systému začleniť aj prvok (ak nám to typ kotla umožní), ktorým sa nahrádza jestvujúci priestorový termostat kotla. Keďže máme prehľaď o teplotách v každej miestnosti a hlavica vie, kedy chce kúriť a kedy nie, termostat nie je potrebný. Kotol sa pomocou tohto prídavného prvku aktivuje v prípade, keď aspoň jedna miestnosť chce kúriť, a zostáva aktívny, až kým sa posledná hlavica neuzavrie, čo naznačuje, že všetky miestnosti sú vykúrené a kotol nemusí byť naďalej aktívny.

Častým problémom bytových domov je vytopenie susedných bytov či spoločných priestorov v dôsledku poruchy zariadenia s napúšťaním, resp. vypúšťaním vody. Riešením by mohol byť záplavový detektor. Je vhodná/možná jeho inštalácia do jednotlivých bytov/priestorov alebo na centrálny prívod vody do budovy?
Snímače zatopenia alebo záplavové detektory sa dajú umiestniť v podstate kdekoľvek. Môžu nás informovať o tejto škodovej udalosti alebo môžu dať podnet na vykonanie nejakého opatrenia. Ak je stúpacie potrubie vybavené elektroventilom na prívode vody, môže sa tento ventil uzavrieť. Horšie prípady sú také, keď únik vody nastane na strane vypúšťania. V takomto prípade sa môže napríklad v pivniciach aktivovať odčerpávacie čerpadlo.

Detektory dymu sú v starých bytových domoch skôr raritou. Jednoznačne však prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti. Čo všetko dokážu detektory zo skupiny smart?
Detektory dymu môžeme považovať za samostatné autonómne snímače. Majú svoje vlastné napájanie a aj svoj akustický signalizátor – sirénu. Umiestňujú sa prevažne na strop. Následne sa dajú aj implementovať do nadriadeného systému, s ktorým sú kompatibilné, a teda umožňujú skontrolovať stav poplachu aj cez telefón.

K zvyšovaniu bezpečnosti budov do vysokej miery prispievajú aj detektory úniku plynu…
S detektormi úniku plynu je to podobné. Je tu však ten rozdiel, že potrebujú svoje vlastné napájanie, teda vedú k nim vodiče. Tento snímač sa umiestňuje do prostredia podľa toho, či chceme detegovať plyny ťažšie alebo ľahšie ako vzduch.

Kto a ako môže tieto systémy v bytových a nebytových budovách spravovať?
Ako bolo už na začiatku povedané, najskôr je dôležité stanoviť na základe požiadaviek investora, ktorú z technológií ideme aplikovať a čo ideme ovládať. Bezdrôtový systém sa môže použiť v bytových, ale aj nebytových priestoroch, je veľmi vhodný do drevostavieb, ale v menšom rozsahu na čiastkové riešenia a rekonštrukcie bytov. Nejde o systém na správu jednej veľkej budovy, ale jej častí. Ak chceme spravovať celú budovu alebo veľkú časť, na tento účel je určite vhodná zbernicová inteligentná elektroinštalácia.

Je možné prepojenie na databázy údajov?
Zatiaľ systém takýmto logfileom nedisponuje.

Aké výstupné dáta využiteľné pri správe budov tieto systémy poskytujú?
Za výstupné dáta môžeme považovať aj informácie, ktoré vidíme v aplikácii na jednom mieste. Teda stavy osvetlenia, žalúzií, teploty v miestnostiach, či sa práve kúri alebo nie, stavy okien a iných technológií, ktoré sú začlenené do systému.

Čo v prípade výpadku elektrickej energie, resp. nefunkčnosti smart zariadenia?
To závisí od toho, čo má inštalácia riešiť a kde je použitá. Ak ovládame osvetlenie a nemá byť použitá UPS pre svetelné obvody, potom je zbytočné zálohovať celý systém. Ak sa rieši bezpečnosť, potom je systém, samozrejme, zálohovaný.

Tibor Jedlička Odborník SPP na smart technológie
Tibor Jedlička
Odborník SPP na smart technológie 

 

TEXT | Andrea Dingová v spolupráci s SPP
FOTO | Miro Pochyba

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 3/2018.