3*STAR v Žiline chce ponúknuť vyšší bytový štandard
Galéria(6)

3*STAR v Žiline chce ponúknuť vyšší bytový štandard

Partneri sekcie:

Na žilinskom Bôriku pribudne ďalší bytový komplex, ktorý investor SKYBAU-INVEST, s.r.o., nazval 3*STAR a realizuje ho ako bývanie s vyšším stredným štandardom. Podľa Ing. Petra Janíčka, predstaviteľa investora, bytovým jednotkám nebudú chýbať ani podporné funkcie, akými sú parkovanie a garážovanie osobných áut či oddychové zóny so zeleňou. Investícia za vyše 300 miliónov korún by mala byť dokončená na jar budúceho roka.Urbanistické riešenie rešpektuje situáciu v danej lokalite, pričom bytový komplex 3*STAR nadväzuje na okolitú zástavbu rodinných a bytových domov na Bôriku. Obytný súbor sa realizuje v podobe troch samostatných bytových domov. Prvý dom bude mať 3 a 6 podlaží, s výrazným terasovitými ustúpením od lesoparku. Druhý bytový dom bude mať 7 podlaží a tretí 8 podlaží.

Všetky sú vybavené osobným výťahom s úpravou pre imobilných ľudí. Funkčné členenie bytových domov je takmer totožné v suteréne každej sekcie. Nachádzajú sa tam garáže, pivničné kobky a priestory pre technologické vybavenie jednotlivých bytov (výmenníkové stanice horúcej vody, vodomerne, elektromery atď.).

„Terasovitý charakter jednotlivých sekcií od komunikácie a lesoparku by mal vplývať na celkový výraz stavby,“ hovorí autor projektu Ing. arch. Tibor Kočuta. „Keďže sme nechceli, aby pohľadovo pôsobil príliš mohutne, snažili sme sa ho tvarovo odľahčiť. V architektonických hmotách a štruktúrach sledujeme horizontálny charakter zástavby a ten sme zvýraznili aj vo farbách a celkových pohľadoch. Snahou nášho projektu je upútať pozornosť okolia, ale aj harmonicky pôsobiť v danej lokalite.“

Po konštrukčnej stránke sa objekty realizujú ako železobetónový, monolitický skelet s výplňovým, obvodovým murivom na keramickom základe. Deliace priečky sú keramické so železobetónovými, monolitickými stropmi a železobetónovými monolitickými rámami, založenými na základoch železobetónových stužovadiel a základových pilótach. Konštrukcia strechy je plochá, krovová konštrukcia položená na nosnom, železobetónovom monolitickom strope. Zvislé časti tvoria steny z tehlového muriva. Súčasťou objektu sú aj železobetónové schodiská.

Bytový komplex 3*STAR

Miesto: Bôrik – Žilina
Generálny projektant: Architektúra projekcia, s. r. o.
Autor: Ing. arch. Tibor Kočuta
Investor: SKYBAU-INVEST, s. r. o.
Generálny dodávateľ: SkyBau, s. r. o.
Celkové investície: 300,1 mil. Sk
Začatie výstavby: november 2007
Ukončenie stavby: apríl 2009
Úžitková plocha: 9 319 m2 bez plochy balkónov a terás
Zastavaná plocha: 12 697 m2 bez plochy balkónov a terás
Plocha pozemku: 4 809 m2
Počet bytov: 101

(pet)
Vizualizácie: Architektúra projekcia, s. r. o.