ASB Články na tému

fúzač krovový

Rekonštrukcie starých domov v historických centrách miest bývajú náročné nielen z hľadiska možností architektov, ktoré sú do istej miery obmedzené vekom a umiestnením stavby. Problémom býva aj pre moderné rodiny nepoužiteľné dispozičné riešenie, ktoré treba vyriešiť prakticky nanovo. Veľmi pôsobivo sa s rekonštrukciou domu v historickom centre mesta Levoča pohral architekt Richard Kráľovič.

Stavebnotechnický prieskum krovu kaštieľa v Oščadnici sa realizoval v marci 2013. Zameriaval sa na stanovenie rozsahu a stupňa poškodenia jednotlivých prvkov krovu a následné vyhodnotenie celkového stavu konštrukcie. Skutkový stav drevenej konštrukcie sa posúdil najskôr vizuálne a potom aj prístrojovými metódami.

Pri rekonštrukcii historicky významných drevených objektov treba brať ohľad aj na požiadavky pamiatkarov. Po podrobnom prieskume treba vykonať sanačné opatrenia v súlade s ich požiadavkami. Dôraz sa kladie najmä na ­zachovanie čo najväčšieho množstva pôvodných drevených prvkov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa najčastejšie ­využíva spevňovanie prvkov a stužovanie konštrukcií. Pri sanácii treba zohľadniť aj ostatné faktory, ktoré ovplyvnia budúci skutkový stav danej konštrukcie.

Stavebno-technický prieskum krovu rímsko-katolíckeho kostola Sv. Štefana v Šuranoch sa realizoval pomocou zmyslových (vizuálnych) a prístrojových diagnostických metód. Na nedeštruktívny prieskum sa použil ultrazvukový prístroj Pundit plus a na semideštruktívny prieskum odporová mikrovŕtačka Resistograph IML RESI-F400. Pomocou týchto prístrojov sa zhodnotil aktuálny stav drevených prvkov krovu. Na základe získaných výsledkov sa určil rozsah a typ jeho poškodenia.

Cieľom stavebno-technického prieskumu dreveného krovu meštianskeho domu v meste Albrechtice neďaleko Krnova bolo detailné vyhodnotenie aktuálneho stavu, určenia porúch a kvantifikovania poškodenia drevených prvkov v krove. Na základe prieskumu, ktorý sa vykonal zmyslovými a prístrojovými metódami, sa následne navrhol spôsob sanácie krovu.

Životnosť drevených stavieb a konštrukcií je relatívna veličina . Avšak ani ten najprepracovanejší návrh drevenej konštrukcie nemusí vždy zabrániť vytváraniu porúch na nej. Môže však minimalizovať riziko ich výskytu. Vplyv jednotlivých detailov konštrukcie na životnosť a spoľahlivosť možno prirovnať k pevnosti reťaze – každá reťaz je taká pevná, ako je pevný jej najslabší článok.

Drevo ako prírodný organický materiál podlieha vplyvom času rôznym typom poškodení. Zmeny v jeho štruktúre pri hnilobe a iných poškodeniach sa prejavujú v zmenách jeho vlastností, v strate úžitkových a estetických hodnôt. S cieľom zachovať kultúrne dedičstvo na báze dreva aj pre budúce generácie je nevyhnutné, aby sa vyspelé spoločnosti o drevené pamiatky aj adekvátne starali. Na území SR treba chrániť najmä objekty zapísané v zozname kultúrnych pamiatok, ku ktorým patria viaceré stavby a ich súčasti – drevenice, drevené kostoly, hrazdené stavby, historické stropy, krovy, dvere, okná, schodiská i iné súčasti budov ľudovej architektúry, meštianskych, kúpeľných i iných domov, kaštieľov alebo hradov.

Na žilinskom Bôriku pribudne ďalší bytový komplex, ktorý investor SKYBAU-INVEST, s.r.o., nazval 3*STAR a realizuje ho ako bývanie s vyšším stredným štandardom. Podľa Ing. Petra Janíčka, predstaviteľa investora, bytovým jednotkám nebudú chýbať ani podporné funkcie, akými sú parkovanie a garážovanie osobných áut či oddychové zóny so zeleňou. Investícia za vyše 300 miliónov korún by mala byť dokončená na jar budúceho roka.

Existuje niekoľko spôsobov spájania drevených prvkov krovu, ako napr. použitie klasických tesárskych spojov, príložiek, špeciálnych platní alebo kovových uholníkov. Spôsob spájania jednotlivých prvkov závisí od výrobnej a montážnej technológie, veľkosti zaťaženia konštrukcie i jednotlivých spojov.