dreveny krov kastiela v oscadnici

Drevený krov kaštieľa v Oščadnici

Stavebnotechnický prieskum krovu kaštieľa v Oščadnici sa realizoval v marci 2013. Zameriaval sa na stanovenie rozsahu a stupňa poškodenia jednotlivých prvkov krovu a následné vyhodnotenie celkového stavu konštrukcie. Skutkový stav drevenej konštrukcie sa posúdil najskôr vizuálne a potom aj prístrojovými …
priklady sanacii historickych drevenych krovov a stropov

Príklady sanácií historických drevených krovov a stropov

Pri rekonštrukcii historicky významných drevených objektov treba brať ohľad aj na požiadavky pamiatkarov. Po podrobnom prieskume treba vykonať sanačné opatrenia v súlade s ich požiadavkami. Dôraz sa kladie najmä na ­zachovanie čo najväčšieho množstva pôvodných drevených prvkov. …
stavebno technicky prieskum dreveneho krovu kostola v suranoch

Stavebno-technický prieskum dreveného krovu kostola v Šuranoch

Stavebno-technický prieskum krovu rímsko-katolíckeho kostola Sv. Štefana v Šuranoch sa realizoval pomocou zmyslových (vizuálnych) a prístrojových diagnostických metód. Na nedeštruktívny prieskum sa použil ultrazvukový prístroj Pundit plus a na semideštruktívny prieskum odporová mikrovŕtačka Resistograph IML RESI-F400. Pomocou týchto …
prieskum dreveneho krovu mestianskeho domu valbrechticiach vjesenicku

Prieskum dreveného krovu meštianskeho domu v Albrechticiach v Jesenicku

Cieľom stavebno-technického prieskumu dreveného krovu meštianskeho domu v meste Albrechtice neďaleko Krnova bolo detailné vyhodnotenie aktuálneho stavu, určenia porúch a kvantifikovania poškodenia drevených prvkov v krove. Na základe prieskumu, ktorý sa vykonal zmyslovými a prístrojovými metódami, sa následne navrhol …
Príčiny porúch drevených stavieb a konštrukcií

Príčiny porúch drevených stavieb a konštrukcií

Životnosť drevených stavieb a konštrukcií je relatívna veličina . Avšak ani ten najprepracovanejší návrh drevenej konštrukcie nemusí vždy zabrániť vytváraniu porúch na nej. Môže však minimalizovať riziko ich výskytu. Vplyv jednotlivých detailov konštrukcie na životnosť …
Ochrana drevených pamiatkových stavieb (1. časť)

Ochrana drevených pamiatkových stavieb (1. časť)

Drevo ako prírodný organický materiál podlieha vplyvom času rôznym typom poškodení. Zmeny v jeho štruktúre pri hnilobe a iných poškodeniach sa prejavujú v zmenách jeho vlastností, v strate úžitkových a estetických hodnôt. S cieľom zachovať kultúrne dedičstvo na báze dreva aj …
3*STAR v Žiline chce ponúknuť vyšší bytový štandard

3*STAR v Žiline chce ponúknuť vyšší bytový štandard

Na žilinskom Bôriku pribudne ďalší bytový komplex, ktorý investor SKYBAU-INVEST, s.r.o., nazval 3*STAR a realizuje ho ako bývanie s vyšším stredným štandardom. Podľa Ing. Petra Janíčka, predstaviteľa investora, bytovým jednotkám nebudú chýbať ani podporné funkcie, akými sú parkovanie …
Spájanie drevených prvkov krovu

Spájanie drevených prvkov krovu

Existuje niekoľko spôsobov spájania drevených prvkov krovu, ako napr. použitie klasických tesárskych spojov, príložiek, špeciálnych platní alebo kovových uholníkov. Spôsob spájania jednotlivých prvkov závisí od výrobnej a montážnej technológie, veľkosti zaťaženia konštrukcie i jednotlivých spojov.