Architektonické stvárnenie s použitím prvkov nadväzujúcich na prvú etapu výstavby

2. etapa projektu Petržalka City skolaudovaná

Nedávno bola skolaudovaná 2. etapa projektu Petržalka City, ktorou je polyfunkčný bytový dom so štrnástimi nadzemnými podlažiami. Jeho architektúra prirodzene nadväzuje na predchádzajúcu etapu a prispieva k originalite budúceho zeleného centra Petržalky. Bude to obytná zóna na rozhraní oddychovej oblasti a frekventovanej dopravnej osi v Petržalke.

Druhá etapa projektu Petržalka City sa skladá z jedného podzemného podlažia a štrnástich nadzemných. Podzemné podlažie slúži na parkovanie, ako skladovacie priestory a technické zázemie objektu. Na 1. NP sú vstupy do budovy, komunikačné priestory, príslušenstvo k bytom – kóje a obchodné priestory retailov.

Na vyšších poschodiach sú bytové priestory – na 2. a 3. NP sa nachádzajú mezonetové byty, na 4. až 14. NP menšie bytové jednotky. Celkovo je v objekte 111 bytov, 27 apartmánov. Severné krídlo od Rusovskej cesty je na 2. NP vyhradené na administratívne priestory so samostatným vchodom a výťahom.

Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP |

Strecha podzemnej garáže je riešená ako park so zelenými plochami. Komunikačné koridory sú tiež zatrávnené, využil sa ecoraster. V priestore rozmiestnené gabiony kopírujú komunikačné koridory.

Konštrukcie a úpravy

Nosný systém je monolitický železobetónový. Vertikálnu prepravu zabezpečujú dve schodiská a päť výťahov. Administratívne krídlo má samostatný výťah. Byty sú k dispozícii v štádiu holobytov, t. j. sú zhotovené potery, sadrové omietky a dvojitý náter, zásuvky a vypínače.

Každý byt má balkón/terasu. Povrch balkónov tvorí kompozitná roštová krytina s vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Na podlahách spoločných priestorov je vysokoodolný koberec, steny upravili sadrovými omietkami s dvojitým náterom. Strop je vyhotovený zo skladaného stropného podhľadu Hunter Douglas.

Petržalka City

Obvodový plášť tvorí kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny s povrchovou úpravou. Na prvom, druhom a trinástom, štrnástom nadzemnom podlaží má obálka budovy povrchovú úpravu zhotovenú kreatívnou omietkou, imitujúcou plech s priznaným delením (stykovanie plechových tabúľ).

Pôdorys 11. NP
Pôdorys 11. NP |

Tretie až dvanáste nadzemné podlažia na východnej, južnej a severnej strane majú povrchy upravené 1,5 mm šúchanou omietkou. Fasáda je z kontaktného zatepľovacieho systému, ako architektonický prvok boli využité U-drážky, imitujúce použitie Cetris dosiek. Celkové stvárnenie fasády je dotvorené posuvnými slnolamami na južnej strane a fasádnymi prvkami – rámami, ktoré sú vytvorené z FunderMax dosiek a oceľovej konštrukcie a zabezpečujú nadväznosť na 1. etapu.

Pohľady
Pohľady |

REDAKČNÁ ÚPRAVA: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: MIRO POCHYBA
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: VIEST ARCHITEKTI

ZDROJ: PR článok spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ