Zatepľovanie patrí do rúk profesionálom (profil spoločnosti Stawal, s. r. o.)
Galéria(4)

Zatepľovanie patrí do rúk profesionálom (profil spoločnosti Stawal, s. r. o.)

Nová fasáda je ako kabát – dodáva celej stavbe ten správny výraz. Človek si však dokáže kabát prezliecť pomerne jednoducho. Pri prezliekaní budovy už treba vyhľadať asistenciu skúsenej firmy. Jednou zo spoločností, ktoré sa špecializujú na fasádne úpravy a zatepľovanie objektov, je aj Stawal, s. r. o. O situácii v tomto dnes veľmi populárnom odvetví stavebných činností nám porozprával jej konateľ a jeden z priekopníkov zatepľovania na Slovensku Ing. Jozef Kňažek.Prečo ste si vybrali za svoju hlavnú realizačnú činnosť práve zatepľovanie?

Zatepľovaním a novými povrchovými úpravami fasád sa zaoberám od čias, keď táto technológia ešte len začala prenikať na Slovensko. Zúčastnil som sa aj na pilotnom programe zatepľovania, ktorý sa realizoval začiatkom 90. rokov minulého storočia na bratislavských Kramároch pod záštitou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pred viac ako desiatimi rokmi sme založili firmu Trecol, s. r. o., ktorá bola výhradným distribútorom talianskych materiálov určených na povrchové úpravy fasád a zatepľovacích systémov Edison.

Keďže sme tieto materiály a systémy aj sami aplikovali na fasády, po čase sme sa rozhodli oddeliť predaj od realizačnej činnosti. Preto sme vo februári 2004 založili spolu s niektorými bývalými vedúcimi pracovníkmi firiem Trecol, s. r. o., a Krustav, spol. s r. o., novú spoločnosť Stawal. Hoci máme za sebou aj niekoľko kompletných realizácií objektov a viaceré rekonštrukcie bytových, občianskych i priemyselných stavieb, snažili sme sa postupne preorientovať na to, pre čo vlastne firma vznikla – na realizáciu dodatočného zateplenia budov. V súčasnosti zatepľovacie práce tvoria jadro našej činnosti aj s celkovou obnovou i rekonštrukciou fasád a odstraňovaním všetkých nedostatkov, ktoré s tým súvisia.

Takže iné stavebné práce už nevykonávate?

Samozrejme, keby prišla dobrá ponuka, určite ju neodmietneme, pretože zohnať dnes kvalitnú realizačnú spoločnosť je problém. Všetci naši pracovníci sú odborne vyškolení, či ide o technikov, riadiacich pracovníkov alebo robotníkov priamo vykonávajúcich svoje remeslo. Svojich ľudí si starostlivo vyberáme a ďalej ich školíme v oblasti potrebných predpisov a skúšok. Nejde nám len o odborné znalosti, dbáme aj o to, aby naši realizátori vedeli patrične vystupovať na verejnosti a komunikovať so zákazníkmi, aby sa vyhýbali problémom so zákonom a iným zlozvykom. Takíto ľudia sa však hľadajú čoraz ťažšie…

Zdá sa, že kladiete veľký dôraz na kvalifikovaných zamestnancov…

Naša firma nie je až taká veľká, no v rámci vedenia a technického oddelenia máme 5 stavebných inžinierov z oblasti pozemných stavieb a 3 absolventov stavebnej priemyslovky. Dnes je zatepľovanie v trende, takže ho realizuje hocikto bez patričného vzdelania, a potom vznikajú nemalé problémy. Firma Edison, ktorej materiály používame, patrí k zakladajúcim členom Združenia pre zatepľovanie budov, preto mi situácia v tomto sektore nie je ľahostajná. Myslím si, že by prospela užšia spolupráca medzi Technickým a skúšobným ústavom stavebným, Slovenskou stavebnou inšpekciou, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, Združením pre zatepľovanie budov a výrobcami materiálov, aby sa definovali isté požiadavky na kvalitu práce i materiálu. V súčasnosti totiž o výbere materiálu rozhoduje najmä cena, čo nie je vždy pre zákazníka najšťastnejším riešením.

Vy používate zatepľovacie systémy Edison.

Áno, pracujeme výhradne s materiálmi talianskej spoločnosti Edison, ktorá má v tomto odvetví tridsaťročné skúsenosti. Dôkazom je aj certifikát magistrátu mesta Viedeň, ktorý získal jeden z prvých systémov Edison už v roku 1985. Keďže ide o pomerne malého výrobcu, nedokáže predajom konkurovať nadnárodným spoločnostiam z tohto odvetvia, kvalitou sa im však určite vyrovná. Na realizáciu zatepľovania používame výhradne certifikované zatepľovacie systémy Edison, vlastníme licenciu na vykonávanie týchto prác, vydanú TSÚS v Bratislave.

Všetky práce priebežne kontrolujeme a snažíme sa maximálne uspokojiť zákazníka jednak počas realizácie, ale aj po odovzdaní diela do užívania. Naším cieľom je, aby sme sa nemuseli k zrealizovanej práci už vracať. Ak pracujú kvalitní zamestnanci s kvalitným materiálom, vykonané dielo bude zákazníkovi slúžiť podstatne dlhšie, než určuje zákonná záruka. Preto si myslím, že zatepľovanie patrí do rúk odborníkom a to je aj dôvod, prečo sa materiály Edison nedistribuujú do predajní hobby stavebnín.

Ako dlho teda bude vykonané dielo slúžiť zákazníkovi?

Ak sú zatepľovacie systémy správne zabudované, netreba ich v budúcnosti vôbec meniť. Maximálne po približne 15 až 20 rokoch, ak je to potrebné, by sa mohla obnoviť fasádna úprava. Poznáme viacero referenčných stavieb v Rakúsku i v Taliansku, na ktorých sa ani po 20 rokoch neprejavujú žiadne problémy. Snažíme sa, aby podobné referenčné stavby vznikli naším pričinením na Slovensku, čo sa nám aj darí, pretože sa už môžeme pochváliť realizáciami spred 15 rokov. Vysokú úroveň realizácií si udržiavame aj tým, že okrem samotných systémov Edison používame aj čo najkvalitnejšie doplnkové materiály. Ako plnivo do omietok používame drvený mramor a kremeň, na rozdiel od menej trvácneho vápenca. Životnosť omietky je tak dlhšia. Pri súčasnom trende fasád so sýtymi odtieňmi farieb používame na prefarbenie omietok vysokokvalitné pigmenty Bayer, ktoré sú nadštandardne odolné proti UV žiareniu a vyblednutiu. Toto všetko sa mierne podpisuje na celkovej cene, no fakt, že netreba rátať s dodatočnými opravami v budúcnosti, určite stojí za to.

Okrem samotných zatepľovacích prác určite ponúkate aj sprievodný servis.

Zákazníkom dokážeme ponúknuť celý program na obnovu a zateplenie budov – odborné posudky znalca, teplotechnický posudok s vyhodnotením úspor, statický posudok, architektonický návrh, vypracovanie cenovej ponuky… Naši overení projektanti dokážu v prípade záujmu spracovať príslušnú projektovú dokumentáciu vrátane posúdenia starého stavu a návrhu novej fasády. Pomáhame jednotlivcom, spoločenstvám vlastníkov bytov, správcom bytových domov a bytovým družstvám pri komunikácii s úradmi, staráme sa aj o podklady na vypracovanie dotácií a úverov, dokážeme pomôcť pri vybavovaní stavebného povolenia a posudkov od požiarnika či hygienika.

Orientujete sa pri realizáciách na trenčiansky región?

Realizovali sme už zákazky na rôznych miestach Slovenska, dokonca i v zahraničí, ale momentálne sa sústredíme na územie trenčianskeho regiónu. Vzhľadom na to, že sa snažíme zatepľovaniu venovať čo najprofesionálnejšie, zatiaľ nie sme nútení pôsobiť na celom území republiky. V niektorých regiónoch však spolupracujeme s partnerskými realizačnými firmami, napríklad s firmou Biwex, s. r. o., v Bratislave či v Poprade s firmou Stemp, s. r. o. Zatepľujeme rodinné domy, haly i školy, ale gro našej práce momentálne tvoria bytové objekty. Je to rôznorodá práca – od malých stavieb obsahujúcich 6 bytov až po komplexy so 108 bytmi. Niektoré sú murované, iné panelové, postavili ich v rôznom čase a na mnohých sa už začínajú prejavovať poruchy. Takže okrem samotného zatepľovania rekonštruujeme degradované fasády, balkóny či strechu, meníme okná… Všetky tieto práce jednoznačne zvýšia komfort užívateľov objektu a predĺžia jeho životnosť.

Zateplenie objektu však nie je lacnou záležitosťou. Aká je zhruba návratnosť takejto investície?

Odpoviem protiotázkou – ak si kúpite auto za 2 milióny, kedy sa vám táto investícia vrátiω Možno nikdy, ale určite sa vám zvýši životný štandard. Takisto vám zateplenie zvyšuje štandard bývania. Nová fasáda dodá vášmu starému domu moderný vzhľad. Počas letných horúčav sa v byte cítite príjemne, v zime zasa spotrebujete menej energie na kúrenie. Príjemný pocit ťažko prepočítate na peniaze, pretože pre každého má inú cenu.

Vaši zákazníci sa však určite na návratnosť financií pýtajú.

Samozrejme, investícia do zateplenia závisí od celkového stavu budovy, nutnosti rekonštrukčných zásahov a použitého materiálu. Zateplenie je však veľmi efektívnou investíciou. Dĺžka obdobia návratnosti je potom priamo úmerná objemu vynaložených investícií. Správnym, systematickým zateplením sa dá ušetriť 40 až 50 % nákladov na vykurovanie, čo pri súčasných cenách za energie môže predstavovať návratnosť investovanej sumy do 8 až 10 rokov. Máme k dispozícii reálne výsledky meraní, ktoré dokazujú, že po zateplení niektorí naši zákazníci ušetrili viac ako 50 % nákladov na vykurovanie.

Spomenuli ste, že vašu firmu nepokladáte za veľkú. Koľko máte zamestnancov?

Zatepľovanie patrí k sezónnym prácam, preto sa počet našich pracovníkov v priebehu roka mení. V hlavnej sezóne sa pohybuje medzi 50 až 70 pracovníkmi, v zimnom období u nás ostáva len okolo 20 kľúčových zamestnancov. Pohyblivú zložku pracovnej sily predstavujú živnostníci, väčšinou naši bývalí zamestnanci, ktorých sme v minulosti zaškolili a teraz im na základe zmluvy o diele zabezpečujeme prácu i potrebný mate­riál. Sú to všetko overení profesionáli, s ktorými spolupracujeme dlhodobo. Udržať si kvalifikovaný tím pracovníkov je dnes veľmi ťažké. Investori majú náročné požiadavky na kvalitu i na termíny, a pritom vyvíjajú veľký tlak na cenu. Odviesť kvalitnú prácu a dostať za ňu primerané finančné ohodnotenie, to je niekedy vysoko náročné umenie.

Preto sa niektorí realizátori uchyľujú k lacným a nekvalitným materiálom.

Znie to paradoxne, ale staré československé normy mali tvrdšie požiadavky na kvalitu materiálu ako niektoré súčasné európske, ktoré sú viac liberálne. Preto sa tu otvára priestor na používanie nekvalitných materiálov, čo má v našej brandži takmer katastrofálne následky. Poznám viacero prípadov, keď investor postavil dom za 15 či 20 miliónov slovenských korún a na zateplenie fasády použil lacné materiály, aby ušetril 30- alebo 50-tisíc. Keď už mal vysadené trávniky a okrasnú zeleň v záhrade, začala mu fasáda štrajkovať. Bolo treba opäť zavolať realizačnú firmu, odborne posúdiť stav, postaviť lešenie, znova urobiť okolo domu neporiadok a fasádu opraviť. Myslím si, že tých niekoľko ušetrených tisícok za také následky určite nestálo. Preto stále tvrdím, že zatepľovanie patrí do rúk profesionálom. Fasáda je ako kabát domu. Kabát sa však dá oveľa jednoduchšie prezliecť… Naša spoločnosť ročne zrealizuje od 50- do 70-tisíc štvorcových metrov nových fasád, čo na firmu našich rozmerov určite nie je málo. Ak k samotnému zatepleniu prirátate organizáciu celého projektu, výmenu okien, opravu či rekonštrukciu strechy a zateplenie suterénnych častí, máme za sebou naozaj slušný kus práce.

Konkurencia však nespí…

Každú serióznu konkurenciu rešpektujeme a vážime si ju. S neserióznou sa, bohužiaľ, musíme zatiaľ naučiť žiť. Aj ten, kto používa nekvalitné, necertifikované materiály nevhodné na dodatočné zateplenie fasády, pracuje bez základných odborných znalostí, bez záruky, veľakrát načierno a bez DPH, chce z niečoho žiť. Žije však vždy len na úkor zákazníka, ktorý si svoj chybný výber realizátora uvedomí až príliš neskoro. Nemá kde uplatniť reklamáciu a zbytočne stráca nervy i peniaze. Som optimista a verím, že sami zákazníci postupne vyradia neprofesionálov z premávky, s čím sa, našťastie, v praxi stretávame stále častejšie. Pre nás títo realizátori konkurenciu nepredstavujú, lebo sa nedokážu uchádzať o zákazky, kde treba absolvovať výberové konanie s predmetnými náležitosťami a profesionálnymi požiadavkami, ako sú certifikovaný systém, licencia na realizáciu, referencie či záručná lehota.

Myslím si, že v tomto smere by mohol urobiť poriadok aj štát. Okrem väčšej informovanosti v médiách by mal zabezpečiť dôslednejšie kontroly pomocou daňových úradov, Slovenskej stavebnej inšpekcie, TSÚS, Inšpektorátu bezpečnosti práce a iných inštitúcií. Som presvedčený, že by tým vzrástli aj príjmy do štátnej pokladnice, znížila by sa úrazovosť a zvýšila kvalita prác. Pri zatepľovaní bytových domov sa už vyprofilovali určité profesionálne firmy, medzi ktorými máme svoje pevné miesto. Určite sme konkurencieschopní cenou i službami, a to nehovorím o doplnkovom servise, ktorý zákazníkom ponúkame. Takže zdravú konkurenciu rešpektujeme a myslím si, že na druhej strane sme aj my veľmi silnou konkurenciou pre ostatných, z čoho sa osobne veľmi teším.

Milan Bohunický
Foto: Stawal, s. r. o., autor