Voda, kameň, drevo – tri prírodné prvky sú spolu so svetlom v novom wellness centre harmonicky integrované do celku.

Vodári prijali opatrenia na stabilizáciu dodávky pitnej vody

Tohtoročné letné sucho sa prejavilo aj vysychaním vodárenských zdrojov pozdĺž celého Slovenska. Vodárenské spoločnosti preto museli prijať opatrenia na stabilizáciu dodávky pitnej vody.

Pripravujú rozšírenie vodárenských zdrojov, aby boli do budúcna pripravené na klimatickú zmenu. Je potrebné, aby sa dostupnosť pitnej vody stála témou, ktorou sa bude zaoberať vláda, samospráva aj verejnosť. Výstavba infraštruktúry trvá roky a bez finančného zabezpečenia sa nedá urobiť. Informovala o tom Asociácia vodárenských spoločností na tlačovej konferencii.

Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že vodárenský sektor je podfinancovaný, má naakumulovaný investičný dlh vo výške 4,6 miliardy eur a pri súčasnom nastavení nedokáže pokryť všetky potrené investície. „Klimatická zmena je neodškriepiteľný fakt, s ktorým sa budeme musieť vyrovnať. Ľudia budú musieť viac uvažovať o spotrebe vody a zvýšiť treba aj ochranu vodárenských zdrojov a investície do infraštruktúry,“ konštatoval prezident Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha.

Asociácia navrhuje vybudovať vodovody v obciach, vykonať potrebné zmeny na stabilizáciu rozpočtov vodární, ako aj pravidelné a aktívne komunikovanie s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, aktívne zameranie na boj proti klimatickým zmenám, zvýšenie investícií do vodárenstva a aktívnejšie komunikovanie o význame vody medzi verejnosťou.

Vodárenské zdroje zásobujúce vodou Malacky, Sološnicu a Rohožník toto leto mali výdatnosť len 25 litrov za sekundu, minulý rok to bolo 51 litrov za sekundu a v roku 2019 až 57 litrov za sekundu. Kritický pokles hladiny podzemnej vody nastal aj v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Výdatnosť vodárenských zdrojov nie je rovnomerná naprieč Slovenskom. Štát sa bude musieť zamyslieť, ako bude reagovať na klimatickú zmenu a z akých zdrojov sa bude investovať do skvalitňovania a budovania prepojení vodárenských sústav.

(SITA)