Viedeň ide príkladom. Aspern označujú za rezidenčnú štvrť budúcnosti

Viedenská rezidenčná štvrť Aspern rastie od roku 2015. Od tej chvíle debaty o komplexe neutíchajú. Niekto tvrdí, že ide o jeden z najväčších projektov rozvoja miest v Európe, iní argumentujú, že veľa silných architektúr pokope neprináša dostatok priestorového pokoja.

V roku 2007 bola vypísaná medzinárodná urbanistická súťaž na jeden z najväčších developerských projektov v Európe. Zvíťazil v nej návrh švédskeho ateliéru Tovatt Architects & Planners.

Ťažiskom ich riešenia je umelé jazero s rozlohou 5 hektárov, vytvorené z bývalej pieskovne, napájané podzemnou vodou a obklopené parkom. Nadväzuje naň nová štvrť, ktorá sa rozrastá všetkými smermi. Veľký dôraz sa kladie na kvalitný verejný priestor, zeleň, priestory na rekreáciu a funkčnú cestnú sieť, tie spolu tvoria polovicu celkovej plochy územia. Zvyšná polovica je vyhradená na zástavbu.

„Našou ambíciou bolo vytvoriť územný plán, ktorý vytvorí ulice a verejné priestory, ktoré budú skutočne verejné, ľudské, živé, intímne a bezpečné,“ vysvetľuje hlavný architekt projektu Johannes Tovatt.

Poloverejná zóna nádvoria bytového komplexu D12 má podobu kaňonu so šikmými drevenými stenami. Slúži ako priestor na stretávanie aj ako ihrisko pre deti a mládež.
Poloverejná zóna nádvoria bytového komplexu D12 má podobu kaňonu so šikmými drevenými stenami. Slúži ako priestor na stretávanie aj ako ihrisko pre deti a mládež. | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Štvrť plná života

Na výstavbe novej štvrte sa spolupodieľa verejný a súkromný sektor. Projekt riadi spoločnosť Wien 3420 Aspern Development AG, ktorej partnerom je nielen mesto, ale aj štát a finančné inštitúcie. Do procesu plánovania sú zapojení aj miestni rezidenti, a to účasťou alebo prostredníctvom spolku Baugruppe.

Seestadt sa má stať štvrťou, ktorá ponúka rovnaké príležitosti pre všetkých a ktorá je dostupnou všetkým skupinám obyvateľov, čo mesto Viedeň zabezpečuje poskytovaním dostatočného množstva mestských bytov s regulovaným nájomným.

Ako prvá bola postavená konečná zastávka linky metra U2 s názvom Seestadt, čo zabezpečilo prepojenie danej lokality. Od začiatku projektu bol kľúčovým environmentálny aspekt a prispôsobenie sa klimatickým zmenám, na stavbu bol preto recyklovaný a znovu použitý už betón z demolácie tamojšieho bývalého letiska. Od začiatku malo mesto Viedeň zámer vytvoriť živú mestskú štvrť, ktorá sa nestane len ubytovňou na okraji metropoly.

Preto sa už v prvej fáze výstavby vybudovalo v južnej časti technologické centrum, v blízkosti ktorého postupne pribúdajú ďalšie budovy určené pre vedu, výskum a priemysel. Dominantou štvrte je jedna z najvyšších drevostavieb sveta – HoHo Tower z dielne ateliéru RLP Rüdiger Lainer + Partner. Súčasťou tohto komplexu s vežou vysokou 84 m sú byty, hotel, reštaurácie, obchody, wellness a kancelárie.

Vzhľad fasády je štruktúrovaný prefabrikovanými balkónmi.
Vzhľad fasády je štruktúrovaný prefabrikovanými balkónmi. | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Inteligentný a udržateľný

Mesto Viedeň využíva novú štvrť Seestadt ako experimentálne laboratórium na testovanie inteligentných technológií a na uplatňovanie princípov Smart City. Všetky budovy sú navrhnuté ako nízkoenergetické alebo energeticky pasívne či dokonca aktívne.

Priebežne sa vyhodnocuje prieskum 111 rodín žijúcich v štvrti Seestadt Aspern. Na základe ich návykov a správania sa upravujú používateľské algoritmy, aby boli v novej štvrti procesy efektívnejšie a úspornejšie.

Letecký pohľad na rozrastajúcu sa štvrť Seestadt Aspern.
Letecký pohľad na rozrastajúcu sa štvrť Seestadt Aspern. | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Každodenná mobilita

Štvrť je koncipovaná ako mesto krátkych vzdialeností, čomu zodpovedá mix funkcií, dôraz na občiansku vybavenosť, podpora malého podnikania a predpokladané členenie mobility – až 40 % by mala tvoriť verejná doprava, 40 % pešia a cyklistická doprava (vrátane zdieľaných elektrobicyklov) a len 20 % individuálna bezemisná automobilová doprava. Okrem metra s

počíta aj s využitím električiek, autonómnych autobusov a železnice. Urbanistické riešenie štvrte je od začiatku starostlivo plánované a premyslené. Obytné a kancelárske budovy sú rovnomerne rozmiestnené po celej štvrti, čím sa podnecuje peší pohyb.

Z rovnakého dôvodu sa neplánuje ani veľké nákupné centrum, naopak, podporujú sa malé obchody umiestnené na prízemí obytných a kancelárskych budov. Projekt sa realizuje postupne v jednotlivých etapách, dokončenie sa predbežne plánuje v roku 2028.

Bytový komplex J5A, architekt: Querkraft Architekten
Bytový komplex J5A, architekt: Querkraft Architekten | Zdroj: Şquerkraft schaller

Sociálne bývanie

Jeden z úspešných už dokončených projektov sociálneho bývania sa nachádza v juhovýchodnej časti štvrte Seestadt Aspern. Bytový komplex s celkovým počtom 213 bytov a 8 obchodov vznikol na základe architektonickej súťaže, v ktorej uspel tím dvoch viedenských ateliérov: Querkraft Architekten a Berger+Parkkinen Architekten.

Členité usporiadanie siedmich drevostavieb so štyrmi až siedmimi podlažiami vytvára rozličné otvorené aj intímnejšie priestory, ktoré podporujú užšie susedské vzťahy a stretnutia. Špecifikom zadania bolo umiestnenie centrálnej garáže so 412 parkovacími miestami, ktorá slúži aj ďalším bytovým domom v okolí.

Architekti túto komplikáciu premenili na výhodu, na prízemí nádvoria navrhli špeciálnu pešiu krajinu, pod ktorú umiestnili tri podzemné podlažia garáží.

Budovy sa skladajú  zo železobetónového skeletu, pričom vonkajšie steny sú z prefabrikovaných drevených panelov.
Budovy sa skladajú  zo železobetónového skeletu, pričom vonkajšie steny sú z prefabrikovaných drevených panelov. | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Krajina nádvoria

Priestor nádvoria je poloverejnou zónou, ktorá tvorí srdce komplexu a nadväzuje na spoločné vnútorné priestory. Je ohraničený dvojpodlažným polyfunkčným prstencom, ktorý zahŕňa komerčné využitie, spoločné priestory, garsónky a dvojpodlažné ateliérové jednotky, ktoré sú svojou funkciu variabilné, od kancelárskej až po obytnú.

Poloverejná zóna nádvoria má podobu kaňonu so šikmými drevenými stenami. Slúži ako priestor na stretávanie aj ako ihrisko pre deti a mládež. Spolu so zelenými terasami, ktoré zámerne prerastajú do stredu centrálneho nádvoria, vytvárajú organickú živú krajinu.

Spojenie medzi jednotlivými budovami zabezpečujú prístupové trasy, ktoré vedú cez vnútorné chodby, osvetlené schodiská a otvorené lávky pre peších až na spoločné
obytné terasy.

Presvetlené vstupné priestory sú v jednotlivých domoch farebne odlíšené a sprístupňujú byty a spoločenské miestnosti situované na prízemí.
Presvetlené vstupné priestory sú v jednotlivých domoch farebne odlíšené a sprístupňujú byty a spoločenské miestnosti situované na prízemí. | Zdroj: HERTHA HURNAUS

Flexibilita a prefabrikácia

Konštrukčne sa budovy skladajú zo železobetónového skeletu, pričom vonkajšie steny sú z prefabrikovaných drevených panelov, ktoré sú dodávané vrátane okien. Vzhľad fasády je štruktúrovaný prefabrikovanými balkónmi.

Steny medzi bytmi sú riešené ako ľahké sadrokartónové konštrukcie, ktoré sa dajú ľahko prestavať. Pôdorysy bytov sú svojím konceptom tiež flexibilné, takže ich možno časom upravovať podľa meniacich sa potrieb obyvateľov.

Kombinácia konštrukčných železobetónových prefabrikátov s drevenými konštrukčnými prvkami spĺňa požiadavky požiarnej ochrany a nákladovo efektívnej výstavby. Použitie prefabrikovaných stavebných prvkov a rýchla montáž na mieste umožnili eliminovať vplyvy na životné prostredie a výrazne skrátiť čas výstavby. A to je aspekt, ktorý má v prípade bývania čoraz väčšiu prioritu.

Zelené terasy vytvárajú organickú živú krajinu centrálneho nádvoria.
Budovy sa skladajú  zo železobetónového skeletu, pričom vonkajšie steny sú z prefabrikovaných drevených panelov.
Bytový komplex Seestadt Aspern, Viedeň
Vzhľad fasády je štruktúrovaný prefabrikovanými balkónmi.
asp 0Bytový komplex Seestadt Aspern, Viedeň3 o6778 hehu
Bytový komplex Seestadt Aspern, Viedeň
Bytový komplex Seestadt Aspern, Viedeň
Presvetlené vstupné priestory sú v jednotlivých domoch farebne odlíšené a sprístupňujú byty a spoločenské miestnosti situované na prízemí.

Bytový komplex Seestadt Aspern, Viedeň

Územný plán: Tovatt Architects & Planners
Architekt: Querkraft Architekten a Berger+Parkkinen Architekten
Projektant: Robert Haranza
Projektový tím: Dominique Dinies, Sandor Guba, Georg Falkenhahn, Bernhard Mayer, Tim Stahlhut
Krajinný architekt:  Idealice
Investor: EBG Gemeinnützige Ein- und Mehrfamilienhäuser Baugenossenschaft reg. Gen. M. b. H.
Príprava projektu a realizácia: 2011 – 2015
Hrubá podlahová plocha: 19 600 m2 nad úrovňou terénu
Úžitková plocha: 33 375 m2, z toho na bývanie: 14 680 m2

Článok bol uverejnený v časopise ASB 4/2023