Veľtrh BAU 2011 zažíva ďalší rozmach
Galéria(3)

Veľtrh BAU 2011 zažíva ďalší rozmach

Veľtrh BAU 2011 sa bude konať v dňoch od 17. do 22. januára 2011 na Novom výstavisku v Mníchove a predstaví sa tu viac ako 1 900 vystavovateľov z viac ako 40 krajín. BAU 2011 sa zameriava na všetky kroky stavby. Je tokom informácií pre všetkých architektov, projektantov, stavebných inžinierov a pod.

Na veľtrh BAU 2011 je za Slovensko opäť prihlásené Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR so spoločnou expozíciou, v ktorej sa budú prezentovať štyria slovenskí výrobcovia stavebných materiálov a Zväz stavebných podnikateľov, ďalej sú s vlastnými expozíciami prihlásené dve slovenské firmy, takže SR bude mať na BAU rekordnú účasť siedmich vystavovateľov.

BAU 2011 pokrýva kompletne výstavnú plochu Nového výstaviska, t. j. 17 hál s plochou 180 000 m2. Zahrňuje odbory plánovania, projektovania, výstavby. Rozdelenie je dané podľa stavebných materiálov, produktov a tém.

Aké sú aktuálne a budúce témy z oblasti plánovania, projektovania, výstavby? Medzi ťažiskové témy budú patriť: trvale udržateľné domy, bezbariérové stavby, sanácia, renovácia, modernizácia budov. Ťažiskové témy sa prediskutujú na plánovaných fórach. Jednotliví vystavovatelia predstavia konkrétne riešenia.

Zdroj: Messe München GmbH