Diskusia vo vlaku: Eduard Heger, Ján Budaj, Andrej Doležal a štátny tajomník Ján Oravec.

Ministerská diskusia vo vlaku o pláne obnovy a zelenej ekonomike

Partneri sekcie:

Štyria zástupcovia rezortov, ktoré budú čerpať prostriedky z Plánu obnovy v súvislosti s energetickou efektivitou, debatovali vo vlaku o ďalších krokoch. Diskusiu bolo možné sledovať online.

Na večernej diskusii sa v utorok 23. marca zúčastnili minister financií Eduard Heger, minister životného prostredia Ján Budaj, minister dopravy Andrej Doležal a za ministerstvo hospodárstva štátny tajomník Ján Oravec.

Ján Budaj hneď v úvode pripomenul, že z balíka 700 miliónov je 500 miliónov určených na obnovu rodinných domov, pričom pôjde o participatívny projekt, zahŕňajúci aj účasť regiónov a občanov. Záujemcovia o dotácie budú v pozícii klientov štátu, ktorý im pomôže dostať ich domy na úroveň 21. storočia.

Požiadať o dotácie na energeticky efektívnejší dom sa bude dať v klientskych centrách. Budú fungovať podobne ako predajne mobilných operátorov. Odborne pripravení pracovníci sa záujemcov budú pýtať, čo už na dome majú urobené a do čoho by ešte chceli investovať. Pomôžu občanovi vyhodnotiť, čo je na dome dobré a čo mu pomôže štát zlepšiť. Príležitosť zapojiť sa do poradenských služieb dostanú odborné združenia aj aktivisti.Možností do čoho investovať v rodinnom dome bude podľa ministra Budaja asi dvanásť. Takže ak má niekto už vymenené okná a zateplené múry, bude môcť žiadať o príspevok na nový kotol a podobne. Ale musí to dávať zmysel z pohľadu energetickej efektívnosti, pretože nový kotol v nezateplenom dome veľmi nepomôže. Rovnako bude musieť ísť o dom, ktorý má potenciál dostať druhú šancu: „Investovať do polozrúcaniny nemá zmysel,“ dodal Ján Budaj.

Podľa J. Budaja existujú prepočty, podľa ktorých sa 70 percent takto vynaložených prostriedkov sa vráti do hospodárstva, čo vyvolá ďalšie oživenie, zamestnanosť, rozvoj nových technológií.

Agenda obnovy verejných budov spadá najmä pod rezort dopravy. Minister Doležal pripomenul, že cieľom investícií do verejných budov nie je len vizuálna rekonštrukcia, ale najmä cieľ dosiahnuť 30-percentnú úsporu energií a vyššiu energetickú efektivitu. To všetko so spoločným cieľom znížiť emisie.

Peniaze pôjdu na rekonštrukciu aj tých verejných budov, ktoré patria samosprávam, sú pamiatkovo chránené alebo historické, a na ktoré zriaďovateľ nemá prostriedky na obnovu – takže knižnice, miestne úrady a podobne. Často sú v týchto budovách veľké úniky tepla. Andrej Doležal však pripomenul, že musí ísť o aktívne budovy, kde sa dá dosiahnuť úspora energie, nie o zrúcaniny hradov.

Minister dopravy viackrát spomenul vlak ako symbol efektívnejšej a zelenej dopravy na Slovensku – nielen osobnej, ale aj nákladnej. Významná časť z týchto prostriedkov pôjde na financovanie obnovy budov železničných staníc, pričom sa predpokladá aj spolupráca miest pri ich rekonštrukcii, pretože energetickú efektívnosť možno dosiahnuť napríklad aj zmenou účelu týchto budov.

Napríklad ak nie je potrebný obrovský priestor na miesta, kde sa pohybujú ľudia, časť tohto priestoru sa môže využiť na úschovňu batožín alebo bicyklov, čím sa usporí energia a má to ďalšie pridané hodnoty najmä v súvislosti so zelenou mobilitou. Aj tieto kroky by mali prispieť k ďalšej popularizácii železničnej dopravy.

Text: Palo Hlubina