Hydroizolácie vo Wellness Hoteli Chopok
Galéria(7)

Hydroizolácie vo Wellness Hoteli Chopok

Partneri sekcie:

Demänovská dolina a lyžiarske stredisko Jasná lákajú priaznivcov aktívneho oddychu zo Slovenska i zo zahraničia. Štvorhviezdičkový Wellness Hotel Chopok v Jasnej im k aktívnemu oddychu ponúka aj relax vo wellness centre. Funkčnosť a krása kúpeľov je zabezpečená kombináciou vhodných hydroizolačných systémov.

Architektonický návrh hotela pracuje s prírodným kameňom ako základným výrazovým prvkom interiéru i exteriéru. Tento element spája stavbu s prírodou a navodzuje upokojujúcu atmosféru okolitých hôr. Názov hotela napovedá, že návštevníci majú možnosť načerpať silu a získať rovnováhu tela a mysle predovšetkým v moderne zariadenom wellness centre. Prítomnosť prírodného kameňa aj v jeho priestoroch je prirodzeným zavŕšením snahy architektov.Wellness centrum s poistkou

Priestory wellness centra sú v priamom kontakte s vlhkosťou, ktorá pri dlhodobejšom pôsobení môže deštrukčne pôsobiť na nosnú konštrukciu. Dôsledkom je znížená životnosť, odlupovanie dlažieb a obkladov, ako aj nepríjemné zatekanie do ďalších priestorov. Hydroizoláciou plôch v priestoroch, ktoré prichádzajú do styku so zvýšenou vlhkosťou, sa má zaručiť nielen bezproblémová funkčnosť, ale aj zachovanie estetického vzhľadu miestnosti.

V prípade wellness centra tohto hotela sa hydroizolačná vrstva nanášala priamo na podklad. Diagnostikou sa totiž potvrdila vysoká kvalita podkladovej vrstvy. Podklad bol súdržný, dostatočne pevný a rovný, takže ho nebolo treba vyrovnávať. Pred začiatkom aplikácie hydroizolačnej stierky sa podklad dôkladne očistil. V ďalšom kroku sa zabezpečili detaily (dilatácie, priestupy a styky dvoch rôznych konštrukcií alebo materiálov) prekrytím elastickým polyesterovým pogumovaným pásom. Pás sa na podklad lepil hydroizolačnou stierkou. Po zvládnutí kritických detailov sa na navlhčený podklad naniesla pružná dvojzložková hydroizolácia s atestom na styk s pitnou vodou. Pružnú stierku je vhodné aplikovať na konštrukcie, v ktorých sa môžu nachádzať mikrotrhliny vznikajúce ako dôsledok procesu zmrašťovania. Práca na vodorovných, šikmých i zvislých plochách sa zjednodušila aj vďaka tixotropným vlastnostiam stierky.

Do čerstvej prvej vrstvy hydroizolačnej stierky sa zapracovala sieťovina zo sklených vlákien, ktorá zaručila dostatočnú hrúbku hydroizolačnej membrány a súčasne zvýšila jej odolnosť a prieťažnosť. Po vyschnutí vznikla hydroizolačná vrstva s vysokou prídržnosťou k lepidlám na obklad a dlažbu s hrúbkou približne 2 mm.

Atraktívny dizajn wellness centra podčiarkuje odborne realizovaný sklený mozaikový obklad. Aj keď sa v týchto priestoroch objavuje typický prírodný kameň i keramická dlažba, mozaika hrá v interiéri prím. Lepilo sa bielym lepidlom určeným špeciálne na tento účel. Na zabezpečenie maximálnej pružnosti sa lepiaci tmel zmiešal s bezrozpúšťadlovou elastifikačnou disperziou pre malty na lepenie obkladov.

Mozaika sa vyplnila odolným nenasiakavým epoxidovým škárovacím materiálom vo vzájomne ladiacom farebnom odtieni. Pred aplikáciou škárovacieho materiálu museli byť dokonale suché škáry povysávané. Pracovné a pohyblivé škáry sa vyplnili pružnými protiplesňovými silikónovými tmelmi, opäť v zhodnom farebnom odtieni s použitým škárovacím materiálom.

Bazén s technickou špecialitou

Hlavným prvkom kúpeľov je plavecký bazén so zaujímavým technickým detailom – nepriznaným žľabom.
Steny a podlahy bazénového telesa sa vyrovnali pomocou cementového vyrovnávacieho materiálu, ktorý je odolný proti mrazu a vode. Do tohto materiálu sa primiešala prísada na zvýšenie pevnosti a priľnavosti k podkladu.

V konštrukcii bazéna sa ako výplň extrémne namáhaných dilatácií – vyústení bazénovej technológie (dýzy, svietidla a podobne) – použil dvojzložkový epoxidový tmel s reakčnou živicou. Hydroizolačná vrstva sa zhotovila z rovnakého materiálu a rovnakým spôsobom ako vo zvyšných častiach wellness centra. Obklady v bazéne sa lepili cementovým lepidlom, ktoré po zmiešaní s vodou nadobudlo vhodnú konzistenciu na aplikáciu na zvislých plochách. Na finálne úpravy sa použil epoxidový škárovací materiál. Pre svoju mimoriadnu odolnosť sa odporúča použiť na miestach, v ktorých pôsobí chemicky upravovaná voda alebo hrozí nadmerné znečistenie.

Hydroizolácia nepriznaného žľabu
Bazén s predpätou hladinou je efektným dizajnérskym detailom. Realizácia nepriznaného žľabu si vyžadovala sofistikované technické riešenie. Pochôdznu plochu okolo bazéna tvorí prírodný kameň. V polovici plochy je dlažba rozdelená škárou so šírkou približne 1 cm. Voda nepozorovane odteká cez škáru do žľabu pod dlažbou. Na riešenie hydroizolácie nepriznaného žľabu sa navrhol systém, ktorý je kombináciou dvojzložkovej elastickej cementovej stierky so špeciálnym pružným náterom na báze akrylovej živice. Táto ochranná vrstva z kvalitných materiálov vytvára predpoklad spoľahlivej ochrany a dlhodobej trvanlivosti stavebných konštrukcií, ktoré sú v priamom a trvalom kontakte s vodou a nie sú vystavené nadmernej záťaži. Synergia hydroizolačnej vrstvy a náterového materiálu vytvára dvojitý štít pred degradačnými účinkami vody a pred chemickými látkami, ktoré sa v bazénovej vode bežne nachádzajú. Táto kombinácia materiálov je vhodná aj ako finálna povrchová úprava bazénov. Používa sa aj na hydro­izolovanie ďalších betónových konštrukcií, ako sú napríklad vodojemy s pitnou vodou alebo fontány.

Prírodný kameň sa na týchto miestach lepil rýchloschnúcim lepidlom. Pri škárovaní prírodného kameňa sa použil tmel s neutrálnou reakciou.

Pred vodou sú chránené aj kúpeľne
Ucelený systém stavebnej chémie na hydroizoláciu kúpeľní a interiérov sa použil aj v kúpeľniach všetkých izieb hotela.

Jednotlivé vrstvy sa nanášali zhotovovateľom na vyzretý, suchý, pevný a očistený podklad. Na lepšie priľnutie nasledujúcich vrstiev sa najskôr naniesol penetračný náter, ktorý zjednotil nasiakavosť podkladu. Po vyschnutí penetračného náteru sa aplikovala kompaktná hydroizolačná vrstva. Použila sa tekutá vodotesná hydroizolačná stierka, ktorá sa jednoducho aplikuje na zvislé, šikmé a vodorovné plochy. Po nanesení prvej vrstvy sa škáry v prechodoch (stena – podlaha, stena – dilatačné škáry, podlahové vpusty) utesnili pomocou špeciálneho polyesterového pogumovaného pásu. Pás sa zapracoval do prvej vrstvy tekutej stierky. Následne sa naniesli ďalšie dve vrstvy stierky tak, aby sa dosiahla rovnomerná hrúbka hydroizolácie na celej ploche aspoň 1 mm. Jednotlivé vrstvy sa nanášali do kríža, respektíve zvislo, kolmo, zvislo. Pred nanesením ďalšej vrstvy je nevyhnutné, aby predchádzajúca, už zrealizovaná vrstva bola vyschnutá.

Obklad a dlažba sa v kúpeľniach lepili hydraulicky sa vytvrdzujúcou, odolnou maltou s prísadou plastifikátora, ktorý nahradil zámesovú vodu. Škáry v kúpeľniach a na obkladoch v spoločných priestoroch hotela zhotovovateľ vyplnil cementovým škárovacím materiálom. Pohyblivé škáry, ale aj styk dvoch rôznych materiálov (sprchová vanička, rohy a podobne) sa vyplnili pružným silikónovým tmelom.

Ucelený systém stavebnej chémie na hydroizoláciu, lepenie a škárovanie obkladov, dlažieb a prírodného kameňa vo wellness centre, v bazénoch a v kúpeľniach hotela je predpokladom bezproblémovej prevádzky. Hotel v najnavštevovanejšom turistickom stredisku Slovenska tak môže dlhodobo ponúkať nerušený oddych v technicky, ako aj architektonicky zaujímavom prostredí.

TEXT: Gabriel Pilárik
FOTO: MAPEI SK

Gabriel Pilárik je obchodno-technickým manažérom spoločnosti MAPEI SK, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.