Namiesto múzea reštaurácia? Kolaudáciu Tatras Tower preverí generálna prokuratúra

tatras tower
Zdroj: Shutterstock

Prokurátor sa bude zaoberať dodatočným povolením zmeny stavby pred jej dokončením.

Zákonnosť kolaudácie vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese preverí Generálna prokuratúra SR. Agentúru SITA o tom informovala jej hovorkyňa Jana Tökölyová.

„Generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil krajskému prokurátorovi v Prešove zabezpečiť preskúmanie zákonnosti rozhodnutia stavebného úradu obce Štrba o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením a vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu vyhliadkovej veže Tatras Tower na Štrbskom Plese,“ uviedla.

Investor veže, popradská spoločnosť High Tatras Tower, s. r. o., priestor určený pôvodne na zriadenie múzea Tatranského národného parku pričlenil k prevádzke reštauračných služieb. Zmeny časti stavby investorovi dodatočne povolil v januári Stavebný úrad v Štrbe a skolaudoval ju. S výstavbou veže začali v júni 2019, petíciu za jej zrušenie v minulosti podpísalo viac ako 8-tisíc ľudí.

Zmeny oproti schválenému zámeru

Spoločnosť získala stavebné povolenie na stavbu približne 50 metrov vysokej náučno-vyhliadkovej veže Tatras Tower v júni 2019. Koncom októbra minulého roka podala návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Stavebný úrad v Štrbe zistil tri zmeny oproti schválenému zámeru. Jednou z nich bolo aj vnútorné dispozičné riešenie prízemia veže. Plocha s výmerou 42 metrov štvorcových, kde sa počítalo s múzeom TANAPu, bola pričlenená k reštauračným službám.

Stavebný úrad svoje rozhodnutie v minulosti obhajoval tým, že žiadne z predložených záväzných stanovísk nebolo nesúhlasné, ani stanovisko Okresného úradu v Poprade, odboru starostlivosti o životné prostredie ako orgánu ochrany prírody. Zároveň dodal, že v čase rozhodovania nemal žiadne zákonné dôvody, pre ktoré nemal vydať predmetné rozhodnutie.

Investor sa bráni

Investor tvrdí, že náučná a vzdelávacia funkcia veže ostáva zachovaná v plnom rozsahu a aj naďalej má byť nosným prvkom. „Plánované múzeum ostáva v koncepte náučného prínosu veže Tatras Tower zachované v aktualizovanej forme, pričom edukatívny charakter veže je rozšírený aj o ďalšie moderné, interaktívne vzdelávanie a atrakcie,“ informovala spoločnosť. Postup Generálnej prokuratúry SR vníma ako legitímny nástroj na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ktoré vydal stavebný úrad.

„Sme toho názoru, že predmetné rozhodnutie je vydané plne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,“ dodala. To, že samotná náučno-vyhliadková veža je od začiatku vnímaná veľmi negatívne, hodnotí investor ako „prirodzený následok účelového a tendenčného konania okruhu určitých subjektov“.

Tie podľa neho úmyselne odmietajú verejne komunikovať opakovane prezentované náučno-vzdelávacie prvky veže Tatras Tower a obmedzujú sa len na prezentáciu údajného nahradenia múzea „fast food-om“. Spoločnosť je presvedčená o tom, že po uvedení veže do prevádzky návštevníci pozitívne ocenia všetky jej moderné a interaktívne edukačné atrakcie, vrátane avizovaného múzea.

© SITA Slovenská tlačová agentúra
KategórieAktuálne