Výrobca vápna Calmit dosiahol vlani za predaj tovarov tržby 600 mil. Sk

Ročnú výrobnú kapacitu asi 270 000 ton vápna a vápencových výrobkov vykazujú tri vápenky v Žiranoch, Tisovci a Margecanoch zastrešené spoločnosťou Calmit, s. r. o., Bratislava. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb s logom Calmit v roku 2006 dosiahli 600 miliónov Sk a v rovnakej výške sa očakávajú aj v roku 2007, oznámili predstavitelia […]

Ročnú výrobnú kapacitu asi 270 000 ton vápna a vápencových výrobkov vykazujú tri vápenky v Žiranoch, Tisovci a Margecanoch zastrešené spoločnosťou Calmit, s. r. o., Bratislava. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb s logom Calmit v roku 2006 dosiahli 600 miliónov Sk a v rovnakej výške sa očakávajú aj v roku 2007, oznámili predstavitelia spoločnosti.

Calmit vlani investoval do zlepšenia životného prostredia (ŽP) viac ako 56 miliónov Sk. V tomto trende bude pokračovať aj v tomto roku. Po závodoch v Žiranoch a Tisovci pokračuje v znižovaní prašnosti svojej výroby inštaláciou látkových filtrov aj vo vápenke v Margecanoch. Ich následkom sa v okolí výrobného závodu zníži koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok vyprodukovaných šachtovými pecami minimálne o 88 %.

Okrem investícií do ŽP Calmit začína tohtoročnú stavbársku sezónu aj s novým produktom – hydrát vápenný. Ide o hasené vápno, ktoré sa vyrába hydratizáciou kvalitného vzdušného bieleho vápna v závodoch Tisovec a Žirany. Jeho prednosťou je možnosť okamžitého použitia, keďže je objemovo stály a čistý. Vápenný hydrát sa vyznačuje vysokou výdatnosťou pri použití do omietok alebo murovacích materiálov. Táto novinka má široké využitie. Okrem stavebníctva je nový druh haseného vápna (Spezikalk 80) vhodné na zmäkčovanie a úpravu pitnej vody, odsírovanie spalín v tepelných elektrárňach a v chemickom priemysle sa môže využívať pri výrobe umelých vlákien.

Spoločnosť Calmit do roku 2001 pôsobila pod obchodnou značkou Silikát (Margecany). Je 100-% dcérskou spoločnosťou firmy Doninvest International B.V. (Holandsko). Predmetom činností je najmä výroba a odbyt vápna, mletých vápencov, predaj stavebných materiálov a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov. Calmit je od februára 2005 väčšinovým akcionárom Cementárne Lietavská Lúčka, ktorá pokrýva svojou produkciou mletých vápencov asi 60 % slovenského trhu.

V súčasnosti drží Calmit v Cementárni Lietavská Lúčka 96 % akcií, zvyšok patrí drobným akcionárom. Vlastní výrobné závody v Žiranoch, Tisovci a Margecanoch.

Podnik Calmit vlani vykazoval základné imanie v hodnote 173,5 milióna Sk. Zamestnával v priemere 250 ľudí.

Zdroj: TASR

KategórieUdalosti