Slovpanel sťahuje svoje akcie z bratislavskej burzy

Stavebná spoločnosť Slovpanel, a.s. Žilina prestala byť verejnou akciovou spoločnosťou. Rozhodli o tom akcionári firmy na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo koncom septembra tohto roka. Akcionári zároveň rozhodli o skončení obchodovania so všetkými akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave.

„Za toto rozhodnutie hlasovalo 100 % akcionárov, čím spoločnosti zaniká povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie,“ vyplýva z informácií zverejnených Slovpanelom. Zároveň sa zmenila forma akcií firmy zo zaknihovaných na doručiteľa na zaknihované akcie na meno v celkovom počte 89 038 kusov pri menovitej hodnote 265 Sk za akciu. Celková hodnota základného imania podniku tak predstavuje takmer 23,6 mil. Sk.

Slovpanel dosiahol v minulom roku tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v hodnote 231,7 mil. Sk. Pridanú hodnotu vygeneroval na úrovni 52,9 mil. Sk a hospodáril s čistým ziskom 13,8 mil. Sk. V tomto roku predpokladá firma realizovať stavebné práce, predaj tovaru a ostatné výkony v objeme 253 mil. Sk a zisk v tomto roku očakáva vo výške 10 mil. Sk. Spoločnosť Slovpanel Žilina vznikla v roku 1995 a zaoberá sa pozemnými a inžinierskymi stavbami, stavbami budov, bytovou výstavbou a stavbou rodinných domov.

Zdroj: SITA

KategórieUdalosti