SketchUp PRO 2017 – Čo je nové v novej verzii

image 86930 25 v1

Začiatkom novembra dala firma Trimble do predaja novú verziu programu SketchUp s názvom SketchUp 2017. Firma 3E Praha Engineering a.s., ako výhradný distribútor programu SketchUp pre Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Ukrajinu, dodáva program SketchUp v českej a maďarskej lokalizácii. Nová verzia programu SketchUp prináša novinky, ktorá svojim užívateľom, podobne ako jej predchodcovia, uľahčí a zjednoduší prácu.

NOVINKY SketchUp 2017

Grafika
V tejto verzii je zásadne zmenený spôsob vykresľovania modelov. Je tu citeľné zlepšenie výkonu, ale je potrebné mať počítač s grafickou kartou. Predovšetkým je táto oprava investíciou do budúcnosti programu SketchUp, ktorá umožní zobrazovať modely nielen v programe SketchUp, ale aj v my.SketchUpe, LayOute alebo 3D Warehouse.

Vysoké DPI rozlíšenie
SketchUp 2017 teraz podporuje monitory s vysokým rozlíšením

Vlastná farba Osi
Môžete nastaviť farby osi cez Preferencie – Prístupnosť.

Zlepšenie transparentnosti
Zlepšila sa transparentnosť, ktorá sa dá nastaviť v štýle, v záložke Úpravy. Ďalej sa dá nastaviť úroveň krytia v režime Xray.

Kresliace nástroje
Uzamknutie osi
Pri nástrojoch Obdĺžnik a Rotujúci obdĺžnik je možné využiť uzamknutie osí a pomocou šípky nadol uzamknúť smer obdĺžnika.

Offset 2.0
Nástroj Offset je vylepšený tak, aby sa predišlo pretínajúcim sa geometriám. Pri stlačení klávesy F (alebo Command) sa Offset vykreslí bez prekríženia.

Kolmo na plochu
Preneste sa nad určitú plochu, nájdite kolmicu k ploche a začnite kresliť.

Zoskupovanie komponentov
Keď zo skupiny urobíme komponent, možno pri nej určiť všetky atribúty ako pri vytváraní komponentov od nuly: názov, popis a umiestnenie osi.

Organizácia obsahu
Cez Preferencie > Súbory uvidíte, kde sa v počítači nachádzajú šablóny, komponenty, štýly a ďalšie.

Aktualizácia Trimble Connect
Možno vytvárať detailné úlohy projektu a tiež vypracovať úlohy uložené na účte Trimble Connect. Ďalej vás Trimble Connect informuje, ak bol váš model aktualizovaný ako referenčný model.


LAYOUT
Tabuľky
LayOutové tabuľky sa správajú podobne ako tabuľky, pri ktorých ste zvyknutí vytvárať a upravovať text, štýly čiar, zlučovať bunky atď. Môžete nastaviť typ tabuľky, uložiť ju do šablón a použiť rovnaké formátovanie.

Import CSV a XSLX súborov
Možnosť importovať .xslx súbory priamo z Excelu a CSV a TSV tabuľkové súbory do LayOut! Ak zmeníte tabuľku v Exceli, zmení sa aj v LayOute. Z XSLX súborov môžete importovať listy a tiež vygenerovať CSV súbor cez tlačidlo Vytvoriť správu.

Asociatívne rozmery
Pri zmene modelu v SketchUpe sa všetky rozmery aktualizujú tak, aby sa dali upraviť. Teraz sa kóty v LayOute aktualizujú s modelom v SketchUpe.

Flexibilné rozmery
V LayOute možno pretiahnuť rozmery na iné miesto bez toho, aby sa odpojili od ich pridruženej entity.

Offset 2.0
Do LayOutu bol pridaný nástroj Offset rovnako ako do SketchUpu – teda žiadne križovanie.

Varovné signály
LayOut vás upozorní, keď sa vám do bunky nezmestí text. Je tiež možné tieto výstražné symboly vypnúť. K dispozícii je aj varovný symbol, keď sa rozmery spojené s modelom oddelia.

DWG/DXF export
Cieľom bolo, aby exporty z LayOutu vyzerali rovnako ako po importe a aby boli ľahko upraviteľné v iných programoch.

Jedno DWG
Predtým 10-stranový layout by sa exportoval ako desať samostatných .dwg-čiek. Teraz bude jedno .dwg s 10 samostatnými záložkami LayOut.

Natívne Subjekty DWG
Teraz sa rozmery, text, tabuľky, kružnice, oblúky, štýly koncových bodov a orezové masky importujú elegantne do programov, ako sú AutoCAD a DraftSight, a správajú sa správne – teda kružnice nie sú ako mnohouholníky, ale ako kružnice.

Modelový priestor vs. papierový priestor
Exporty z LayOutu sú dosť múdre na to, aby určili seba ako meradlo veľkosti papiera. Veľkosti stránky, popisky, a polygóny budú merať toľko ako veľkosť papiera pri importe.

Farba podľa Hladiny „Index 7“
Pridaná požadovaná „Farba podľa hladiny“ pri exporte z LayOutu. Pri výbere farby na hladiny budú všetky subjekty na danej vrstve exportované v jednej farbe. A ak nebude na hladine správna farba, LayOut exportuje zvláštnu čiernu farbu s názvom „Index 7“, ktorá sa vykreslí ako čierna na bielom pozadí a naopak.

Výberový modifikátor
Jednoduchý modifikátor (Nastavenia/Command na PC/Mac) zabráni výberu objektu pri širšom výbere.

Predstavenie Extension Managera
Nový nástroj na pluginy je Extension Manager. Dajú sa ním ľahko zapnúť a vypnúť dodatky, možno ich updatovať alebo úplne odinštalovať. Nájdete tu tiež digitálne podpisy pluginov.

Viac informácií a 30-dňovú demoverziu nájdete na www.sketchup.cz alebo nás navštívte a my Vám program SketchUp radi predvedieme.

Nájdete nás na adrese:
3E Praha Engineering a.s., U Uranie 18, 170 00 Praha 7,
tel.: +420 266 313 546
mail: sketchup@3epraha.cz

ZDROJ: PR článok spoločnosti 3E Praha Engineering a.s.

KategórieUdalosti