NAJ realizácia za roky 1993 až 2018

Víťazi (zľava): Jarmila Švingáľová (Zlatá medaila), Emil Izakovič, Miroslav Machovič (Strieborná medaila), Dalibor Száras, Štefan Szabó (Bronzová medaila), prezident SZ CHKT Vladimír Orovnický a predseda SV IIR Peter Tomlein

NAJ realizácia na Slovensku za uplynulých 25 rokov v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky bola zvolená 25. októbra v hoteli Patria na Štrbskom Plese.

Víťazi (zľava): Jarmila Švingáľová (Zlatá medaila), Emil Izakovič, Miroslav Machovič (Strieborná medaila), Dalibor Száras, Štefan Szabó (Bronzová medaila), prezident SZ CHKT Vladimír Orovnický a predseda SV IIR Peter Tomlein

SV IIR posúdil štrnásť prihlásených realizácií, z nich polovicu tvorili tepelné čerpadlá. Ostatné realizácie, nemenej zaujímavé, predstavovali realizácie zamerané na chladenie, mrazenie a tiež skladovanie chladu v ľade.

SV IIR navrhol do volieb účastníkmi konferencie tri NAJ realizácie, ktoré splnili stanovené požiadavky a najvýraznejšie reprezentujú odbor chladiacej a klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel.

Vo voľbách s takmer 200 účastníkmi konferencie získali vybrané tri realizácie toto umiestnenie:
1. Zlatá medaila: TEPELNÉ ČERPADLO S MINIMÁLNOU NÁPLŇOU AMONIAKU
2. Strieborná medaila: BLUMENTAL – CZT S VYUŽITÍM OBNOVITEĽNEJ ENERGIE
3. Bronzová medaila: TECHNOLÓGIA CHLADENIA, MRAZENIA – TEMPO MAX NITRA

doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.
predseda Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom pre chladenie so sídlom v Paríži a tajomník Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku