Regulátory tlaku RD 2xx

Firma LDM, s.r.o., Česká Třebová pripravila nový rad regulátorov tlaku s označením RD 200 line. Armatúry sú určené na prevádzku v bežných teplovodných a horúcovodných regulačných okruhoch v kúrenárstve a tiež v prevádzkach s niektorými charakteristickými vlastnosťami médií, ako sú napríklad chladiarenstvo a klimatizačná technika.

Výrobok svojím rozsahom variantov nadväzuje na osvedčené regulátory RD 122 BEE line a rozširuje portfólio ponúkaných svetlostí. Ventily sú k dispozícii vo svetlostiach DN 65 až DN 150, v tlakových triedach PN 16 a PN 25. Sú vhodné na použitie v zariadeniach, kde sú regulovanými médiami voda, vzduch alebo para do 1,0 MPa.

Ďalej sú vhodné pre chladiace zmesi a ďalšie neagresívne kvapalné a plynné médiá v rozsahu teplôt +2 °C až +150 °C, prípadne v špeciálnom variante s chladiacimi kondenzačnými nádobkami až do 180 °C. Ventily sú vybavené sofistikovanou tlakovo vyváženou kuželkou, ktorá vďaka svojej netradične riešenej regulačnej partii umožňuje použitie regulátorov aj pri vysokých tlakových spádoch.

Použitie v oblasti škrtenia za vzniku kavitácie v kvapaline je prípustné, je však nutné počítať so zvýšeným opotrebovaním škrtiaceho orgánu (kuželky).

Regulátor tlaku RD 212
Regulátor tlaku RD 212 | Zdroj: LDM Bratislava
Regulátor tlaku RD 213
Regulátor tlaku RD 213 | Zdroj: LDM Bratislava

Tesniace plochy škrtiaceho systému sú odolné voči bežným kalom a nečistotám média, pri výskyte abrazívnych prímesí je však nutné do potrubia pred ventil umiestniť filter pre zais­tenie dlhodobej spoľahlivej funkcie a tesnosti.

Prírubové teleso z tvárnej liatiny je vybavené pripojovacími bodmi pre impulzné potrubia, čo umožňuje užívateľovi jednoduché zapojenie regulátora s možnosťou voľby umiestnenia tlakových impulzov na telese regulátora alebo vo zvolenom mieste potrubia.

K dispozícii je niekoľko variantov výrobku:
• Regulátory, kde s rastúcim tlakom/tlakovým rozdielom dochádza k zatváraniu armatúry:

  • RD 212 D – Priamočinný regulátor diferenčného tlaku
  • RD 212 P – Priamočinný regulátor diferenčného tlaku s obmedzovačom prietoku
  • RD 212 V – Priamočinný regulátor výstupného tlaku

• Regulátory, kde s rastúcim tlakom/tlakovým rozdielom dochádza k otváraniu armatúry:

  • RD 213 R – Priamočinný prepúšťací ventil
  • RD 213 S – Priamočinný regulátor vstupného tlaku

Podľa požiadaviek na hodnotu kontrolovaného tlaku/tlakového spádu v celkovom rozsahu od 0,15 do 10 barov sú v ponuke tri veľkosti ovládacích hlavíc s rôznymi pracovnými plochami membrán.

Tri veľkosti ovládacích hlavíc s rôznymi plochami membrán
Tri veľkosti ovládacích hlavíc s rôznymi plochami membrán | Zdroj: LDM Bratislava

Príslušné katalógové listy a návody na montáž k regulátorom tlaku sú k dispozícii na našej internetovej stránke www.ldm.sk.

Marek Lehota
riaditeľ spoločnosti

LDM Bratislava, s. r. o.
Mierová 151, 821 05 Bratislava
tel.: 02 4341 5027-8, mobil: 0903 724 400
obchod@ldm.sk, www.ldm.sk

at ry ved a seba

Zdroj: Pr článok LDM Bratislava, s. r. o.