Projekt Hotel Partizán

Hotel Partizán bol projektom, ktorý bol realizovaný na prelome mesiaca november a december v roku 2022. Tento rodinný hotel leží na strednom Slovensku v Nízkych Tatrách. Plastové predizolované potrubia boli inštalované v nadmorskej výške 700 m n. m.

Pri realizácii tepelných rozvodov si zvolili naše plastové potrubia NRG HeatFlex, ktoré majú nízke tepelné straty. Predizolované plastové potrubia je možné navinúť v rôznych požadovaných dĺžkach až do 570 m pri menších dimenziách (d25-d40), bežné dimenzie okolo 100 m a pri najväčších dimenziách je to 60 m (d140-160), čím sa zabezpečí taktiež menší počet spojov na trase. Flexibilnosť plastových potrubí poskytuje jednoduché obchádzanie prekážok bez použitia kolien.

Návin predizolovaného plastového potrubia na kotúči
Návin predizolovaného plastového potrubia na kotúči | Zdroj: Foto Miro Pochyba

Z priľahlej kotolne hotela Partizán sa napájali okolité objekty pre zabezpečenie vykurovania ako bazénové priestory, hotel Partizán, apartmánový dom a klzisko. Hotel je ekologicky zameraný a dbá na ochranu životného prostredia. Separuje plasty, sklo, papier, kovový odpad, biologický odpad, komunálny odpad.

Na vykurovanie teplej pitnej vody a vody na kúrenie používajú tepelné čerpadlá voda – voda, voda – vzduch. Sú nainštalované taktiež aj fotovoltické panely o výkone 70 kW.  Teplú vodu z umývadiel a spŕch z hotela aj z vysokokapacitných pračiek z hotelovej práčovne zachytávajú v podzemí hotela v nádržiach zariadených na spätný odber tepla pre tepelné čerpadlá.

Napojenie objektov pre vykurovanie
Napojenie objektov pre vykurovanie | Zdroj: Foto Miro Pochyba

Zdroj: NRG flex