Metrostav ukončil práce na Stanici Nivy

Polyfunkčný objekt Stanica Nivy

Polyfunkčný objekt Stanica Nivy v sebe spojí nadregionálne nákupné centrum, autobusový terminál medzinárodného významu, modernú mestskú tržnicu a zelenú strechu určenú na aktívny oddych a relax. Investor očakáva viac ako 55 000 návštevníkov denne. V zóne preto pribudne aj nová dopravná a technická infraštruktúra.

Spoločnosť Metrostav sa podieľala na výstavbe nosných prvkov komplexu, ktorý pozostáva z piatich nadzemných a dvoch podzemných podlaží, pričom v prvom sú plánované nástupištia pre autobusy.

Nadštandardné pôdorysné rozmery celého objektu – v pozdĺžnom smere cca 350 metrov a v priečnom smere cca 140 metrov – si vyžiadali rozdelenie stavby na dve približne rovnaké časti. Tím Metrostavu zhotovil železobetónové konštrukcie v časti A, ktorú tvorí 5 dilatácií s celkovou rozlohou cca 27 800 m2. Stavbári v jednotlivých sekciách vybetónovali zvislé konštrukcie a stropy od 2. PP až do 5. NP.

Polyfunkčný objekt Stanica Nivy

Zvládnuté technické výzvy

Špecifikom stavby bolo zhotovenie stropu nad 1. PP, ktorý zastrešuje autobusovú stanicu. Vysoký je 7,3 metra a vyznačuje sa mimoriadne veľkými rozpätiami až 16,2 m. „Vzhľadom na požiadavky autobusovej dopravy nebolo možné použiť podpery ako v bežných komerčných budovách,“ vysvetľuje Ing. Jiří Koukal, stavbyvedúci Metrostav.

Veľké rozstupy sú prekonané pomocou takzvanej predpínacej výstuže. Predpínanie konštrukcií sa realizovalo nielen v trámoch, ale aj v stropných doskách. V priestoroch novej autobusovej stanice bude návštevníkov vítať reliéfny trojmetrový nápis Bratislava. Efektný architektonický prvok viditeľný zvnútra autobusového terminálu vytvorili pracovníci Metrostav špeciálnou vložkou v debnení.

Polyfunkčný objekt Stanica Nivy

Ďalšou technickou špecialitou bolo zhotovenie troch strešných konštrukcií prevádzok nákupného centra, ktoré sú konzolovito vysunuté 6 m nad ulicou Mlynské nivy. Tím Metrostavu sa rozhodol vybudovať železobetónový strop s pretiahnutou konzolou pomocou rozpernej konštrukcie. Tieto stropy boli kombinované aj s predpínanými trámami.

Metrostav úspešne skoordinoval práce aj pri montáži oceľovej konštrukcie zastrešenia tržnice a ďalších strešných konštrukcií. Súbežne so začatím prác na oceľovej konštrukcii sa do železobetónového podkladu zabudovávali kotevné prvky potrebné na jej montáž.

Polyfunkčný objekt Stanica Nivy

Zásobovanie bolo výzvou

Koordinácia prác na mimoriadne veľkom stavenisku si žiadala veľké úsilie pri logistickom zabezpečení stavby, najmä pri betonáži veľkých objemov. Náročné bolo zásobovanie stavby dostatočným počtom debniacich prvkov. „Svojím rozsahom, komplikovanosťou aj dôležitosťou bol tento projekt pre nás všetkých veľkou výzvou,“ konštatuje Ing. Jiří Koukal.

Vo vrcholiacom období bolo na stavbe až 350 pracovníkov a 18 žeriavov, z toho na častiach A1 – A5 zaisťovaných firmou Metrostav 9 žeriavov. Spoločnosti Metrostav sa aj napriek drobným zdržaniam podarilo dodržať harmonogram a práce ukončila podľa plánu v novembri 2019.

Polyfunkčný objekt Stanica Nivy

Očakávaný termín dokončenia celej stavby je jeseň v roku 2020.

www.metrostav.cz