Obnoviteľné zdroje energie

Kvíz: Vyznáte sa v obnoviteľných zdrojoch energie? Otestujte si svoje vedomosti

Partneri sekcie:

Obnoviteľné zdroje energie sú v poslednej dobe veľkou témou. Ráta sa s nimi aj v rámci obnovy 30-tisíc rodinných domov, majú dôležitú úlohu pri znižovaní energetickej náročnosti budov, očakáva sa ich vyšší podiel v energetickom mixe v najbližších rokoch a sú kľúčové aj pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Otestujte si svoje vedomosti o nich.

0%

Obnoviteľné zdroje energie dostali svoj názov podľa toho, že

Žiarovka Pixabay
Správne! Nesprávne!

Podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe elektrickej energie na Slovensku je podľa najnovších údajov Eurostatu

Solárne panely iStock
Správne! Nesprávne!

Stav, keď alternatívny zdroj energie dokáže generovať elektrinu za rovnaké alebo nižšie náklady ako je predajná cena elektriny z rozvodnej siete, sa nazýva

Elektrická sústava Pixabay
Správne! Nesprávne!

Viete, čo je to dendromasa?

Ťažba dreva Pixabay
Správne! Nesprávne!

Ako nazývame zariadenie, ktoré odoberá teplo z okolia vykurovaného objektu a prevádza ho na vyššiu teplotnú hladinu použiteľnú pre vykurovanie a ohrev vody?

Tepelné čerpadlo iStock
Správne! Nesprávne!

Viete, kde sa nachádza naša prvá veterná elektráreň, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 2003?

Veterná elektráreň Pexels
Správne! Nesprávne!

Najrýchlejšie rastúcou technológiou na využitie obnoviteľných zdrojov energie za posledných 20 rokov sú

Zelená energia Pixabay
Správne! Nesprávne!

Aký je maximálny rozdiel dopadajúceho množstva slnečnej energie medzi najchladnejšími a najteplejšími regiónmi Slovenska?

Solárna energia Pixabay
Správne! Nesprávne!

Solárny systém, ktorý nie je napojený na elektrickú rozvodnú sieť a funguje z energie akumulovanej v solárnych batériách označujeme ako

Solárne kolektory iStock
Správne! Nesprávne!

Aký podiel obnoviteľných zdrojov v energetickej zmesi EÚ, ktorý musíme dosiahnuť do roku 2030, stanovuje aktuálna smernica?

Zelená energia iStock
Správne! Nesprávne!

Vyznáte sa v obnoviteľných zdrojoch energie?
Neskúsený
Máte čo doháňať, radšej sa pri obnove domu obráťte na odborníkov!
Začiatočník
Mohlo by to byť aj lepšie, ale určité základy máte.
Na ceste k dokonalosti
Dobré, ale máte medzery. Čo vás v našom teste zmiatlo?
Expert
Gratulujeme! V obnoviteľných zdrojoch energie sa vyznáte na výbornú!

Zdieľaj svoj výsledok: