KRONOSPAN SK podpísal zmluvu s FSC Slovensko

Spoločnosť KRONOSPAN SK, s.r.o., jeden z najväčších spracovateľov dreva na Slovensku a FSC Slovensko uzatvorili zmluvu o vzájomnej spolupráci na projekte Broker. Projekt je zameraný na zvyšovanie povedomia o FSC certifikácii a podporu obchodu s FSC výrobkami. FSC certifikát zaručuje, že výrobok je vyrobený z dreva alebo obsahuje drevo z lesa, ktorý je spravovaný environmentálne správnym, sociálne prospešným a ekonomicky výnosným spôsobom. Kronospan SK má právo používať FSC certifikát na celú svoju produktovú radu už od roku 2004.

FSC Slovensko spolupracuje na projekte Broker s FSC národnými iniciatívami z Veľkej Británie, Holandska, Talianska a Poľska a spolupodieľajú sa na ňom aj FSC certifikované firmy. Cieľom tohto projektu je skvalitnenie spolupráce medzi národnými iniciatívami a firmami pri propagácii certifikovaných výrobkov. Ako povedal Juraj Vysoký, výkonný riaditeľ FSC Slovensko, „Kronospan aj v minulosti podporoval aktivity FSC a aj spoluúčasťou na projekte Broker ukazuje silnú environmentálnu a sociálnu zodpovednosť pri rozvoji svojho podnikania na Slovensku.“ 

Podľa slov konateľa spoločnosti Dušana Šneidera je spolupráca s organizáciou FSC súčasťou napĺňania vízie Kronospanu – vyrábať kvalitné produkty s maximálnym ohľadom  na životné prostredie. „Partnerstvo s FSC vnímame ako ďalší krok, ktorý prispeje nielen ku zlepšeniu situácie v lesnom hospodárstve na Slovensku, ale aj k väčšiemu povedomiu zákazníkov pri nákupe výrobkov z dreva,“ hovorí Šneider.

Zdroj: KRONOSPAN

KategórieUdalosti