Konferencia Stavebné úrady 2019

Vážené dámy, vážení páni, som rád, že Vás v mene SKSI môžem opäť pozvať na konferenciu venovanú odbornej problematike riešenej stavebnými úradmi ako preneseného výkonu štátnej správy. Prešiel ďalší rok a výstavba na Slovensku je stále v raste. Stavebné úrady majú z roka na rok viac podaní a stavebný priemysel sa dostáva na priaznivú úroveň.

Medzi témy tohtoročnej konferencie patrí aj legislatíva, zefektívnenie spolupráce stavebných úradov, účastníkov stavebných konaní a ďalších zainteresovaných osôb, nekalé praktiky v stavebníctve. Sú to témy, ktoré je potrebné neustále riešiť a v rámci pripravovaných zmien v legislatíve budú odprezentované riešenia dlhodobých problémov v tejto oblasti.

Veríme, že informácie a nové poznatky získané na konferencii Stavebné úrady 2019 budú pre Vás prínosom a inšpiráciou pri vykonávaní pracovných povinností.

PROGRAM

PRIHLÁŠKA

Tešíme sa na spoločné stretnutie
Vladimír Benko
predseda SKSI

KategórieUdalosti