Konferencia Meranie a rozpočítavanie tepla 2021 pozná dátum konania

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Zdroj: SSTP

Vo štvrtok 4. novembra začína v Senci 20. ročník tradičnej medzinárodnej odbornej konferencie Meranie a rozpočítavanie tepla 2021.

Organizátorom je Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia. Účastníkov čakajú dva dni s témami zameranými na:

  • poznatky z rozpočítania nákladov podľa nových pravidiel
  • budovy na bývanie
  • kvalitu vnútorného prostredia budov
  • diagnostiku stavu budov
  • vplyv existujúceho stavu na náklady na vykurovanie
  • tradične určené meradlá a technické prostriedky na podporu spravodlivého rozpočítania s dôrazom na inteligentné meracie systémy*
  • výrobcov inteligentných meracích prostriedkov
  • technológie na monitorovanie spotreby energie
  • najnovšie trendy

Dvadsiaty ročník konferencie, ktorej dejiskom je Hotel Senec, cieli na priamych odberateľov a výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozúčtovateľmi tepla pre konečných spotrebiteľov (bytové družstvá, bytové podniky, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov). Cenné poznatky si však odnesú aj pracovníci miestnej a štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky najneskôr do 29.10.2021 a jej zaslaním na e-mail: konferencie@sstp.sk.

*Zavádzanie inteligentných meracích systémov do praxe sa v budúcnosti dotkne každého účastníka trhu s teplom.

KategórieAktuálne, Udalosti