Doprastav ukončil rok 2006 so ziskom takmer 485 mil. Sk

Líder stavebného trhu na Slovensku spoločnosť Doprastav, a. s., Bratislava ukončil finančný rok 2006 s kladným hospodárskym výsledkom po zdanení vo výške takmer 485 miliónov Sk. Medziročne to bol pokles o 10,9 %. Na základe zverejnenej účtovnej závierky za rok 2006 celkové výnosy spoločnosti dosiahli výšku 14,59 miliardy Sk, z toho výnosy z výroby tvorili […]

Líder stavebného trhu na Slovensku spoločnosť Doprastav, a. s., Bratislava ukončil finančný rok 2006 s kladným hospodárskym výsledkom po zdanení vo výške takmer 485 miliónov Sk. Medziročne to bol pokles o 10,9 %.

Na základe zverejnenej účtovnej závierky za rok 2006 celkové výnosy spoločnosti dosiahli výšku 14,59 miliardy Sk, z toho výnosy z výroby tvorili 13,18 miliardy Sk. Objem nákladov predstavoval 14,11 miliardy Sk. Výrobná spotreba bola vyčíslená na 10,82 miliardy Sk.

Majetok spoločnosti ku koncu decembra 2006 bol v hodnote 8,17 miliardy Sk. Výška pohľadávok dosiahla 3,98 miliardy Sk a záväzkov 5,35 miliardy Sk. Spoločnosť mala základné imanie vo výške 1,008 miliardy Sk.

Akcionári Doprastavu sa k účtovnej závierke vyjadria na riadnom valnom zhromaždení (VZ) 15. mája 2007 v Bratislave. Podľa avizovaného programu sa VZ bude zaoberať aj správou o podnikateľskej činnosti a odvolaním a voľbou členov štatutárnych orgánov.

Zdroj: TASR

KategórieUdalosti