Baumit Fasáda roka 2015 pozná svojich víťazov

image 74224 25 v1

Súťaž Baumit Fasáda roka 2015 už pozná svojich víťazov. Víťazné fasády a ich tvorcovia boli slávnostne predstavení 4. júna 2015 na slávnostnom galavečeri v priestoroch bratislavskej Slovnaft Refinery gallery.

Spolu s víťazmi sa na galavečeri zúčastnilo viac ako 500 zástupcov obchodných partnerov, realizačných firiem, architektov, projektantov a spolupracovníkov spoločnosti Baumit, pričom nechýbali ani zástupcovia médií. Celý večer sa niesol v duchu spojenia architektúry a módy – kreatívneho stvárnenia fasád objektov a sveta módy, ktorý v rámci módnej prehliadky reprezentovali staré aj nové tváre módnej scény. Vyvrcholením večera bolo hudobné vystúpenie Márie Čírovej a detského speváckeho zboru. Do 8. ročníka tejto prestížnej súťaže, ktorej cieľ ostáva rovnaký, a to trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších riešení, bolo prihlásených 143 objektov, ktoré splnili podmienky súťaže.

Odborná porota, zložená z dvoch skupín – hlavná porota v zložení Ing. arch. Andrea Bacová, Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna, Ing. arch. Ľubomír Závodný, Ing. arch. Imrich Pleidel a Ing. Ľuboš Fussek a špeciálna porota v zložení Ing. arch. Andrea Urlandová, PhDr. Ľudovít Petránsky a Ing. arch. Ilja Skoček, st., ktorá posudzovala kategóriu Zateplený panelový dom, nominovala spolu 22 stavieb.  Odborná porota nakoniec udelila 5 hlavných cien a 8 čestných uznaní.

Cenu Baumit Plyšová kocka 2015, získalo občianske združenie Imobilio, ktoré má za cieľ integráciu ľudí s hendikepom do spoločnosti.

Téma: NOVOSTAVBY
Kategória: Rodinný dom

HLAVNÁ CENA
Rodinný dom Záhorské sady, Záhorská Bystrica, Bratislava
Autori: Ing. arch. Martin Hörmann, Ing. arch. Richard Kastel, Ing. arch. Peter Kopecký

V kategórii Rodinný dom získal hlavnú cenu Rodinný dom Záhorské sady v Záhorskej Bystrici

ČESTNÉ UZNANIE 1
Rodinný dom Lorinčík, Košice
Autor: Ing. arch. Miroslava Gašparová

ČESTNÉ UZNANIE 2
Dom v záhrade, Trnková 23, Jarovce Bratislava
Autor: Ing. arch. Lubomír Peráček, ml.
Kategória: Rezidenčné projekty

HLAVNÁ CENA
Bytový dom Colorhouse II., M. Benku 4926/41, Topoľčany
Autori: Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Martin Donoval, Ing. arch Gabriela Chvostaľová, Bc. Marek Vadovič

V kategórii Rezidenčné projekty získal hlavnú cenu Bytový dom Colorhouse II. Na ul. M. Benku 4926/41 v Topoľčanoch.

ČESTNÉ UZNANIE 1
Materská škola, Vavrinecká 2,  Limbach
Autori: Ing. arch. Juraj Makový, Ing. arch. Matúš Polák, Ing. arch. Martin Rezník

ČESTNÉ UZNANIE 2
Carniherba „F“, Na vrátkach, Bratislava
Autori: Ing. arch. Juraj Mikulaj, Ing. arch. Andrea Ambrovičová Mikulajová

Téma: REKONŠTRUKCIE A OBNOVA
Kategória: Obnovená a adaptovaná budova

HLAVNÁ CENA
Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. Gabriel Boženík, Ing. arch. Milan Vlček, Ing. arch. Silvia Šillová

V kategórii Obnovená a adaptovaná budova získal hlavnú cenu Kulturpark v Košiciach

ČESTNÉ UZNANIE
Materská škola, Tbiliská 2, Bratislava
Autori: Mgr. arch. Miloš Juráni, Ing. arch. Július Toma

Téma: REKONŠTRUKCIE A OBNOVA
Kategória: Sanovaná historická budova

HLAVNÁ CENA
Banka Žilina, Legionárska 221/1,  Žilina
Autor: Mgr. art. Matúš Marček

V kategórii Sanovaná historická budova získal hlavnú cenu budova Banky v Žiline na Legionárskej ul. 221/1

ČESTNÉ UZNANIE 1
Neologická synagóga, Ul. 1. Československej brigády 3247/24, Vrútky
Autor: Ing. arch. Peter Lepej

ČESTNÉ UZNANIE 2
Kostol Narodenia Panny Márie, Nižný Slavkov
Prihlasovateľ: Pamiatkový úrad SR, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča
Autor: Rekonštrukcia podľa pôvodných projektov

Téma: REKONŠTRUKCIE A OBNOVA
Kategória: Zateplený panelový dom

HLAVNÁ CENA
Bytový dom , Štúrova 1442, Nitra
Autor: Ing. Slavomír Koiš

V kategórii Zateplený panelový dom získal hlavnú cenu bytový dom na Štúrovej ul. 1442 v Nitre

ČESTNÉ UZNANIE
Bytový dom , M. R. Štefánika 2, Levice
Autor: Ing. Klaudia Gálová

Text: Red
FOTO: Baumit

KategórieUdalosti