AQUA 2018

image 100193 25 v1

22. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí

Záštitu nad podujatím prevzalo: Ministerstvo životného prostredia SR

Sprievodný program výstavy:

13.6.2018

Eco H2O tour – podujatie o vode pre základné školy plné zaujímavých hier, piesní a ocenení. (obrázok je v prílohe)

Organizátor: Občianske združenie Strom života v spolupráci s Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom

13.6.2018

Konferencia na tému: „20 rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku“.

Organizátor: Asociácia čistiarenských expertov (AČE)

14.6.2018

Konferencia na tému „25 rokov práce pre životné prostredie“.

Organizátor: Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK)

OKREM TOHO:

-odovzdanie tradičnej Ceny Milana Topoliho za prínos vo vodnom hospodárstve

-súťaž o najlepší exponát „Zlatá AQUA“

-súťaž o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy „Modrý akvadukt“

Na výstave sa predstavia popredné firmy zo Slovenska i zahraničia.

Aktuálny zoznam vystavovateľov AQUA 2018 si môžete pozrieť tu – http://www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=480&ItemID=22