AQUA 2018

image 98052 25 v1

Výstavisko Expo Center Trenčín organizuje v spolupráci s odbornými garantmi 22. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí AQUA, ktorý sa bude konať v termíne 12. až 14. júna 2018.

Ide o jedinú špecializovanú vodohospodársku výstavu na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzal Minister životného prostredia SR.

Odbornú garanciu prevzali:                   

Asociácia vodárenských spoločností
Združenie miest a obcí Slovenska
Únia miest a obcí Slovenska
Asociácia čistiarenských expertov
Slovenský národný komitét IWA
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SF STU Bratislava
Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku

Zámerom je vytvoriť miesto stretnutia odborníkov s aktívnym zapojením kľúčových subjektov a posilnenie významu vodohospodárstva vo vedomí obyvateľstva na Slovensku.

Na výstave AQUA sa každoročne prezentujú popredné firmy zo Slovenska i zo zahraničia.

Výstava AQUA je určená predovšetkým pre:

    • odbornú verejnosť
    • starostom a primátorom miest a obcí
    • pracovníkom vodohospodárskych spoločností
    • projektantom a investorom

Zároveň ponúka služby aj  pre širokú verejnosť (napr. testovanie kvality vody) a vytvára priestor pre porovnávanie a využitie vystavovaných výrobkov a technológií v konkrétnych podmienkach.

Návštevníkom ponúkneme aj zaujímavý sprievodný program – odborné semináre, odovzdanie tradičnej Ceny Milana Topoliho za prínos vo vodnom hospodárstve, súťaž o najlepší exponát „Zlatá AQUA“, súťaž o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy „Modrý akvadukt“.

NOVINKY 22. ročníka:

Výstava sa bude konať v zrekonštruovaných priestoroch Expo Centra  v Trenčíne (P1 poschodie, P3 poschodie, vrátnica), čím sa zvýši komfort vystavovateľov, organizátorov sprievodných programov i návštevníkov. Fotografie z výstavy nájdete na: www.facebook.com/EventyExpo/ 

Spoločenský večer vystavovateľov a odborných garantov sa bude konať v centre mesta priamo pod hradom Matúša Čáka v novom, pôsobivom prostredí Atrio. www.atriotrencin.sk

Vystavovateľom odporúčame využiť cenovo zvýhodnené ubytovanie v zariadeniach našich zmluvných partnerov.  www.expocenter.sk

Vystavovateľom budú poskytnuté elektronické pozvánky na výstavu pre svojich obchodných partnerov.

Viac informácií o výstave AQUA a programe na  www.expocenter.sk