image 85928 25 v1
Galéria(3)

Tretí ročník súťaže o originálne návrhy fasád

Budúcich stavebných inžinierov a architektov zaujal tretí ročník súťaže Equitone – originálne odvetrané fasády. Tento rok odovzdali dovedna 25 súťažných prác. Prvé miesto získal podľa hlasovania odbornej poroty Jozef Bočkaj za návrh galérie s administratívnou budovou. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien sa uskutočnilo koncom septembra na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.

gyorgy szeif
jozef bockaj

Do tretieho ročníka študentskej súťaže EQUITONE – originálne odvetrané fasády – sa tradične zapojili študenti 5. ročníka odboru architektonické konštrukcie a projektovanie na Stavebnej fakulte STU. Počas školského roka 2015/2016 spracúvali projektovú dokumentáciu pre stavebný projekt a následne pre realizačný projekt existujúceho alebo fiktívneho objektu s odvetranou fasádou EQUITONE. Podmienkou účasti bolo použitie obkladového materiálu EQUITONE na fasádu a aspoň jedného okruhu detailov značky EQUITONE. 

Rastie nielen kvalita, ale aj účasť
Študenti odovzdali dovedna 25 prác, ktoré hodnotila medzinárodná odborná porota. Pri posudzovaní projektov sa zamerala nielen na architektonické riešenie stavby, spôsob uplatnenia fasádneho obkladu EQUITONE, ale aj na rozsah a kvalitu spracovania projektovej dokumentácie. „Všetky realizované práce boli na veľmi dobrej až vysokej kvalitatívnej úrovni. Potešujúci je však fakt, že ich technické i dizajnové prevedenie má z roka na rok stúpajúci trend a výber tých najlepších vôbec nebol jednoduchý,“ hovorí Juraj Palamarčuk, projektový manažér EQUITONE pre Slovenskú republiku.

Medzinárodná porota
O udelení troch hlavných cien rozhodla medzinárodná odborná porota v zložení:
– Bobby O‘Neill, technický manažér EQUITONE,
– Philippe Hellemans, marketingový manažér EQUITONE,
– Juraj Palamarčuk, projektový manažér EQUITONE pre Slovenskú republiku,
– Ing. arch. Pavol Pokorný.

Ceny odbornej poroty
1. miesto – 500 eur –Jozef Bočkaj – galéria s administratívnou budovou
2. miesto – 400 eur –Adam Blažo – fakulta biotechnológie
3. miesto – 300 eur – Jozef Kováč – športové centrum

Víťazná práca
Víťaznou prácou sa podľa odbornej poroty stala galéria s administratívnou budovou od Jozefa Bočkaja. Víťazná práca bola spracovaná ako projekt galérie s administratívnou budovou opláštenou predsadenou odvetranou fasádou s perforovaným fasádnym obkladom EQUITONE.

Juraj Palamarčuk zhodnotil prácu nasledovne: „Fasáda bola členená jednoduchým rastrovaním panelov EQUITONE a bola vhodne doplnená o prvky lamelového tienenia. Jej dominantná časť bola riešená perforovanými panelmi EQUITONE s podsvietením. Objekt bol usporiadaný zrkadlovo a samotná budova bola rozdelená na dve sekcie átriom. Obe sekcie boli spojené vedľajším výstavným priestorom, ktorý bol zároveň aj prepojovacou chodbou. Objekt bol situačne veľmi vhodne osadený do celku, či už jestvujúcej alebo predpokladanej budúcej výstavby, s veľmi dobre riešenou priľahlou oddychovou zónou a parkovaním. Takisto treba vyzdvihnúť technické spracovanie prevedenia detailov opláštenia fasády s EQUITONE.“

Autor víťaznej práce vníma študentskú súťaž ako možnosť zviditeľniť sa ešte počas štúdia. „Študentom odporúčam, zapojiť sa do ďalšieho ročníka súťaže. Môžu tým mnohé získať,“ hovorí Jozef Bočkaj.

„Fasádny obklad EQUITONE považujem za materiál s veľkým potenciálom pre využitie v budúcnosti. Svojím projektom som chcel poukázať na to, že EQUITONE možno použiť nielen ako obklad fasád. Jeho možnosti sú omnoho širšie. Vláknocement v kombinácii so svetleným efektom vytvoril nevšedný vizuálny efekt,“ komentoval svoj návrh autor.

Hlasovanie verejnosti
Najlepšiu prácu si vybrala aj široká verejnosť v online hlasovaní na sociálnej sieti facebook. V boji o najsympatickejší návrh zvíťazil György Szeif. Za svoj návrh kultúrneho domu v Gabčíkove si odniesol tablet iPad.


Každý študent, ktorý sa zúčastnil súťaže, bol odmenený zaujímavou knihou o architektúre.

O značke EQUITONE
Fasádne dosky EQUITONE umožňujú stvárnenie originálnych fasádnych kompozícií, čím zdatne sekundujú architektom pri realizácii ich architektonických ideí. Ide o tradičný materiál– vláknocement, ktorý sa vyrába v závodoch v Nemecku a Belgicku. Materiál vďačí za svoju kvalitu prvotriednym vstupným surovinám a precíznej technológii výroby. Možnosti jeho použitia na stavbách sú prakticky neobmedzené.

Pomocou veľkoformátových fasádnych dosiek EQUITONE možno na fasádach vytvárať rôzne vzory a štruktúry. Dosky sa vyrábajú vo formáte 3100 x 1250 mm alebo 2500 x 1250 mm. Napriek subtílnosti dosiek ide o veľmi pevný materiál, ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu, vplyvu poveternostných podmienok a proti degradujúcim účinkom UV žiarenia. Dosky sú nehorľavé, stálofarebné a recyklovateľné, pričom výrobca deklaruje ich dlhú životnosť. Britský výskumný ústav (BRE) potvrdil, že životnosť vláknocementovej odvetranej fasády je viac než 50 rokov.

www.equitone.sk