Študenti architektúry súťažili o najlepší návrh lesnej škôlky

studenti architektury sutazili o najlepsi navrh lesnej skolky

Xella CZ vyhlásila na slávnostnej vernisáži víťaza 18. ročníka medzinárodnej architektonickej súťaže pre študentov. Študenti súťažili o najlepší návrh zázemia Lesnej školy v obci Zichovec v Stredočeskom kraji. Porota zložená z významných českých a slovenských architektov sa zhodla na tom, že s úlohou si najlepšie poradili Eva Šišková, Katarína Škodová a Miroslav Šestina z Fakulty architektúry STU v Bratislave.

1. miesto – Bc. Eva Šišková, Bc. Katarína Škodová, Bc. Miroslav Šestina (FA STU v Bratislave)

Súťaž prvýkrát po osemnástich rokoch od svojho vzniku okrem estetickej a funkčnej požiadavky na stavbu pridala aj stránku trvalo udržateľnej architetúry. „Od roku 2020 bude možné stavať už len domy s veľmi nízkou spotrebou energií. Preto sme študentom chceli otvoriť dvere do sveta pasívnych a nízkoenergetických stavieb, ktoré budú navrhovať v priebehu svojej kariéry,” vysvetľuje Hana Šimánová zo spoločnosti Xella, koordinátorka projektu.   
 
Podrobnosti súťaže
Študenti dostali za úlohu vytvoriť priestor na vzdelávanie – na vzájomné tvorivé obohacovanie medzi ľuďmi. Inšpiratívne miesto schopné podporiť vznik skutočného spoločenstva detí a dospelých, s atmosférou otvorenosti a nezaujatej alternatívy väčšinového vzdelávacieho systému. Koncept zasadili do dediny Zichovec, ktorá leží na okraji prírodného parku Džbán.

Cieľom súťaže je nielen ponúknuť budúcim architektom príležitosť na poctivú tvorivú sebareflexiu v porovnaní s ostatnými, ale predovšetkým pokúsiť sa získať nový pohľad na samotný vzdelávací proces, uvedomiť si svoju pozíciu v ňom a mať možnosť vysloviť svoj vlastný osobitý názor.   

Zoznam ocenených študentov

1. miesto – Bc. Eva Šišková, Bc. Katarína Škodová, Bc. Miroslav Šestina (FA STU v Bratislave)

2. miesto – Martin Hložka (FA VUT v Brne), vedúci Ing. arch. Pavel Jura

3. miesto – Jiří Mach (FA VUT v Brne), vedúci Ing. arch. Pavel Jura

–>–>

4. miesto, odmena – Lenka Gulačová, Linda Pišová, Zdeňka Sedláková (FA VUT v Brne), vedúci doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

5. miesto, odmena – Jitka Vančurová (FA VUT v Brne), vedúci Ing.arch. Pavel Jura

6. miesto, odmena – Juraj Prokipčák, Lukáš Makuch (STU v Bratislave)

Cena starostu – Lenka Půžová  (FA VUT v Brne), vedúci Ing. arch. Jan Kratochvíl

Zdroj: Xella CZ

Komentáre