Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2010

Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2010

Nový ročník verejnej neanonymnej súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2010 vypisuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR. Súťažné podmienky a prihlášky sú k dispozícii u vypisovateľa súťaže a na internetovej stránke www.build.gov.sk. Záväzné prihlášky …
Slovenskí študenti triumfovali v Ľubľane

Slovenskí študenti triumfovali v Ľubľane

Nápaditý architektonický tvar vychádzajúci zo štruktúry vlákna izolačného materiálu, splnenie kritérií pasívneho domu, príťažlivá multimediálna prezentácia projektu – to boli dôležité body projektu študentov 4. ročníka Fakulty architektúry STU v Bratislave Roberta Löfflera a Vladimíra Haina, ktoré …