8. ročník súťaže Rodinný dom VELUX

image 78639 25 v1

Vyhlásenie ôsmeho ročníka súťaže Rodinný dom VELUX je dôkazom, že budúci architekti a projektanti si uvedomujú, že ak chcú byť úspešní, musia urobiť niečo navyše. Súťaž pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo vyhlasuje spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r. o.

V súťaži Rodinný dom VELUX majú študenti za úlohu vypracovať štúdiu rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX. Objekt tiež musí zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie pre komfortné a zdravé bývanie. Registrácia záujemcov o súťaž je možná do 29. januára 2016. Súťažné návrhy treba odovzdať najneskôr do 13. mája 2016.

Ceny pre školy

Aj tento rok bude škole, s najvyšším počtom odovzdaných súťažných prác v školskom kole, udelená špeciálna cena – sponzorský dar v hodnote 300 eur. Minulý rok si za 12 odovzdaných prác odniesla sponzorský dar Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove. Okrem ocenenia samotných žiakov si cenu odniesli aj pedagógovia – vedúci umiestnených súťažných prác.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov siedmeho ročníka súťaže Rodinný dom VELUX prebehlo v júni 2015 v Bratislave.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov siedmeho ročníka súťaže Rodinný dom VELUX prebehlo v júni 2015 v Bratislave. Na fotografii sa nachádzajú (zľava doprava): Ing. Peter Vrablec (obchodný riaditeľ VELUX SLOVENSKO s. r. o.), Ádam Nagy (SPŠS Hurbanovo) – druhé miesto, Tomáš Perďoch (SPŠ Žilina) – prvé miesto, Ing. Alena Galanová (Štátny inštitút odborného vzdelávania), Natália Romančíková (SPŠ Žilina) – tretie miesto, Ing. arch. Ľubomír Závodný, Ing. arch. Klára Bukolská (VELUX Česká republika, s. r.o.), Martin Kondáš (SPŠSaG Košice) – špeciálna cena, Kristína Borzová (SPŠSaG Košice) – špeciálna cena, Ing. arch. Peter Jurkovič

Priebeh súťaže bez zmien

Zo školského kola, ktoré by na školách malo prebehnúť do polovice mája, postúpia do celoslovenského maximálne tri návrhy z každej prihlásenej strednej odbornej školy. Najviac dva ďalšie návrhy môže porota v školskom kole ohodnotiť tzv. divokou kartou a rovnako ich posunúť do celoslovenského kola. V druhom (finálnom) kole zasadne odborná porota, ktorá vyhodnotí prijaté návrhy a rozhodne o troch víťazoch. Okrem hlavnej ceny môže udeliť aj zvláštne ocenenie.

Zloženie odbornej poroty

Odborná porota sa skladá z jedného zástupcu spoločnosti VELUX a z dvoch nezávislých odborníkov – architektov. Študenti majú počas celoštátneho kola jedinečnú možnosť získať spätnú väzbu na svoju prácu od skúsených architektov, ktorí dlhodobo pôsobia v odbore.

Do celoslovenského kola postúpilo 35 študentských prác z dvanástich stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Do celoslovenského kola postúpilo 35 študentských prác z dvanástich stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Výhry v súťaži

  1. cena: 400,- € + cena pre vedúceho práce
  2. cena: 250,- € + cena pre vedúceho práce
  3. cena: 150,- € + cena pre vedúceho práce

Zvláštne ocenenie: v celkovej hodnote 100,- €

Každý účastník pri postupe do celoslovenského kola, získa vecnú cenu v hodnote 40,- €. Stredná škola s najvyšším počtom odovzdaných súťažných prác v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 300,- €.

Dôležité termíny 8. ročníka súťaže

Registrácia účastníkovdo 29. januára 2016
Konzultácie na školáchfebruár, marec
Odovzdanie súťažných návrhovdo 13. mája 2016
Slávnostné vyhlásenie výsledkov14. jún 2016

Študenti sa do súťaže registrujú prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke spoločnosti VELUX www.velux.sk.

Link na registračný formulár: http://www.odbornici.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/rodinny-dom-velux/registracia.aspx

Viac informácií o súťaži možno nájsť na: http://www.odbornici.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/rodinny-dom-velux/

Študenti mohli počas slávnostného vyhodnotenia súťaže konzultovať svoje práce s odborníkmi.

Študenti mohli počas slávnostného vyhodnotenia súťaže konzultovať svoje práce s odborníkmi.

KategórieSúťaže