studentska sutaz rodinny dom velux vstupenka medzi profesionalov
Galéria(2)

Študentská súťaž Rodinný dom VELUX: vstupenka medzi profesionálov

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., vyhlasuje už šiesty ročník obľúbenej súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo z celej Slovenskej republiky majú možnosť presvedčiť odbornú porotu o svojej kreativite a projekčných zručnostiach.

studentska sutaz rodinny dom velux vstupenka medzi profesionalov 7336 big image
Cieľom súťaže Rodinný dom VELUX je aktívna podpora kreatívneho myslenia a vzdelávania budúcich architektov a stavbárov. Úlohou žiakov je návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru. Návrh by mal tiež spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy pri zabezpečení optimálneho vnútorného prostredia pre zdravé a komfortné bývanie.

Podľa podmienok súťaže majú študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie objektu s použitím výrobkov VELUX. Návrh musí tiež obsahovať vizualizáciu rovnomerného rozloženia hladiny denného osvetlenia. Vizualizáciu možno vytvoriť pomocou jednoduchého výpočtu v programe VELUX Daylight Visualizer, ktorý si možno zdarma stiahnuť na webových stránkach spoločnosti VELUX.

Dvojkolová súťaž
Z prvého (školského) kola postupujú do celoštátneho prvé tri návrhy z každej prihlásenej strednej odbornej školy, prípadne návrhy ocenené tzv. divokou kartou. Všetky návrhy vyberá porota zložená zo zástupcov školy.
V druhom (celoštátnom) kole zasadne odborná porota, ktorá vyhodnotí návrhy a určí troch absolútnych víťazov. Okrem hlavnej ceny môže porota udeliť i zvláštne ocenenie.

Odborná porota
Odborná porota sa skladá z nezávislých odborníkov a jedného zástupcu spoločnosti VELUX. Účastníci súťaže tak majú jedinečnú možnosť vzájomne si odovzdať a konfrontovať svoje skúsenosti so skúsenými architektmi, ktorí dlhodobo pôsobia v odbore.

Zľava doprava:
Mgr. Art. Martin Šichman (Ateliér oximoron)
Ing. Jurij Čerňak (Ateliér APEX A s.r.o.)
Ing. arch. Klára Bukolská (VELUX Česká republika, s. r.o.)

Odborná porota bude posudzovať prihlásené projekty podľa celkového architektonického a technického riešenia objektu, technicky správneho výberu a umiestnenia strešných okien a podľa rešpektovania zásad stavebnej fyziky.

Termíny súťaže
Registrácia účastníkov: od 7. novembra 2013 do 31. januára 2014
Odovzdanie súťažných návrhov: do 30. mája 2014
Slávnostné vyhlásenie výsledkov: v týždni od 23. – 27. júna 2014

Registrácia účastníkov je možná prostredníctvom on-line formulára na webových stránkach spoločnosti VELUX www.velux.sk

Výhry v súťaži
1. cena 400 eur
2. cena 250 eur
3. cena 150 eur
Zvláštne ocenenie: v celkovej hodnote 100 eur
Každý účastník celoštátneho kola získa vecnú cenu v hodnote 40 eur.

Viac informácií o súťaži nájdete na www.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/rodinny-dom-velux

–>