stary most spasa dopravy alebo ohava nad dunajom
Galéria(2)

Starý most: spása dopravy alebo ohava nad Dunajom?

V Bratislave pri stavbe mosta nik nie je prorokom.

Nový most či Most SNP je výnimočný a stal sa aj stavbou 20. storočia, žiaľ, nesie so sebou aj nálepku stavby, ktorej obetovali kus historického bratislavského podhradia vrátane židovskej synagógy. Most Apollo si ešte pred výstavbou užil dlhé polemiky o tom, odkiaľ kam vlastne vedie. Napokon sa ho podarilo postaviť – tiež výnimočným spôsobom. Z architektonického pohľadu jeho elegantný oblúk konkuruje neobvyklému ufu s výhľadom na Hrad. Potom tu máme ešte neustále upchatý prístavný most a Most Lafranconi, o ktorom je málo počuť, čo je azda najspoľahlivejšou známkou toho, že bez problémov funguje. A potom tu máme Starý most.

stary most spasa dopravy alebo ohava nad dunajom 6575 big image
Stavba povolená
Na pondelkovej prezentácii s účasťou hlavného dopravného inžiniera mesta Bratislavy Tibora Schlossera, primátora Milana Vtáčnika a Petra Ivana, generálneho riaditeľa Metro Bratislava v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca si vyslúžil všelijaké nemilé nálepky, ktoré sa končili výzvou zastaviť „toto ohavné dielo“.
V skutočnosti to vyzerá tak, že funkčnú električkovú trať do Petržalky a pešiu či cyklistickú prechádzku na druhý breh Dunaja máme na dosah ruky.

Ako odznelo na verejnej prezentácii I. etapy nosného systému MHD (Šafárikovo námestie – Bosákova), k pondelku 18. 2. 2013 má mesto vydané stavebné povolenie od troch stavebných úradov, do ktorých kompetencie rekonštrukcia Starého mosta spadá, a v blízkom čase očakáva ich právoplatnosť.

Súťaž vypísaná
Začiatkom tohto roka bola tiež vypísaná verejná súťaž na realizáciu stavby, kde hlavnou podmienkou pre zúčastnených je realizácia mostného objektu nad tečúcim tokom so šírkou 300 m v posledných troch rokoch. Súťažné podmienky si vyzdvihlo 40 záujemcov, predpokladá sa, že ponuky budú vzhľadom na uvedenú podmienku predkladať najmä konzorciá. Môžu tak urobiť do 20. marca 2013.

Mesto plánuje najneskôr do júna tohto roka ponuky vyhodnotiť a s víťazom podpísať zmluvu. Mesto už požiadalo Slovenskú komoru stavebných inžinierov o odborníkov na betón, oceľové konštrukcie a ďalších špecialistov do odbornej komisie, ktorá bude ponuky vyhodnocovať.

Primátor Vtáčnik privítal aj pripomienku pána Dullu na prizvanie odborníkov na realizáciu stavby, keďže práve organizácia výstavby v časovej tiesni by mala byť kľúčom k úspechu, a to stihnúť stavbu v predpísanej lehote.

Realizáciu sa bude musieť ukončiť do 24 mesiacov, mesto si necháva polročnú rezervu na prípadné nepredvídateľné podmienky, ako sú napríklad sto- či tisícročná voda. Fakturácia za dielo musí byť ukončená do 31.12. 2015, aby na stavbu mohli byť čerpané prostriedky z Európskej únie. Podľa štátnej expertízy je hodnota zákazky viac ako 68 miliónov eur.

Nič nové nad Dunajom
Prezentovaný projekt zaujal mnohých prítomných, zazneli však aj poznámky, že projekt neukázal nič nové. Pravda je, že veľmi pravdepodobne sa predstavený projekt zrealizuje práve v tejto podobe, takže výzvy na zastavenie diela v súčasnej situácii vyznievajú komicky.

Pondelková prezentácia však vyniesla na svetlo zopár ďalších faktov.
Výzvy postaviť most podľa žltej knihy FIDIC-u, čo by umožnilo realizačnej firme zabezpečiť projekt, a teda jeho architektonicky prijateľnejšiu verziu, nenašli vzhľadom na časovú tieseň pochopenie, uplatní sa červená kniha FIDIC-u.

Omrvinky pre architektov

Opakovane sa ozývali pripomienky na chýbajúcu architektonickú súťaž. V prípade Starého mosta je, samozrejme, už neskoro. Architekti budú môcť vyjadriť svoj názor na farbu konštrukcie a navrhnúť mobiliár.

Hoci sa ďalšia etapa už kreslí, ako sľúbila hlavná architektka Ingrid Konrad, bude vypísaná medzinárodná urbanisticko-architektonicko-dizajnérska súťaž. Vstupy hlavnej architektky v rámci debaty však vyzneli málo dôrazne, ako keby architekti a urbanisti len zdržovali dopravných inžinierov v napredovaní.

Dvojaký meter na územný plán
Obavy sa koncentrujú najmä na vyriešenie dopravného ťahu po Janíkov dvor, jeho zapojenie do urbanistického kontextu, vyriešenie výškových a hlukových bariér, aby samotná električka nebola bariérou a podobne. Paradoxné je, že v týchto súvislostiach sa posudzuje platný územný plán dvojakým metrom. To, čo sa hodí, ako napríklad územie okolo Chorvátskeho ramena, ktoré je rezervované na dopravnú stavbu, je brané ako záväzné, čo sa nehodí, ako napríklad TEN-T projekt, sa bez usilovného hľadania alternatívy obíde. Hoci mesto slovne práve TEN-T projekt nepochováva, realitou je nosnosť budúceho nového Starého mosta, ktorá nie je určená na vlakové súpravy.

–>–>

Nabudúce uvidíte
Primátor Milan Vtáčnik sľúbil do mesiaca predložiť verejnosti aj plány na druhú etapu. Riešeniu dopravnej situácie v Bratislave je finančne naklonená aj Európska únia, hoci už nie tak štedro ako v tomto finančnom období. Otázka znie, či sa mesto dokáže poučiť, či sa včas chytí šance a zrealizuje taký významný projekt s prihliadnutím na pripomienky verejnosti, a najmä odborníkov. Aby sme o pár rokov neboli opäť „v časovej tiesni“.

Prvá etapa nosného systému MHD sa začína prebudovaním križovatky ulíc Štúrova a Jesenského, pokračuje zdvojkoľajnením Štúrovej ulice, kde sa vybudujú aj nové inžinierske siete. Na Šafárikovom námestí sa vybuduje nová križovatka a kolektor inžinierskych sietí. Obratisko autobusov bude z námestia presunuté do Petržalky, kde budú autobusové linky nadväzovať na novovybudovanú električkovú trať. Park na Šafárikovom námestí by sa mal rozšíriť o ďalšie zelené plochy, tieto zmeny budú však najmä v kompetencii Starého Mesta. Električková trať bude ďalej pokračovať na most, odbočka z Vajanského ulice ostane jednosmerná ako doteraz. Nová konštrukcia mosta bude uložená na spevnené pôvodné piliere, pričom sa odstránia piliere 3 a 4 a medzi nimi sa vybuduje nový pilier, aby sa dosiahla šírka gabaritu 130 m a výška pri maximálnej hladine 10 m. Mýtne domčeky na oboch stranách Dunaja ostanú ako chránené objekty v pôvodnej polohe, budú však prekážkou v plynulom pohybe cyklistov. Doprava na moste bude vyhradená pre električku, bude však možný prejazd sanitiek alebo hasičských áut. Po oboch stranách mosta budú vybudované chodníky so šírkou 5 m, z toho vždy jednosmerne pre cyklistov 1,5 a pre peších 3 m.
Za mostom bude trať pokračovať na mieste dnešného násypu po novej estakáde, napojí sa na existujúcu a v budúcnosti ešte rozšírenú na Jantárovej ceste ponad Einsteinovu, potom klesne až na úroveň križovatky s Bosákovou ulicou, ktorou prejde na existujúcej úrovni terénu. Prvá etapa sa končí obratiskom električiek.

Ing. arch. Mária Nováková
Dokumentácia: www.bratislava.sk