Ilustračná foto

Slovensko BIM zaujíma. Participujeme aj na jeho zavádzaní v Európe

"Implementácia BIM na Slovensku sa stále zlepšuje. Ruku k dielu teraz pridáva aj štát," takýmto titulkom sme pomenovali článok z nedávnej Národnej BIM konferencie, kde sa po celom desaťročí aktivít BIM asociácie Slovensku už nevysvetľovalo len to, prečo sa BIM oplatí a aké sú jeho výhody. 

Jednotlivé prednášky priniesli oveľa odbornejšie témy, ktoré nepochybne dokazujú posun našej krajiny v tejto oblasti. To potvrdili aj slová Pavla Kárásza z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý prítomných informoval o konkrétnych krokoch štátu.

„Na báze digitálneho obrazu krajiny sa majú následne realizovať aj elektronické transakcie, vydávať povolenia na výstavbu či búranie. Z BIM sa však zatiaľ nestáva povinnosť, ale skôr výhoda,“ ozrejmil Pavol Kárász.

Prvé pracovné stretnutie BIM na úrovni členských krajín EÚ (Madrid).
Prvé pracovné stretnutie BIM na úrovni členských krajín EÚ (Madrid). | Zdroj: UUPV SR

Najnovšie správy o tom, že štát skutočne pracuje na implementácii BIM v slovenskom stavebníctve prišlo po pracovnom stretnutí na úrovni členských krajín EÚ v Španielsku (24. – 26. októbra). Slovensko v Madride zastupoval predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Martin Hypký, ktorý partnerom ozrejmil filozofiu digitalizácie procesov v našom stavebnom sektore.

„Predseda úradu Martin Hypký predstavil zahraničným partnerom filozofiu, ako chce Slovensko pristúpiť k digitalizácii procesov v stavebnom sektore. Zahraničných partnerov zaujal najmä informačným systémom, ktorý označil za základný pilier digitalizácie procesov a vydávania elektronického povoľovania (e-permit) a aj úlohou umelej inteligencie, ktorá bude súčasťou plne automatizovaného informačného systému,“ informuje na svojom webovom sídle Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Pre Európsku komisiu (EK) je rýchle zavedenie a práca s BIM významné kvôli zelenej politike a digitálnej transformácii. EK má však v tomto smere len poradnú úlohu. Za jednu z najväčších výziev považuje zapracovanie projektovania v systéme BIM do verejného obstarávania, čo sa neraz skloňovalo aj na Národnej BIM konferencii v Bratislave.