6. ročník BIM konferencie – vitajte v Matrixe

Bizarnosť doby sa naplno prejavila práve na konferencii venovanej virtuálnej spolupráci. Napriek technickým prekážkam sa však udalosť uskutočnila bez straty na kvalite a pravdepodobne ešte autentickejšie a názornejšie, než keby sa diala „osobne“.

V stredu ráno odštartoval BIM Workshop, na ktorý na streamovacom kanáli čakalo 300 poslucháčov. Program bol počas takmer 8 hodín vyplnený sériou odborných príspevkov zameraných na konkrétne riešenia, ktoré poskytujú rôzne pohľady na problematiku informačného modelovania stavieb v každodennej praxi. 

Dôraz na zručnosti pri využívaní softvéru ako Allplan, Autodesk či Trimble umocňoval fakt, že jednotliví spíkri v priamom prenose prezentovali rôzne softvérové prostredia spolu s ich aktívnym využívaním. Tematicky sa príspevky dotýkali práce v spoločnom dátovom prostredí (CDE), dátového manažmentu v praxi, efektivity pri používaní nástrojov pri tvorbe BIM modelov a aj využitia dát z BIM modelu v životnom cykle. 

Domáci aj zahraniční spíkri

Štvrtkovú konferenciu tvorili 4 bloky prednášok, ktoré sa svojou podstatou pokúšali odpovedať na otázky: kam sa posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM? 

Tematicky sa dotýkali aj riešení implementačných stratégií, nastavenia spolupráce s využitím integrovaného navrhovania, transformácie myslenia, digitalizácie stavebníctva a odzneli aj prípadové štúdie s pokročilým využitím BIM. 

Predstavili sa kľúčoví spíkri z domova i zo zahraničia, ktorí sa formou prezentácií podelili o svoje skúsenosti. Okrem iných to boli Tomáš Funtík z BIM asociácie Slovensko, Viktor Mikuš z YIT Slovakia, Tomáš Kučo zo spoločnosti Obermeyer Helika alebo Peter Bažík zo Strabagu. Vzhľadom na tohtoročnú platformu bolo možné zaradiť viac prednášok než minulý rok.

Panelová diskusia

Panelová diskusia bola na dobrovoľnej báze – účastníci sa mohli na vyžiadanie pripojiť na Zoom a konzultovať svoje otázky so spíkrami v reálnom čase. Súčasne fungovala aj platforma Slido. Spoločná diskusia a polemika o ďalšom rozvoji BIM na Slovensku, spôsobe implementácie a digitalizácie stavebníctva tak napriek prekážkam priniesla aj želané odpovede.

Podrobnejší článok o diskutovaných témach a výstupoch rečníkov nájdete už čoskoro na ASB.sk. 

TEXT+FOTO: Alexandra Müllerová