Panelová diskusia Inžiniersky deň 2022.
Galéria(13)

SKSI oslavovala 30. výročie svojho obnovenia. Odbornú konferenciu spestril večerný galavečer

V piatok 10. júna sa v pezinskom Art Hoteli na Šimák Zámku stretli viaceré významné osobnosti a hostia zo stavebnej brandže.

V priestoroch, kde sa konala odborná konferencia Slovenskej komory stavebných inžinierov, kedysi nahrávali svoje skladby Meky Žbirka, Marika Gombitová či skupina Elán. Teraz sa tu oslavovalo 30. výročie obnovenia činnosti SKSI.

Celá piatková udalosť prebiehala pod záštitou ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala, ktorý už vo svojom príhovore zdôraznil, že hlavnou témou súčasnosti sú nové stavebné zákony, pri ktorých bude implementácia do praxe ešte dôležitejšia ako ich príprava. Jeho slová priamo poukázali na to, čo bude najviac rezonovať počas celého dňa.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.
Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal. | Zdroj: SKSI

Čo prinesie inžinierom rok 2024?

Predtým, ako sa začali preberať témy súvisiace s novými stavebnými zákonmi, vystúpil prezident Európskej rady inžinierskych komôr (ECEC) Klaus Thürriedl s prednáškou, v ktorej hovoril o statuse európskych inžinierov v roku 2024.

Jeho predpoklady sa niesli v optimistickom duchu. Najvyššie postavený muž ECEC predstavil desať bodov a tri želenia, medzi ktoré zahrnul aj veci zo strategického plánu pre rok 2022 až 2024.

„Považujem za dôležité, aby sme neustále zvyšovali našu povesť autorizovaných inžinierov. Už teraz sa to vďaka vzdelaniu a skúsenostiam darí, preto musíme udržať nastolený rastúci trend,“ vyhlásil Klaus Thürriedl.

Prezident Európskej rady inžinierskych komôr (ECEC) Klaus Thürriedl.
Prezident Európskej rady inžinierskych komôr (ECEC) Klaus Thürriedl. |

Zodpovednosť projektanta na Slovensku

Vážnejšie slová zazneli z úst podpredsedu predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov Jána Petržalu, ktorý hovoril o tom, ako vidia inžinieri svoju zodpovednosť.

„Budem sa zamýšľať nad zodpovednosťou z hľadiska ešte dva roky platných zákonov,“ zaznelo na úvod prednášky, ktorá pozostávala z dvoch častí: Ako je zodpovednosť definovaná v súčasných právnych predpisoch a schopnosť uzatvárania zmluvných vzťahov na poskytovanie inžinierskych služieb.

Riešenia problémov, ktoré v tomto bloku zazneli, prišli v niektorých prípadoch s novou legislatívou. Ján Petržala však často narážal na to, že projektanti by mali mať také podmienky na svoju prácu, aby mohli plniť úlohy, ktoré sa od nich očakávajú, pričom poukázal aj na niektoré faktory, ktoré im môžu komplikovať ich prácu, za ktorú v konečnom dôsledku nesú zodpovednosť.

Prezident Európskej rady inžinierskych komôr (ECEC) Klaus Thürriedl (vľavo) a podpredseda predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov Ján Petržala.
Prezident Európskej rady inžinierskych komôr (ECEC) Klaus Thürriedl (vľavo) a podpredseda predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov Ján Petržala. | SKSI

Zodpovednosť projektanta v Českej republike

Tematicky podobný príspevok priniesol na Inžiniersky deň predseda Českej komory autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT) Robert Špalek, ktorý hovoril o tom, ako u našich západných susedov funguje nová legislatíva.

Okrem pozitív zazneli aj negatíva, pričom ČKAIT nie je plne spokojná s prijatou legislatívou z roku 2021. Podobne, ako sa objavujú hlasy o novelizácii nových zákonov na Slovensku, volajú po úpravách aj v Českej republike.

„Prijatie nových zákonov je v poriadku, pretože stará legislatíva bola už prežitá. Forma však nie je uspokojivá. Podpísali sa na nej aj politické tlaky. Odborná verejnosť bola skôr v pozadí. Dúfame, že ešte niektoré veci budú presadené,“ zhodnotil Robert Špalek.

Viera Rajprichová z Ministerstva dopravy a výstavby SR vysvetľovala, čo všetko prinesie nová legislatíva.
Viera Rajprichová z Ministerstva dopravy a výstavby SR vysvetľovala, čo všetko prinesie nová legislatíva. | Zdroj: SKSI

Objasnenie novej stavebnej legislatívy

Už v úvode článku sme avizovali, že celý Inžiniersky deň 2022 sa výrazne dotýkal nových stavebných zákonov, ktoré boli na Slovensku schválené. Dôležitá úloha tak stála pred Vierou Rajprichovou z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá vo svojom bloku vysvetľovala, čo všetko prinesie nová legislatíva – inštitucionálne zmeny, novinky pri procesných postupoch, posilnenie postavenia fyzických a právnických osôb vo výstavbe alebo digitalizácia agendy.

Diskusné fórum

Inžiniersky deň pokračoval vo svojej druhej časti diskusiou, v ktorej sa opäť skloňovala zodpovednosť projektantov vo výstavbe a tiež ciele uplatnenia novej legislatívy v praxi. Na uvedenú tému diskutovali Vladimír Benko predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, Viera Rajprichová z Ministerstva dopravy a výstavby SR, Martin Hypký – predseda novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, prezident Zväzu stavebných podnikateľov SR Pavol Kováčik, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie Jaroslav Lexa a tiež predseda Českej komory autorizovaných inžinierov Robert Špalek.

Panelová diskusia Inžiniersky deň 2022.
Panelová diskusia Inžiniersky deň 2022. | Zdroj: SKSI

Čerešnička v podobe galavečera

Vyvrcholenie celého inžinierskeho dňa prišlo večer, keď SKSI odovzdávala strieborné medaily pri príležitosti 30. výročia svojho obnovenia za dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v komore, ako aj za reprezentáciu inžinierov na Slovensku a v zahraničí.

Významnejšiu, zlatú medailu SKSI, dostal profesor Dušan Majdúch za svoje dlhoročné pôsobenie a aktivity v komore. Galavečer v závere uzavrel krst knihy Slovenské stavby storočia.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.
Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal s predsedom SKSI Vladimírom Benkom.
Prezident Európskej rady inžinierskych komôr (ECEC) Klaus Thürriedl (vľavo) a podpredseda predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov Ján Petržala.
Prezident Európskej rady inžinierskych komôr (ECEC) Klaus Thürriedl.
Viera Rajprichová z Ministerstva dopravy a výstavby SR vysvetľovala, čo všetko prinesie nová legislatíva.
Inžiniersky deň 2022.
PF 0339
Inžiniersky deň 2022.

Správu aktualizujeme.