image 100829 25 v1

SKSI má staronového predsedu

V sobotu 26. mája 2018 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI). Podľa údajov SKSI sa ho priamo zúčastnilo 135 členov a prostredníctvom splnomocnenia
1 151 členov.

V rámci tohto Valného zhromaždenia boli zvolení členovia volených orgánov a predseda Komory. Za predsedu SKSI bol znovuzvolený Vladimír Benko. Podpredsedami sa stali Ján Petržala a Ladislav Lehocký. Za členov Predstavenstva SKSI boli zvolení:
prof. Dipl. -Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.,
Ing. Viliam Hrubovčák,
Ing. Ján Jakubov,
Ing. Ladislav Lehocký,
Ing. František Lužica,
doc. Ing. Ľubomír Moravčík, PhD.,
Ing. Jozef Páleš,
Ing. Ján Petržala,
Ing. Boris Vrábel, PhD.,
Ing. Vladimír Vránsky,
Ing. Anton Vyskoč.

Zároveň SKSI na tomto Valnom zhromaždení udelila rôzne ocenenia niekoľkým svojim členom, ktorí sa významne podieľali na rozvoji stavebníctva a inžinierskej činnosti. Laureátmi sa stali:
doc. Ing. Michal Božík, PhD.,
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.,
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.,
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,
Ing. Vladimír Vránsky,
Ing. Vojtech Šepák,
Ing. Ľuboš Jánoš,
Ing. Miloš Nevický, PhD.
Ocenenia sa preberali počas Valného zhromaždenia.

Text: www.asb.sk podľa tlačovej správy SKSI z 28. mája 2018.

Foto: Miro Pochyba