ŠFRB podporuje výstavbu a obnovu bytového fondu

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ročne schvaľuje úvery na úrovni 190 miliónov eur. O možnostiach podpory výstavby nájomných bytov, rokovaniach so samosprávou či plánoch do budúcnosti sme sa rozprávali s jeho generálnym riaditeľom Tomášom Lamprechtom.

Začínali ste v súkromnom sektore. Aká bola vaša cesta do ŠFRB, kde sú úplne iné podmienky?

Po skončení vysokoškolského štúdia som začínal v našej rodinnej firme, ktorá realizovala železničné a električkové trate a koľajové vlečky v priemyselných parkoch. Na stavbu som chodil už ako chlapec s otcom. Na vysokej škole som skončil odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Potom som dostal ponuku pracovať vo verejnej správe. Vyskúšal som to a odvtedy tu pôsobím už ôsmy rok.

Nastúpil som na pozíciu vedúceho oddelenia evidencie a prvotnej kontroly žiadostí. Po 6,5 roku som postúpil na post riaditeľa pre schvaľovanie úverov. Po roku sa naskytla príležitosť viesť fond. Je to výzva a mám možnosť zužitkovať svoje skúsenosti.

Keď porovnáte situáciu v ŠFRB v čase vášho nástupu a v súčasnosti, čo sa zmenilo?

Máme k dispozícií viac peňazí, pretože čerpáme eurofondy. Tie zvyšujú náš rozpočet a sú priamo určené na obnovu bytových budov. Určite sa zrýchlili procesy. Keď som nastúpil, videl som, že spracovanie, posúdenie žiadostí a otvorenie účtu trvalo nejaký čas. Bol som „styčným dôstojníkom“, ktorému sa sťažoval klient, že treba urýchliť procesy.

Vtedy som však nebol v pozícii, aby som mohol zmeny procesov realizovať. Dnes vidíme, že jednou z vecí, v ktorej od môjho nástupu nastal posun, je napríklad rýchlejšia úhrada faktúr. V priemere trvá 9 až 10 dní. Fungujeme lepšie ako v súkromnom sektore.

Na posúdenie žiadostí bolo v čase môjho nástupu 110 dní, dnes je to zo zákona 60 dní, pretože v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR sa snažíme skracovať lehoty na vydávanie rozhodnutí o poskytnutí podpory. Dnes sme štatisticky dokonca na úrovni 30 dní.

Z externého prostredia máme ohlasy, že naši zamestnanci komunikujú proaktívnejšie. Snažíme sa vyjsť v ústrety klientom. Máme k dispozícii dostatok finančných zdrojov a snažíme sa ich efektívne čerpať.

Na konferencii Development Summit 2022 ste hovorili, že denne máte niekoľko návštev – primátorov a starostov. Aké problémy s vami riešia?

V poslednom čase je to problém stavebných materiálov, ich nedos­tatok a nárast cien. Zhotovitelia zastavujú stavby, ktoré sú nielen v procese realizácie, ale aj v príprave. Stavebný materiál je drahý a predražuje stavbu tak, že ju zhotoviteľ nie je schopný zrealizovať v zmysle zmluvných podmienok.

Prichádzajú zástupcovia samospráv a riešia možnosť navýšenia už zazmluvnených úverov. MDV SR pripravilo novelu dotačnej vyhlášky, ktorú v júli schválila vláda SR. To by mohlo samosprávam pomôcť.

Bol ŠFRB nútený odstúpiť od zmluvy so žiadateľom z dôvodu zvýšenia nákladov stavby?

Niektorí zhotovitelia pozastavili práce na stavbách. Aktuálne schválená dotačná vyhláška MDV SR navyšuje niektoré limity a týmto spôsobom určite pomôžeme samosprávam.

Mal by sa vo všeobecnosti zlepšiť projektový manažment v samospráve, ktorý sa venuje výstavbe a verejnému obstarávaniu?

Jednoznačne. Keď je nekompetentné riadenie projektu zo strany samosprávy, prenáša sa to aj na zhotoviteľa diela. Fond je otvorený konzultáciám so samosprávou a aj ich realizuje, aby sa predišlo komplikáciám a možným pokutám. Základom je rozlíšiť postup v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a zákonom o ŠFRB.

ŠFRB poskytuje podporu aj na výstavbu ubytovacích domov. Je záujem aj o tento účel podpory?

Ubytovacie domy slúžia predovšetkým na účely migrácie pracovnej sily na Slovensku. Napríklad manažéri, lekári, zdravotné sestry, zamestnanci fabrík a podobne presahujú limit príjmu, ktorý je podmienkou pri žiadosti o poskytnutie nájomného bytu.

Preto je tu možnosť financovať výstavbu ubytovacieho domu, ktorý môže mať vyšší štandard, a nájomcom môžu byť aj vyššie príjmové skupiny obyvateľov. O tento účel podpory momentálne viac žiada súkromný sektor. Úspech s týmto produktom by sme mohli zaznamenať v mestách, kde sa nachádzajú a budujú nové priemyselné parky, ale aj v blízkosti nemocníc, poľnohospodárskych družstiev a podobne.

Samosprávy sa obracajú na súkromný sektor, aby pre ne postavil nájomné byty. Prečo sa tak deje?

Jedným z dôvodov je aj limit príjmu nájomcu v prípade obstarania nájomných bytov zo strany samosprávy. Stáva sa, že vo väčších mestách mnohí záujemcovia o nájomný byt prekračujú príjmový limit do 3-násobku životného minima. Mesto môže predať pozemok developerovi, ktorý postaví nájomné byty a následne ich bude prevádzkovať. V tomto prípade je limit do 5-násobku životného minima.

Je v tomto prípade zmluvný vzťah medzi samosprávou a developerom?

Nie. Byty prevádzkuje súkromný sektor. Mesto má takto o starosť menej. Samospráva eviduje zoznam záujemcov o nájomný byt, ktorý môže poskytnúť developerovi. Väčšina developerov, ktorí k nám chodia na konzultácie, majú už vyhliadnuté pozemky a nevlastní ich samospráva.

Samosprávy v reakcii na prijatie tzv. protiinflačného balíčka uviedli, že nebudú mať peniaze na potrebnú výstavbu. Odrazilo sa to v rokovaniach o projektoch?

Ešte nie. Ale počas rokovaní s Radou Združenia miest a obcí Slovenska som so starostami hovoril o zvýšení cien energií, čo môže mať negatívny vplyv na podávanie žiadostí.

Väčšie mestá už teraz zatvárajú športoviská, pretože nemajú financie napríklad na zaplatenie preddavkových platieb za výhrev bazénov a osvetlenie športovísk.

Aký veľký príspevok dostáva ŠFRB zo štátneho rozpočtu?

Každoročne je to 25 miliónov eur a zvyšok sú naše mimorozpočtové príjmy. Ročne schvaľujeme úvery na úrovni cca 180 – 190 miliónov. V rozpočte máme 270 miliónov eur.

Chystáte optimalizáciu procesov alebo najprv treba v tomto smere meniť zákon či vyhlášku?

Za tých sedem rokov, čo pracujem na fonde, sa zákon o ŠFRB menil takmer každý rok. Každá zmena legislatívy musí byť zapracovaná do interných predpisov, informačného systému, úverových zmlúv a podobne, čo je pomerne náročný proces.

Pripravujeme ďalšiu novelu zákona o ŠFRB v spolupráci s MDV SR, kde by som chcel, aby sa zefektívnili podmienky čerpania finančných prostriedkov na obnovu bytových domov. Poskytujeme 75 % z obstarávacích nákladov stavby a zvyšných 25 % musia dofinancovať obyvatelia bytového domu z vlastných zdrojov.

Väčšinou si berú komerčný úver. Navrhujeme financovať obstarávacie náklady do 100 %. Verím, že sa nám to podarí.

Sú aktuálnou témou zariadenia sociálnych služieb?

Na Slovensku je akútny nedostatok zariadení sociálnych služieb. Po zmene legislatívnych podmienok sa podstatne zvýšil záujem o takéto zariadenia nielen zo strany samospráv, ale aj zo strany súkromného sektora.

Som nesmierne rád, že spoločne zabezpečujeme dôstojnú starobu našim seniorom. Odzrkadľujú to nielen zrealizované zariadenia, ale aj pripravované projekty.

Zákon o štátom podporovanom nájomnom bývaní je realitou. Je to ďalšia cesta, ako stavať nájomné byty na Slovensku. Je to pre ŠFRB konkurencia?

Neberiem to ako konkurenciu. Som skôr zvedavý, čo to prinesie v praxi. ŠFRB už viac ako 25 rokov potvrdzuje opodstatnenosť svojho zriadenia a za ten čas samosprávy a súkromný sektor vedia, čo môžu od nás očakávať. Dvere na ŠFRB majú otvorené.

Tomáš Lamprecht
Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Pracoval v spoločnostiach RAIL WAYS, KAISER SPEDITION. Od februára 2015 pôsobí v Štátnom fonde rozvoja bývania. Najprv na poste vedúceho oddelenia evidencie a kontroly, potom ako riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov. Od júna 2021 je generálnym riaditeľom.
Zdroj: Štátny fond rozvoja bývania