ASB Články na tému

Štátny fond rozvoja bývania

Žiadať podporu na obstaranie nájomného bývania cez ŠFRB môžu okrem samospráv aj právnické osoby. Práve v Strážskom pribudli byty, ktoré sú jedny z prvých obstaraných podnikateľským subjektom.

V malebnej obci Klokočov štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miloš Svrček, generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Tomáš Lamprecht slávnostne odovzdali 18 rodinám nové nájomne byty s krásnym výhľadom na slovenské more.

V duchu krásnych ľudových tradícií prebehlo slávnostné odovzdávanie nájomných bytov v jednej z najmenších obcí Slovenska, Dolný Vadičov, s pani starostkou Miroslavou Ondrejášovou.

Volebný snem ZMOS s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, kde mal príhovor aj generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Tomáš Lamprecht a využil príležitosť stretnúť sa s primátormi a starostami miest a obcí a zároveň im vyjadril podporu a poďakovanie pri výstavbe nájomných bytov.

Najaktívnejší sú v čerpaní štátnych financií na tieto byty v prešovskom regióne. Krajské mestá by potrebovali viac peňazí na štvorcový meter bytovej plochy.

Ďalších 36 bytov v Obci Korňa, podporených zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy si našlo svojich nových nájomníkov.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je významný predstaviteľ financovania obnovy bytového fondu na Slovensku. Už viac ako 26 rokov aplikuje overený a úspešný mechanizmus poskytovania finančných prostriedkov s cieľom poskytovať štátnu pomoc pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

V oblasti financovania obnovy bytového fondu je Štátny fond rozvoja bývania popredným predstaviteľom úspešného finančného mechanizmu, ktorý počas svojej 25-ročnej existencie dokázal uspokojiť obrovské množstvo žiadateľov o podporu.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ročne schvaľuje úvery na úrovni 190 miliónov eur. O možnostiach podpory výstavby nájomných bytov, rokovaniach so samosprávou či plánoch do budúcnosti sme sa rozprávali s jeho generálnym riaditeľom Tomášom Lamprechtom.

51 tisíc zmlúv, viac ako 400 tisíc postavených alebo obnovených bytov, výhodné pôžičky v celkovom objeme 3 a pol miliardy eur. Štátny fond rozvoja bývania už štvrťstoročie zohráva významnú úlohu v rozširovaní a obnovovaní bytového fondu na Slovensku.

Obnova rodinných domov do energeticky efektívnejšej podoby prináša pre obyvateľov väčší komfort bývania a úsporu na spotrebovaných energiách. Na druhej strane je s obnovou spojené znižovanie emisií skleníkových plynov, čo je jeden z dôležitých nástrojov pri riešení klimatickej zmeny.