Obnova bytového domu s podporou ŠFRB

V oblasti financovania obnovy bytového fondu je Štátny fond rozvoja bývania popredným predstaviteľom úspešného finančného mechanizmu, ktorý počas svojej 25-ročnej existencie dokázal uspokojiť obrovské množstvo žiadateľov o podporu.

ŠFRB podporuje výstavbu a obnovu bytového fondu

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ročne schvaľuje úvery na úrovni 190 miliónov eur. O možnostiach podpory výstavby nájomných bytov, rokovaniach so samosprávou či plánoch do budúcnosti sme sa rozprávali s jeho generálnym riaditeľom Tomášom Lamprechtom.

Štátny fond rozvoja bývania oslavuje 25 rokov

51 tisíc zmlúv, viac ako 400 tisíc postavených alebo obnovených bytov, výhodné pôžičky v celkovom objeme 3 a pol miliardy eur. Štátny fond rozvoja bývania už štvrťstoročie zohráva významnú úlohu v rozširovaní a obnovovaní bytového …