Ilustračná foto, Rusovce

Rusovce sa pripravujú na rozsiahly developerský projekt

Až 18 polyfunkčných objektov a 91 rodinných domov pribudne v bratislavských Rusovciach.

Celý projekt vyrastie severne od Irkutskej ulice, blízko cesty I/2 na ploche riešeného územia s rozlohou 140 509 mObyvatelia sa dočkajú polyfunkčných objektov a o individuálnej bytovej výstavby, s prvkami dopravnej a technickej infraštruktúry, s prvkami rekreácie a plochami zelene.

Projekt by mal byť spustený v roku 2022, prípadne o rok neskôr. Dátum dokončenia ešte stanovený nebol. Predpokladané náklady projektu sa odhadujú približne na 60 miliónov eur.  O financovanie a realizáciu časti projektu sa podľa správy majú postarať developeri Slovak Real Estate, Freeheen, Ekoma – L a Lucky angel.

„Posudzovaná činnosť je navrhovaná tak, aby v sebe skĺbila funkčné a estetické požiadavky, kladené na tento druh navrhovanej stavby,“ uvádza sa v predloženej správe na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Riešené územie
Riešené územie | Zdroj: enviroportal.sk

Zámer investorov ponúka dve možnosti realizácie projektu. Ich odlišnosť spočíva v rozlohe verejnej zelene, výsadby drevín a rozdielnom odvádzaní dažďových vôd z parkovacích miest. Developerom je v závere správy odporúčané realizovať druhú verziu projektu.

„Odporúčame realizáciu variantu č.2, v rámci ktorého sa oproti variantu č. 1 počíta s väčšou plochou verejnej zelene, väčším rozsahom výsadby drevín a so spomalením odtoku atmosférických zrážok z parkovacích miest s využitím vsakovacej dlažby v riešenom území,“ uvádza sa v správe.

Situovanie navrhnutých rodinných domov
Situovanie navrhnutých rodinných domov | Zdroj: enviroportal.sk
red, enviroportal.sk