Developer si vie pripraviť infraštruktúru pre elektromobilitu, hovorí Pavol Prepiak

Pavol Prepiak
Zdroj: ZAP SR

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) tvrdí, že do roku 2030 Slovensko bude musieť absolútny počet nabíjacích staníc zvýšiť na štvornásobok súčasného stavu. Nabíjačky pre elektromobily sú už dnes súčasťou moderných developerských projektov.

Pokračuje u nás trend nedostatočnej podpory registrácií nízkoemisných vozidiel, čo vyvoláva obavy, či budeme schopní splniť ciele, ktoré sme stanovili spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ. S výkonným prezidentom zväzu Pavlom Prepiakom sme sa rozprávali o infraštruktúre pre elektromobilitu aj o počte napájacích bodov a iných témach. Prepiak zdôraznil, že naša krajina určite nedostane výnimku na „vlastnú cestu“ alebo výnimku z predaja spaľovacích motorov po roku 2035.

Rokujú developeri so ZAP SR o elektromobilite? Má tento smer budúcnosť, keďže sa v súčasnosti pasujeme s vysokými cenami energií?

Určite má budúcnosť. Je to aj požiadavka v rámci energetickej efektívnosti budov – pripraviť každé parkovacie miesto na možnosť nabíjania. Hovoríme najmä o pomalom celonočnom nabíjaní. To je trend, ktorý treba podporiť, a developeri robia správne, keď sa na to pripravujú.

Je na Slovensku dostatok infraštruktúry na takúto predprípravu?

Na túto tému sme upozornili pred niekoľkými rokmi a považovali sme za vhodné, aby sa ním zaoberal Plán obnovy a odolnosti SR. Nakoniec sa časť financií alokovala do podpory nabíjacej infraštruktúry do prípravy, do vybudovania kapacity transformátorov a podobne. Mnohé časti miest sú kapacitne na hrane ako dôsledok zahusťovania a výstavby rezidenčného bývania. Ďalšou požiadavkou je prebudovanie silovej infraštruktúry, treba radikálne zvýšiť kapacity trafostaníc a uzlov a priviezť k nabíjacím miestam aj nové „káble“.

Zdá sa, že zahusťujeme z existujúcich riešení, no neuvažujeme o tom, že po roku 2025 príde k radikálnemu nárastu. Dnes je na Slovensku cca 1 500 nabíjacích bodov v rámci verejnej siete a v roku 2025 hovoríme o cca 5-tisíc nabíjacích bodoch, na ktoré máme alokované zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR. Podľa rôznych scenárov do roku 2030, ktoré pripravuje Európska komisia (EK) v príslušnom nariadením AFIR, by Slovensko malo mať 22-tisíc až 27-tisíc nabíjacích bodov. Takýto počet sa nezaobíde bez infraštruktúry a investícií do prvkov rozvodnej siete.

Ako sa majú developeri uchádzať o nabíjací bod?

Keď developer pripravuje parkovacie miesta v projekte, vie, že k nim pribudnú parkovacie miesta, ktoré sú špeciálne alokované iba na nabíjanie. Čiže o týchto číslach developer vie a trendy sú jednoznačné. Do roku 2025 by sme mali očakávať predaj cca 15 % elektromobilov, v roku 2030 hovoríme o predajoch 70 až 80 % a v roku 2035 by sa podľa súčasných stanovísk mal skončiť predaj vozidiel so spaľovacími motormi.

Prvou vecou je samotná infraštruktúra v budove. Tú si developer dokáže pripraviť a potom je otázne, akým spôsobom sa dokáže napojiť na dostatočnú kapacitu siete. Je potrebné rokovať s miestnymi rozvodnými závodmi, či kapacita transformátorov na pripojenie povedzme k nákupnému stredisku je dostatočná, alebo ju treba v horizonte niekoľkých rokov prebudovať.

Developeri sa pripravujú na elektromobilitu, inštalujú nabíjacie stanice. Počas konferencie však odznelo, že predaj elektromobilov na Slovensku nie je vysoký.

Nie je reálny záujem zo strany štátu hovoriť o tejto problematike, o transformácii dopravy. Slovensko sa nachádza medzi tromi najhoršími krajinami v EÚ. Treba si však pripomenúť, že EÚ, a to spoločne so zástupcami zo Slovenska, urobila rozhodnutie o znižovaní emisií. Pre dopravu sa dnes ako technologicky najlepšie riešenie rozhodlo o podpore eletromobility a Slovensko určite nedostane výnimku na „vlastnú cestu“ alebo výnimku z predaja spaľovacích motorov po roku 2035. O niekoľko rokov budú v ponuke nových automobilov u dílerov prevládať elektrické autá nad tými so spaľovacími motormi. Pri jazdených bude zase viac nízkoemisných, pretože štáty na staršie vozidlá s vyššími emisiami uvalia vyššie dane.

Rokovali ste s rezortmi o podpore elektromobility?

Rokujeme nonstop od roku 2014, keď vznikol prvý akčný plán a stratégia, ktorú museli pripraviť európske krajiny na základe smernice o alternatívnych palivách. Sme v kontakte s rezortom hospodárstva, financií a dopravy. Žiaľ, výsledky nie sú ideálne.

KategórieNázory a rozhovory