Svetový architektonický kongres hovoril o Duši mesta

image 96041 25 v1

V dňoch 3. – 10. 9. 2017 sa juhokórejský Soul stal centrom svetového architektonického diania. Konal sa tu Svetový architektonický kongres a XXVII. valné zhromaždenie UIA (International Union of Architects). Mottom kongresu, ktoré má základ v slovnej hračke, bolo Soul of City.

Prvá časť sa konala v priestoroch kongresového obchodného administratívneho centra COEX v štvrti Gangnam-Gu. Z oficiálnych štatistík vyplynulo, že počet priamych účastníkov dosiahol 10 677 a sprievodné akcie a výstavy navštívilo ďalších viac ako 13 000 priaznivcov architektúry. Týmto počtom zodpovedali aj priestory centra COEX. Hlavná univerzálna rokovacia sála – Hala D disponovala 4 800 stoličkami. Pre konanie seminárov v tematických sekciách slúžilo viacero menších sál.

Ehwa Women´s University od Dominiqua Perraulta

V rámci otváracieho ceremoniálu sa okrem vedúcich funkcionárov UIA a členov organizačného výboru priamo prihovoril aj primátor 10-miliónového Soulu pán Wonsoon Park a cez telemost aj prezident Kórejskej republiky Mun Čä-in. Z prejavov bolo zrejmé, že aj čelní predstavitelia krajiny považujú architektúru a tvorbu životného prostredia za jednu z hlavných súčastí ľudskej existencie. Nosná téma kongresu v sebe odrážala uvedomovanie si negatív rýchleho rozvoja sídiel zásluhou ekonomickej prosperity a rovnako aj opačný protipól – chudobu a z nej vyplývajúce problémy. Tieto impulzy predurčujú potrebu revitalizácie obnovy, nápravy a vo výsledku znovuprinavrátenia a znovuobjavenia duše mesta.

Dongdaemun Design Plaza od Zaha Hadid Architects, ktoré patrí k pýcham dnešného Soulu

Prednášky hviezd

K zlatým klincom programu patrili prednášky svetových architektonických hviezd: Patrika Schumachera, súčasného riaditeľa ateliéru Zaha Hadid Architects, Dominique Perraulta a Toyo Ita, ktorý sa stal držiteľom zlatej medaily UIA 2017. Treba priznať, že spomínaných 4 800 stoličiek nebolo celkom zaplnených, ale priemerná účasť na týchto prednáškach okolo 2 500 divákov je aj tak fascinujúca.

V rámci sekcie kultúrneho dedičstva vystúpil aj prezident Spolku architektov Slovenska Juraj Hermann, ktorý informoval o aktivitách stredoeurópskej architektonickej nadácie V4. Spestrením programu bolo aj vystúpenie speváckych zborov kórejských architektiek a architektov. Zážitkom bol tiež koncert miestnej filharmónie, ktorá vystúpila pri záverečnom ceremoniáli. Určite sa nepodarilo rozdiskutovať všetky problémy architektúry a trvalo udržateľného rozvoja sídiel vo svete, ale napriek tomu bol kongres úspešný.

COEX – kongresovo-obchodné a administratívne centrum, miesto konania kongresu

XXVII. valné zhromaždenie

7. septembra sa vyslaní delegáti zo svojich krajín a vedenie UIA presunulo do mestskej časti Dongdaemun-Gu, a to priamo na Dongdaemun Design Plaza, kde sa začalo XXVII. valné zhromaždenie. Počas štyroch dní viac ako 260 delegátov z členských krajín UIA zhodnotilo predchádzajúce trojročné obdobie a zvolilo nové vedenie a členov vedúcich orgánov UIA.

Slovensko bolo v tomto procese zastúpené dvomi hlasmi, ktoré mu prislúchajú na základe počtu členov SAS. Novým prezidentom a nástupcom odchádzajúceho Esa Mohameda sa stal americký architekt, dovtedajší hlavný sekretár UIA, Thomas Vonier.

Hyundai Development Company od Daniela Libeskinda
Záverečný deň zhromaždenia patril 20-minútovým prezentáciám uchádzajúcich sa miest o organizáciu kongresu a valného zhromaždenia v roku 2023. Z piatich kandidátov bola nakoniec po štyroch kolách hlasovania úspešná hlavné mesto Dánska Kodaň. Konkurovali jej Antalya z Turecka, Baku z Azerbajdžanu, Kuala Lumpur z Malajzie a Lausanne zo Švajčiarska.
Nemalou mierou k úspechu obidvoch podujatí prispelo samotné mesto Soul. Napriek jeho dimenzii ich priebeh bolo cítiť v celom priestore, v ktorom sa účastníci pohybovali, a to vďaka premyslenej propagácii vrátane desiatok dobrovoľníkov, ktorí boli nápomocní v okolí kongresových centier. Nechýbali ani sprievodné výstavy priamo v uliciach mesta. Nepriamu podporu zabezpečovala všadeprítomná rozmanitá architektúra od miestnych, ale aj svetových tvorcov. Niet azda súčasnej svetovej architektonickej osobnosti, ktorá by v tomto meste nemala zrealizovaný svoj projekt, vrátane prednášajúceho Dominique Perraulta a ZHA s azda najväčšou pýchou dnešného Soulu Dongdaemun Design Plaza.

Zakladajúce zhromaždenie UIA sa konalo už roku 1948 vo švajčiarskom Lausanne. To nasledujúce bude roku 2020 v brazílskom Riu de Janeiro. Prajem všetkým kolegom, ktorí budú merať cestu do Ria, aby zažili rovnako priateľskú a inšpiratívnu atmosféru, akú mali možnosť zažiť kolegovia v Soule.

Text: ING. ARCH. IGOR TEPLAN
FOTO: IGOR TEPLAN, EVA TEPLANOVÁ

Článok bol uverejnený v časopise ASB.