Stratégie pre udržateľnú architektúru

Stratégie pre udržateľnú architektúru od Paoli Sassi

Je veľa výborných kníh na tému architektúry, pri ktorých si možno príjemné posedieť so šálkou kávy, začítať sa a nechať si masírovať všetky oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za kreativitu. Kniha Strategies for Sustainable Architecture nie je týmto typom knihy.

Je to sprievodca tematikou udržateľnosti, ktorého si necháte v ateliéri, kde sa mu čoskoro rozpadne väzba, vzniknú somárske rohy a obálka bude zaprášená od sadry. Nie však preto, že by ste si knihu nevážili, ale preto, že ju budete mať vždy po ruke a budete sa na ňu obracať pri každom projekte.

Zo všetkých uhlov

Témou udržateľnosti sa zaoberá veľa súčasných kníh, z jedného alebo druhému uhla. Táto kniha je však výnimočná v tom, že spája všetky odlišné perspektívy do jedného zdroja. Pomocou približne sto prípadových štúdií šesťdesiatych budov v Európe, USA a Austrálii na širokej škále od menších stavieb až po urbanistické realizácie autorka Paola Sassi do detailov vysvetľuje najlepšie súčasné princípy udržateľnosti v praxi.

Viac než len praktický návod na energeticky pasívnu budovu

V obsahu, samozrejme, nájdete kapitoly zamerané na energiu či materiály, no autorka má snahu ísť ďalej – za prvotné nápady na udržateľnosť. Na problémy vznikajúce v súvislosti s klimatickou krízou sa pozerá skôr ako na symptómy iných väčších systematických problémov.

Snahou je nájsť aj príčinu ekologickej krízy v súvislosti s architektúrou, a tou je podľa Sassi spôsob, akým žijeme, a teda aj staviame. Preto v knihe nájdete napríklad aj menej zjavnú tému venovanú komunite, v ktorej je vysvetlené, ako strata niektorých kolektívnych hodnôt podporila ich náhradu konzumom a s ním súvisiace aktivity, ktoré sú zničujúce pre naše prostredie. Holistický prístup autorky ocenia všetci čitatelia, ktorí sa radi pozerajú pod povrch vecí a neuspokoja sa len s návrhom zelenej strechy či použitím čisto prírodných materiálov.

Vrstvy informácií

Napriek tomu, že už na prvý pohľad je jasné, že ústredným nositeľom informácií sú prípadové štúdie, kniha má omnoho viac vrstiev, z ktorých sa dá učiť. Je nielen plná ďalších špecifických informácií v margináliách či apendixov s množstvom tabuliek, ale odkazuje aj na ďalšie a ďalšie zdroje, do ktorých sa čitateľ môže zahĺbiť následne.

Táto kniha je skôr odrazovým mostíkom na tému udržateľnosti, ako len knihou riešení samých osebe. Môže to budiť dojem, že text je ťažko čitateľný, no opak je pravdou. Sassi veľmi dobre pracuje s jazykom, a preto je aj veľmi zhustený text plný štatistík a špecifických informácií ľahko čitateľný.

Grafický minimalizmus

Prehľadnosť autorka dosahuje pomocou grafického dizajnu, a to najmä usporiadaním informácií na okraji strany a vizuálnym oddelením najdôležitejších informácií od ostatného obsahu. Doplňujúce informácie sú vždy umiestnené v margináliách tak, aby neodvádzali pozornosť od hlavnej argumentácie.

Pri každom projekte sú vždy jasne uvedené zdroje, architekti, čas realizácie, lokalita, inžinieri. Taktiež je tu vždy uvedená stručná analýza použitých udržateľných prvkov projektu. Stáva sa, že jedna budova je uvedená vo viacerých kapitolách, ale aj toto je všetko jasne uvedené pod projektom, a preto to nie je mätúce.

Kniha uplatňuje minimalistický prístup aj v grafickom spôsobe vysvetlenia argumentov. Nenájdete v nej preto prehľadné grafy, diagramy i ďalšie vizuálne pomôcky, ktoré by mohli pomôcť dovysvetliť podávané informácie. Autorka sa spolieha na text, fotografie realizácií a jednoduché tabuľky.

Do ateliérovej knižnice

Ak vášmu ateliéru chýba prehľadný zdroj informácií na tému udržateľného dizajnu, táto kniha veľmi dobre zaujme toto miesto. Nenechávajte ju však na poličke, obracajte sa na ňu pri vašich projektoch. Nech už sa snažíte vyriešiť akýkoľvek problém, je vysoká šanca, že k nemu nájdete precedens práve v jednej zo skúmaných budov spolu s vysvetlením, prečo a ako ho vyriešiť. To vám môže pomôcť nielen pri návrhu, ale aj pri presviedčaní klientov, že ekologicky sa stavať dá a aj má.

O autorke

Dr Paola Sassi Dipl.Ing. M.Sc PhD. RIBA, je architektkou a partnerkou v Sassi Chamberlain Architects so sídlom v Oxforde, kde sa venuje dizajnu, konzultáciám a výskumu v oblasti udržateľnosti architektúry. Prednáša aj na Oxford Brookes University a Cardiff University.

red