rheinzink sk nekladte medze svojej fantazii
Galéria(7)

RHEINZINK SK: Neklaďte medze svojej fantázii

Pod slovom dizajn si možno predstaviť napríklad špecifickú novodobú úžitkovú výtvarnú činnosť, experimentovanie s tvarmi a povrchom. Na konci týchto činností by mal stáť určitý funkčný a esteticky zaujímavý produkt. Napríklad stavebný materiál, vďaka ktorému stavebný objekt získa okrem požadovaných fyzikálnych a mechanických vlastností aj pridanú hodnotu v podobe jedinečného výrazu. Za jedného z reprezentantov kategórie stavebných materiálov možno považovať titánzinok. O jeho vlastnostiach a aplikačných možnostiach nám porozprával Ing. Gabriel Boros, konateľ spoločnosti RHEINZINK SK, s. r. o.

01profil big image
06profil big image
05profil big image
03profil big image
02profil big image
rheinzink sk nekladte medze svojej fantazii 6285 big image
Materiál s typickým sivým vzhľadom pomerne často uplatňovaný pri kreatívnych, dokonca avantgardných projektoch sa na slovenskom trhu prvýkrát objavil v roku 2000. Aké boli hlavné motívy nemeckého koncernu na vstup na náš stavebný trh?
Materiál firmy Rheinzink sa vo svete uplatňuje takmer 50 rokov a teší sa veľkej obľube zo strany architektov, remeselníkov a tiež staviteľov. Objekty realizované vo svete, pri ktorých sa titánzinok uplatnil, pútali pozornosť nielen slovenských architektov. Hlavnou pohnútkou vstupu na náš trh bol dopyt v podobe projektov, ktoré sa pripravovali. Predaj sa všade vo svete sprevádza servisom zo strany výrobcu materiálu, ktorého súčasťou je aj kompetentné technické – objektové poradenstvo. Uvedomujeme si, že v záujme uspokojenia oprávnených očakávaní užívateľov je nevyhnutné dohliadnuť aj na správnu prípravu a realizáciu projektov. V prípade titánzinku ide o ušľachtilý kov so životnosťou niekoľko generácií.

Ako sa získava zinok na výrobu stavebných materiálov v súčasnosti?
Zinok určený na výrobu stavebných materiálov sa primárne získava elektrolýzou zo zinkovej rudy. V súčasnosti je nezanedbateľné aj využívanie sekundárnych, recyklovaných surovín na výrobu zinku. Z nášho sortimentu je toho príkladom strešný žľab s minimálne 30-percentným podielom recyklovaného materiálu.

Využíva spoločnosť Rheinzink miestne ložiská alebo sa základná surovina dováža z pohraničných regiónov Nemecka?
Surovina na výrobu elektrolyticky čistého zinku sa dováža prevažne zo zahraničia. Domáce ložiská sú zanedbateľné. V súčasnosti známe prírodne zdroje predstavujú približne 3 400 miliónov ton zinku, ktoré vystačia približne na 700 rokov. Do tohto množstva sa navyše nezarátava podiel surovín získaných recykláciou.

Aký podiel tvorí titán a aké vlastnosti výslednému materiálu dodáva?
Tradičný hutný zinok ako predchodca materiálu firmy Rheinzink mal niekoľko mechanicko-fyzikálnych nedostatkov: anizotropiu, nízku pevnosť v ťahu, vysoký súčiniteľ tepelnej rozťažnosti a nízky bod tavenia (80 °C). Legovaním elektrolyticky čistého zinku so stupňom rýdzosti 99,995 % presne určeným podielom prísad medi a titánu sa podarilo mnohé nedostatky hutného zinku vylepšiť, ba až odstrániť. Nezanedbateľným prínosom v danej oblasti bolo aj zavedenie špeciálnej, konti­nuálnej technológie výroby materiálu. Veľký význam tejto zliatiny spočíva okrem iných faktorov aj v jej materiálovo-technologických vlastnostiach a v typickom sfarbení, aké mu dodáva patina.

Ani prvotriednosť materiálu však nezabezpečí funkčnosť konštrukcie, ak sa nedodržia aplikačné postupy. Stretávate sa v praxi často s nedôslednou realizáciou?
V mnohých prípadoch si predpoklady na nedôslednú realizáciu vytvára investor sám alebo v jeho zastúpení dodávateľ stavby neprimeraným tlakom na cenu a čas trvania realizácie, teda výberom dodávateľa bez skúseností. Ešte aj dnes, po takmer trinástich rokoch pôsobenia na trhu, sa stretávame s nesprávnymi aplikáciami nášho materiálu. V ojedinelých prípadoch sa musí strecha, žiaľ, úplne vymeniť. Pri včasnej komunikácii zo strany riešiteľa projektu alebo investora sa uvedenému dá úspešne predísť formou objektového technického poradenstva, ktoré je bezplatné a je súčasťou servisu poskytovaného výrobcom.

Fasády či strešná krytina na báze titánzinku sú charakteristické vznikom patiny na povrchu. V ponuke však máte aj predzvetrané povrchy. Ako sa táto povrchová úprava dosahuje?
Na fasády, kde sa špeciálne požaduje „hotový“ vzhľad, bol pred viacerými rokmi vyvinutý jedinečný materiál Rheinzink – predzvetranýpro modrosivý a v roku 2003 predzvetranýpro bridlicovosivý. Špeciálnou technológiou možno upraviť povrch takým spôsobom, že nadobudne farbu a štruktúru takmer na nerozoznanie podobnú prirodzene zvetranému povrchu. Pritom však negatívne neovplyvňuje tvorbu prirodzenej ochrannej vrstvy ani spracovateľnosť. Potenciálne škrabance a malé poškodenia povrchu sa na rozdiel od povrchovo upravených, farbených materiálov „zahoja“. Zvitky sa podrobujú čistiacim a moriacim procesom. Toto morenie im dodáva rovnomerný farebný tón, ktorý sa nedá porovnávať s farebným tónom škály RAL vzhľadom na prírodnú tvorbu patiny. Povrch mate­riálu sa v súčasnosti optimalizuje pomocou novej organickej ochrannej vrstvy. Tá prispieva k ochrane pred stopami, ktoré vznikajú pri spracovaní, ako sú napríklad odtlačky prstov. Taktiež sa dosahuje lepšia ochrana pri skladovaní a transporte.

Ponúkate tri varianty povrchov – lesklý valcovaný, predzvetraný modrosivý a predzvetraný bridlicovosivý. V čom sa líšia a na aké aplikácie sú vhodné?

Lesklý valcovaný je klasický materiál vhodný na všetky klampiarske práce vykonávané technikou drážkovania a spájkovania. Prírodná patina, tvoriaca sa pôsobením poveternosti, chráni materiál počas jeho celej životnosti, a preto nie je potrebná údržba ani ošetrovanie. Prírodná patina je nerovnomerná a tvorí sa približne dva roky. V niektorých ojedinelých prípadoch sa aplikuje aj lesklý materiál na opláštenia fasád, zvyčajne na želanie riešiteľa projektu. Ide často o objekty spoločenského charakteru (galérie, múzeá) s požiadavkou na jedinečný povrch daný prírodným vyzrievaním patiny.

Predzvetranýpro modrosivý je materiál ošetrený patinou z výroby a už od začiatku zaručuje vzhľad modrosivého povrchu. Táto úprava povrchu garantuje užívateľovi rovnomerné vyzrievanie prírodnej patiny. Spracovanie materiálu na profilovacích strojoch je bezproblémové aj bez použitia mazacích olejov. Je vhodný na realizáciu opticky náročných, viditeľných povrchov striech, fasád, oplechovaní a strešných odvodňovacích systémov. Fasády by sa podľa možnosti mali vždy vyhotoviť z predzvetraných materiálov.

Predzvetranýpro bridlicovosivý je najtmavší variant tohto ekologického materiálu. Tmavý odtieň, ktorý je v súčasnosti veľmi obľúbený a žiadaný, sa dosahuje špeciálnym zložením zliatiny, konkrétne zvýšením obsahu medi v nej. Vďaka tmavosivému vzhľadu, zvláštnym výrazovým možnostiam a osvedčeným spracovateľským vlastnostiam sa hodí na realizáciu výnimočných kovových zastrešení a opláštení budov a ich doplnkov.Alternatívou k tradičným strešným krytinám sú z vášho sortimentu šablóny alebo stupňovitá strecha. Je proces kladenia krytiny na báze titánzinku náročnejší?

Krytie z kosoštvorcových šablón je v skutočnosti krytie z malorozmerových prvkov so zariadením odolným proti dažďu, ktorého názov pramení z pomenovania tvaru jednotlivých prvkov krytia. Poznáme dve vyhotovenia: natiahnuté – kosoštvorcové krytie, kde spodné hrany šablón zvierajú ostrý uhol, a štandardné – štvorcové krytie, pri ktorom jednotlivé hrany šablón zvierajú pravý uhol.

Zásadným spôsobom sa odlišujú od vláknocementových tabúľ alebo šindľov s podobným optickým vzhľadom v tom, že nie sú cez seba len prekladané, ale na dosiahnutie lepšej tesnosti a odolnosti proti prieniku vlhkosti a väčšej odolnosti proti sacej sile vetra sa po ich obvode nachádzajú spätné ohyby, ktoré slúžia ako spoje jednotlivých šablón. Všetky typy strešných šablón (veľké, štvorcové a kosoštvorcové) sa dajú vyrábať priemyselne a ručne v klampiarskych dielňach z tabuľového materiálu v ľubovoľných variáciách a odporúčaných rozmeroch.

Kladenie šablónovej krytiny je náročnejšie ako kladenie tradičných strešných krytín, najmä pokiaľ ide o strechy s komplikovaným tvarom, a ak sa v strešnej rovine nachádzajú priestupy ako vikiere, strešné okná a iné.

Stupňovitá strecha Quik Step® je systémové strešné krytie vhodné na strešné plochy so sklonom menším alebo rovnajúcim sa 10 stupňom, s profilmi kladenými rovnobežne s odkvapnicou a prekladanými deliacimi profilmi v smere kolmom na odkvap. Tie sú zavesené na špeciálne vytvorenej spodnej konštrukcii, ktorou sú priamo spojené s nosnou konštrukciou. Ukladanie systému je jednoduché. Vyžaduje si však dôsledné rozmeranie strešnej roviny, na základe ktorého možno spracovať plán kladenia strechy a zároveň spracovať kusovník, potrebný na výrobu strešných panelov.

Spôsob ukladania strešnej krytiny ovplyvňuje sklon strechy. Existujú z hľadiska sklonu strechy nejaké obmedzenia týkajúce sa titánzinku?

Podľa normy STN 73 1901 je minimálny strešný sklon pri kovových krytinách na dvojitú stojatú drážku alebo lištový systém 7 stupňov. Stupňovitá strecha sa aplikuje v rozpätí od 10 do 75 stupňov. Šablónové strechy sa odporúčajú od strešného sklonu minimálne 30 stupňov. Strešný plášť treba posudzovať ako celok, to znamená na základe sklonu strechy a konkrétnych podmienok stavby navrhnúť vhodnú strešnú skladbu.

Podobne ako strechy možno aj fasádne systémy ukladať na drážku. Ide o rovnaký princíp?
Kladenie krytinových pásov na strechách a fasádach sa v zásade neodlišuje. Pokiaľ ide o strechy, najčastejšie sa používa systém dvojitej stojatej drážky, pretože ide o nižšie strešné sklony. Na zvislých fasádach možno aplikovať drážkový systém v podobe uhlovej stojatej drážky, kde netreba zabezpečiť takú tesnosť ako pri strechách. Na rozdiel od strechy orientácia drážok pri fasádach nemusí byť len zvislá, ale používa sa aj vodorovné alebo diagonálne členenie. Krytinové pásy sa uchytávajú pevnými a posuvnými príponkami na zabezpečenie tepelnej rozťažnosti krytinových pásov.

Výhodou fasádnych a strešných systémov na báze titánzinku je možnosť realizovať zaoblené alebo iné netradičné tvary, čo architektom či projektantom rozväzuje ruky. Umožňuje to tvárnosť materiálu?
Dôkladná znalosť vlastností materiálu je jedným zo základných predpokladov na jeho spoľahlivú aplikáciu. Je tiež nevyhnutné v dostatočnej miere ovládať zásady vyhotovenia klampiarskych prác. Následne možno s riešiteľom projektu viesť fundovanú diskusiu a hľadať spoľahlivé riešenie zamýšľaných – aj netradičných – tvarov. Treba poznamenať, že spoločným úsilím, vytrvalosťou a húževnatosťou zúčastnených strán sa obyčajne podarí nájsť prijateľný kompromis medzi architektúrou a funkčnosťou aj v najmenších detailoch.

Aké konštrukčné systémy sa pri montáži fasád uplatňujú?
Optimálnym riešením pri kovových opláštenia je zozadu vetraná fasáda. Je to viacvrstvový systém, ktorý pri kvalifikovanej realizácii zaručuje dlhodobú životnosť. Je odolná proti náporovému dažďu, čím zvyšuje bezpečnosť a trvanlivosť stavby. Vhodne zvolený systém opláštenia, napríklad uhlová stojatá drážka, chráni nosnú konštrukciu, tepelnú izoláciu a spodnú konštrukciu pred prienikom vlhkosti z náporového dažďa a vody z topiaceho sa snehu. Zabudovaný odvetrávací priestor dokáže pohltiť vlhkosť prenikajúcu, difundujúcu z interiéru a bezpečne odvetrať cirkulujúcim vzduchom vo vzduchovej vrstve, ktorá je prepojená s vonkajším prostredím. Kontaktná fasáda v prípade tohto systému nie je vhodná.

Riešenia ponúkate aj pre tých, ktorí uprednostňujú skôr štruktúrované povrchy pred hladkými jednoliatymi.

Ponúkame rôzne typy fasádnych systémov, fasády vyhotovené tradičnou klampiarskou technikou alebo panelové, systémové fasády. Najjednoduchšie a cenovo najdostupnejšie sú drážkované systémy, teda na uhlovú stojatú drážku a veľkorozmerové šablóny. Uvedené systémy umožňujú riešenie opláštenia budov s nepravidelnými, zaoblenými a komplikovanými, skulpturálnymi tvarmi a zároveň dávajú architektovi k dispozícii neobmedzený tvorivý potenciál.

Ďalšou možnosťou opláštenia fasád sú panelové systémy – drážkový, horizontálny a predsadený. Ako novinku máme v ponuke jednoducho a rýchlo aplikovateľný systém SP-Line. Individuálne riešenia fasád ponúkajú aj kazetové systémy. Všetky tieto systémy umožňujú rôzne členenie a variabilitu fasádnej plochy. Sortiment dopĺňajú fasádne profily trapézového tvaru alebo v podobe vlnoviek. Úplnou novinkou nášho portfólia sú fasády z perforovaných plechov s rôznymi motívmi, ktoré sú vhodné na použitie nielen v exteriéri, ale aj vnútri budov.

Klampiarske práce, medzi ktoré patrí napríklad opláštenie vikierov, štítov, komínov a tvorba zaatikových žľabov, robia zúčastneným na stavebnom procese doslova vrásky na čele. Ponúkate v tejto súvislosti klientom poradenský servis?
Spoločnosť Rheinzink pôsobí v oblasti stavebných klampiarskych prác takmer 50 rokov. Vďaka tomu máme dostatok skúseností, aby sme vedeli prinášať korektné technické riešenia aj pri tých najnáročnejších klampiarskych konštrukciách, ku ktorým nesporne patria oplechovania zaatikových, medzistrešných žľabov, vikierov či komínov. V rámci poradenského servisu v spolupráci s riešiteľom projektu najskôr nájdeme vhodné technické riešenie, ktorého súčasťou je aj návrh tesárskych konštrukcií, návrh systému odvetrania strešného plášťa a takisto odstránenie potenciálnych tepelných mostov. Uvedené riešenie sa na stavbe následne aplikuje pod dohľadom stavebného dozoru a nášho technika.

Pre klampiarov sa každoročne v školiacom stredisku v Rakúsku organizujú týždenné semináre – základné a nadstavbové. Počas pôsobenia spoločnosti na slovenskom trhu sa vyškolilo už takmer 300 remeselníkov. Stúpajúce požiadavky na kvalitu vyžadujú neustále zlepšovanie remeselného fortieľa. Už šiesty rok predstavuje pevnú súčasť našej ponuky seminárov aj takzvané mobilné školenie. Touto alternatívou ďalšieho vzdelávania podporujeme remeselníkov, aby pokračovali vo vzdelávaní orientovanom na prax priamo na Slovensku.

Ako zapadá značka Rheinzink do konceptu trvalej udržateľnosti?
Trvalá udržateľnosť opisuje schopnosť využívať prírodný systém bez strát a vzťahuje sa na zodpovedné zaobchádzanie so životným prostredím a prírodnými zdrojmi. Môže to zároveň vyjadrovať spoľahlivosť a zodpovednosť spoločnosti, ktorú prenáša do komunikácie s ľuďmi, so zákazníkmi. Pre nás znamená tento výraz oboje. Vyše 40 rokov svedomito odovzdávame posolstvo trvalej udržateľnosti. Naše produkty majú reálnu životnosť viac ako 75 rokov (životnosť dokumentovaná podľa DIN ISO 14025, typ III), čo možno pokojne označiť za extrémnu životnosť. Počas týchto dlhých rokov si nevyžadujú žiadnu údržbu ani starostlivosť, naopak, vplyvom poveternostných podmienok získavajú estetický vzhľad modrosivej patiny, ktorá chráni materiál po generácie, a navyše má takzvaný samohojivý efekt, takže prípadné škrabance časom zaniknú. S minimálnym zaťažením ovzdušia emisiami CO2 počas výroby a taktiež vďaka minimálnej spotrebe energie je titánzinok ekologickou alternatívou medzi stavebnými kovmi. Ide o stopercentne recyklovateľný materiál (na rozdiel od lakovaných alebo iných kompozitných materiálov), ktorý sa dá bezprostredne, bez ďalších medzikrokov znovu zužitkovať. Pritom sa spotrebuje iba 5 percent primárnej energie.

Čo si možno predstaviť pod ekologickým manažmentom dažďovej vody?
Ekologický manažment dažďovej vody sú riešenia na ohľaduplné zaobchádzanie so zrážkovou vodou. Tieto riešenia sa ponúkajú v podobe zariadení na akumuláciu a využívanie dažďovej vody, ktorých paleta siaha od osvedčeného suda na dažďovú vodu až po normované moderné zariadenia na využívanie dažďovej vody, ako sú zvodové zberače a cisterny. K dispozícii sú systémy s rôznou veľkosťou, vhodné do rôznych lokalít a podmienok.

Dažďovú vodu možno využívať všade tam, kde nie je nutná pitná voda: na zavodňovanie vonkajších plôch, polievanie rastlín, splachovanie toaliet alebo aj na použitie do práčky. Podľa konkrétnych možností objektu, pôdy, geológie možno vybrať z rozličných riešení (plošné, korytové, šachtové, žľabové vsakovanie). Nemecký príklad ukázal, že s takýmto ekologickým narábaním s prírodnými zdrojmi sa ušetrí až 70-tisíc litrov pitnej vody ročne.

Ing. Gabriel Boros,
konateľ spoločnosti

Rozhovor pripravila Andrea Dingová
FOTO: RHEINZINK SK

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.