MS SR Račianska ulica v BA

Rekonštrukcie súdov v Bratislave sa týkajú požiadavky za asi 45 miliónov eur

Schválenie novej súdnej mapy v parlamente v stredu 27. apríla ovplyvní nielen sídla a obvody súdov na Slovensku či ich špecializáciu, ale napríklad aj rekonštrukciu známeho Justičného paláca v Bratislave.

Hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla pre ASB v druhej polovici apríla povedal, že podľa Krajského súdu v Bratislave si Justičný palác, kde sídli aj Okresný súd Bratislava I, vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. „Avšak do Súdnej mapy sa viac k plánom vyjadriť nevieme. Bývalá budova Ministerstva spravodlivosti SR na Župnom námestí bola odovzdaná do správy Najvyššiemu súdu SR,“ konštatoval.

Táto budova nie je jediná, ktorá si v rezorte vyžaduje investície, budovy sú v rôznom stave. Ministerstvo spravuje 66 súdnych budov. Takmer všetky tieto budovy si vyžadujú modernizáciu z pohľadu energetickej efektívnosti.

„Aktuálne všetky súdy v rámci Bratislavy požadujú rekonštrukcie objektov, pričom aktuálna výška požiadavky na rekonštrukciu je cca 45 miliónov eur. Celková požiadavka na rekonštrukcie súdnych budov je vo výške cca 116 miliónov eur a na rekonštrukcie objektov Zboru väzenskej a justičnej stráže je cca 306 miliónov eur,“ spresnil hovorca Bubla.

Aj štátne budovy majú byť energeticky úsporné

Kapitálové investície do výstavby a rekonštrukcie budov súdov patria medzi hlavné ciele rezortu. Vysokou prioritou je podľa Bublu zvyšovanie energetickej efektivity budov štátu v rámci zelených cieľových parametrov, minimálna 30 % úspora výdavkov na energie, čo je dané zákonom.

Každá obnovená verejná budova v rezorte bude spĺňať základnú požiadavku na úsporu primárnej energie. Pokiaľ to bude technicky a ekonomicky možné, budú podporené aj opatrenia na zabezpečenie kvality vnútorného prostredia a na zvýšenie odolnosti proti možným negatívnym klimatickým vplyvom.

„Ministerstvo spravodlivosti plánuje využiť všetky finančné prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti určené na výstavbu, obstaranie a rekonštrukciu budov súdov vo výške 250 miliónov eur s DPH,“ uzavrel hovorca Bubla.

Samotné ministerstvo spravodlivosti sa po dlhých rokoch presťahovalo v roku 2020 z budovy na Župnom námestí do budovy bývalého Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici 71. Je prispôsobená potrebám ministerstva, v objekte  na Župnom námestí je sídlo Najvyššieho súdu (NS) SR. Rezort na svojej stránke v roku 2020 informoval, že výška prenájmu  je 1,5 milióna eur a 200-tisíc eur sú náklady na prevádzku. Po dvoch rokoch môže ministerstvo budovu odkúpiť za cca 20 miliónov eur.

Pasportizácia budovy na Župnom námestí

Kancelária NS SR už dlhodobo upozorňovala na nevyhovujúce podmienky budovy na Župnom námestí 13, na časté havarijne situácie, ktoré tam vznikajú. Z toho vyplývajú vysoké finančné náklady na opravy, ale rovnako aj nehospodárne náklady na každodenný chod budovy.  Objekt od začiatku fungovania prechádzal len drobnými opravami. Jeho súčasný stav už nespĺňa  technické požiadavky, či požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené technickými normami.

Z tohto dôvodu si dala Kancelária Najvyššieho súdu SR v priebehu roka 2021 vypracovať kompletnú pasportizáciu budovy. Cieľom pasportizácie je zistiť reálny technický stav  budovy a vyhodnotiť ďalšie možnosti jej fungovania v budúcnosti. Výsledky po ich vyhodnotení v blízkej budúcnosti Kancelária Najvyššieho súdu SR predstaví verejnosti.

Sídlo Najvyššieho súdu SR a Kancelárie Najvyššieho súdu SR je na Župnom námestí 13 v Bratislave a v súčasnosti sa plánuje, aby to tak zostalo aj v budúcnosti. 

 

Monika Voleková