Zemný plyn kvíz

Kvíz: Čo všetko (ne)viete o zemnom plyne?

Partneri sekcie:

Slovensko je po Holandsku druhou najplynofikovanejšou krajinou Európy a plyn sa u nás teší obľube najmä kvôli jednoduchej obsluhe pri vykurovaní. V posledných mesiacoch sa stal často diskutovanou témou. Otestuje sa v našom kvíze, čo všetko o zemnom plyne (ne)viete.

0%

Z hľadiska chemického zloženia tvorí viac ako 93 % plynu

Metán iStock
Správne! Nesprávne!

Zemný plyn je zmes plynných uhľovodíkov, ktorej hlavnou zložkou je metán.

Aký je prirodzený zápach zemného plynu?

Plyn zápach iStock
Správne! Nesprávne!

Zemný plyn nemá prirodzený zápach a je navyše bezfarebný.

Ktorá udalosť naštartovala pridávanie odorantov (páchnucich látok) do plynných palív?

Manometer iStock
Správne! Nesprávne!

Únik neupraveného zemného plynu bez zápachu spôsobil explóziu v škole v Texase, pri ktorej zomrelo takmer 300 žiakov a učiteľov.

Ktorá krajina má najväčšie zásoby plynu na svete?

Plynovod iStock
Správne! Nesprávne!

Podľa britského energetického gigantu BP leží takmer pätina svetových zásoby plynu (19,9 %) v Rusku.

Kde bolo prvé nálezisko plynu na Slovensku, ktoré objavil roľník Ján Medlen?

Ján Medlen Archív Mesta Gbely
Správne! Nesprávne!

Ján Medlen narazil na zemný plyn pri kopaní odvodňovacieho kanálu v meste Gbely.

V ktorom roku zhasla posledná plynová pouličná lampa v Bratislave?

Bratislava Pexels
Správne! Nesprávne!

Posledná plynová lampa dosvietila na Školskej ulici v máji 1977.

Pilotné projekty prebiehajúce vo viacerých krajinách (aj u nás) k plynu v distribučnej sieti primiešavajú v rámci tzv. blendingu aj

Plynové potrubie Pexels
Správne! Nesprávne!

V pilotnom projekte SPP nahradili zemný plyn vodíkom.

Tipnete si približnú dĺžku plynárenskej siete u nás?

Plynovody Slovensko SPP
Správne! Nesprávne!

Podľa údajov z júla 2020 bola distribučná sieť dlhá 33 354 km.

Koľko percent bytov je u nás podľa štatistiky zo Sčítania obyvateľov z roku 2021 vykurovaných plynom?

Vykurovanie plynom Pexels
Správne! Nesprávne!

Plynom je vykurovaných 66 percent bytov na Slovensku.

Aký podiel celkovej ročnej spotreby plynu na Slovensku pokrýva domáca ťažba?

Plyn spotreba Pexels
Správne! Nesprávne!

Slovensko v súčasnosti ťaží okolo jedného percenta plynu zo svojej spotreby.

Zemný plyn
Neskúsený
Máte čo doháňať, chcelo by to oprášiť a doplniť si vedomosti!
Začiatočník
Mohlo by to byť aj lepšie, ale určité základy máte.
Na ceste k dokonalosti
Dobré, ale stále máte medzery. Čo vás v našom teste zmiatlo?
Expert
Gratulujeme! Znalosti o zemnom plyne máte na výbornú!

Zdieľaj svoj výsledok: