Bývalý hotel Flóra na Zlatých pieskoch v mestskej časti Ružinov
Galéria(6)

Postrach Zlatých pieskov zanikne: Mesto chce konečne zbúrať bývalý hotel Flóra

Bratislava sa nerozvíja len budovaním nových projektov a rekonštrukciami historických pamiatok či verejných priestorov. Dôležité je tiež konať v prípade neobývaných a zväčša schátraných budov, ktoré ohrozujú obyvateľov mesta – a to zbúraním objektu. Presne takýto osud čaká býval hotel Flóra na Zlatých pieskoch, ktorý má už takmer 50 rokov. Posledné roky výrazne chátra a Bratislava sa ho chce zbaviť.

Zlaté piesky v Ružinove sú obľúbenou lokalitou obyvateľov Bratislavy. Oblasť slúži predovšetkým na rekreáciu pre prítomnosť jazera, návštevníci môžu využívať rôzne služby a zahrať si aj vodné športy. V severnej časti je dokonca v prevádzke vlek na vodné lyžovanie. Nachádzajú sa tu aj rybári, ktorí lovia ryby najmä v južnej a východnej časti vodnej plochy.

Jazero vzniklo v 50-tych rokoch 20. storočia po vyťažení štrku. O niekoľko rokov neskôr tu začali vznikať rôzne prevádzky vrátane ubytovacích zariadení. V roku 1974 tu bol vybudovaný aj hotel Flóra, kolaudáciou prešiel o rok neskôr. V rokoch 1977 až 1990 boli realizované prístavby hotela. Od roku 2016 je však nevyužívaný a postupne chátra. 

Budova hotela Flóra v roku 1975 (rok po postavení objektu - hore) a stavba v súčasnosti (dole)
Budova hotela Flóra v roku 1975 (rok po postavení objektu – hore) a stavba v súčasnosti (dole) | Zdroj: T. Sásik / OZBAJP

Tento stav došiel až do takého bodu, že Magistrát chce budovu zbúrať. Prvotné informácie o jej likvidácii boli publikové už v roku 2022, keď sa v hoteli konala policajná preventívno-bezpečnostná akcia. Tá sa konala, podľa článku z tohto obdobia, najmä pre prítomnosť ľudí bez domova, ktorí niekdajší hotel obývali. Zdržiavalo sa tu približne 20 ľudí, z čoho boli dve tehotné ženy. Akcia docielila to, aby bola budova prázdna, nakoľko mala byť onedlho zbúraná. 

V roku 2022 sa však s búraním nezačalo, a rovnako sa tak nestalo ani dosiaľ. Až v jedenásty septembrový deň roku 2023 zverejnila mestská časť Ružinov oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby. Ide tak o dôležitý krok, ktorý pomôže Zlatým pieskom stať sa atraktívnejšími a najmä bezpečnejšími.

Bývalý hotel Flóra je trojpodlažný objekt v pôdorysnom tvare písmena U a disponuje tromi traktmi. Založenie stavby je na základových pásoch pod nosnými stenami. Vertikálny nosný systém sa nachádza na prízemí a čiastočne aj na poschodí v prevádzkovej časti. Hotelová a ubytovacia časť je situovaná na druhom až treťom podlaží, kde sa nachádza aj vertikálny nosný systém. Horizontálny nosný systém je zase tvorený železobetónovými stropnými doskami a dreveným trámovým podhľadom.

Bývalý hotel Flóra na Zlatých pieskoch v mestskej časti Ružinov
Bývalý hotel Flóra na Zlatých pieskoch v mestskej časti Ružinov | Zdroj: Mestská polícia Bratislava

Zastrešený je sedlovou strechou s hrebeňom strechy v rôznych výškových úrovniach. Hotelová časť je obložená prevažne drevenými obkladmi. Prístavba z roku 1977 disponuje železobetónovým doskovým schodiskom, pričom deliace konštrukcie na poschodiach sú taktiež prevažne drevené zrubové. Podlahy sú z keramickej dlažby, nachádzala sa tu aj reštauračná kuchyňa a z dreva boli vyrobené aj okná. Záverečná časť dokumentácie obsahuje jednu dôležitú vetu: „Objekt je vo veľmi zlom technickom stave.”

Stavebný úrad v Ružinove prijal oznámenie o život a zdravie ohrozujúcej stavbe v máji tohto roku. Súčasťou oznámenia boli aj znalecké posudky, z ktorých vyplýva, že zastavaná plocha stavby nie je totožná s výmerou pozemku. To znamená, že schátraný objekt stojí aj na susediacom pozemku v katastrálnom území Trnávka.

V auguste tohto roka bol na mieste vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia vlastníka, teda hlavného mesta. Vykonaná bola obhliadka exteriéru a čiastočne aj interiéru (nakoľko veľká časť interiéru stavby nie je bezpečne prístupná). Z tejto obhliadky bolo konštatované, že stavba je závadná a ohrozuje život a zdravie osôb. Taktiež bolo zdôraznené, že náklady na opravu hotela sú výrazne vyššie ako je jej samotná hodnota. 

Bývalý hotel Flóra na Zlatých pieskoch v mestskej časti Ružinov
Bývalý hotel Flóra na Zlatých pieskoch v mestskej časti Ružinov – policajná akcia v roku 2022 | Zdroj: Mestská polícia Bratislava

Hotel je v katastrofálnom stave, povybíjané sú okná a možné je nájsť aj diery v stenách. Budova je počarbaná grafitmi, z čoho sa dá predpokladať, že od roku 2016 sa tu zdržiavali rôzne pofidérne skupiny osôb. V interiéri to vyzerá rovnako, objekt je vybrakovaný, prevládajú tu grafity či úlomky skiel a rozpadávajúci sa strop.

Je tak trochu otázkou, prečo podobný objekt dnes ešte stojí. Jeho likvidácia mohla prísť už v predchádzajúcich rokoch, keď sa stal nebezpečný. Bratislava sa nutne potrebuje zbaviť podobných stavieb, ktoré len degradujú verejný priestor. Rozstrúsené sú vo všetkých mestských častiach, avšak ich odstránenie je často na dlhé lakte.

To sa pravdepodobne deje aj v tomto prípade, keď sa administratívny proces pohol až v súčasnosti. Povolenie na odstránenie hotela Flóra by teoreticky mohlo mesto získať aj do konca tohto roka. Po jeho zbúraní bude len na vlastníkovi, na čo daný pozemok využije. Nakoľko ide o rekreačnú oblasť, možno očakávať podobný účel ako to bolo v prípade ubytovacieho zariadenia, na škodu by nebola ani kvalitná stravovacia prevádzka či vytvorenie priestoru na komunitné účely. 

Budova hotela Flóra v roku 1975 (rok po postavení objektu - hore) a stavba v súčasnosti (dole)
Bývalý hotel Flóra na Zlatých pieskoch v mestskej časti Ružinov
Bývalý hotel Flóra na Zlatých pieskoch v mestskej časti Ružinov
Bývalý hotel Flóra na Zlatých pieskoch v mestskej časti Ružinov
Bývalý hotel Flóra na Zlatých pieskoch v mestskej časti Ružinov
Bývalý hotel Flóra na Zlatých pieskoch v mestskej časti Ružinov