Po fúzii figuruje na stavebnom trhu nová spoločnosť

Od 1. apríla 2010 pôsobí na slovenskom stavebnom trhu nová spoločnosť – Skanska SK a.s.. Je výsledkom zrealizovaného zámeru zlúčenia šiestich spoločností, ktoré k rovnakému dátumu fyzicky ukončili svoju činnosť a právne zanikli. Nové, centrálne riadenie doterajších aktivít zvýši efektivitu a posilní postavenie Skanska SK a.s. na trhu. Základný kapitál novej firmy je 1, 660 mil. eur.

„Fúziou spoločností pôsobiacich v skupine Skanska sme na Slovensku uzatvorili významné obdobie z hľadiska reštrukturalizácie našej spoločnosti. Vo všetkých oblastiach trhu, kde spoločnosti doposiaľ podnikali samostatne, vďaka novému organizačnému a procesnému riadeniu posilníme našu schopnosť pružne reagovať na ich vývoj,“ uviedol Tibor Kočvara , generálny riaditeľ Skanska SK a.s.

“Fúzia je operácia vo vnútri firmy, súčasť projektu JednaSkanska. Práve prostredníctvom neho sme sa organizačne priblížili našej materskej spoločnosti Skanska AB a Skanska a.s. v ČR,“ dodal T. Kočvara.
Spoločnosti, ktoré fúziou zanikli:

 • Skanska PS a.s.
 • Skanska Slovensko s.r.o.
 • Skanska Reality SK, s.r.o.
 • Stamart Martin s.r.o.
 • Skanska Technológie a.s.
 • Skanska BS a.s.

Nová spoločnosť:
Skanska SK a. s. so sídlom Krajná 29, 821 04 Bratislava, generálny riaditeľ Tibor Kočvara.
Skanska SK a.s. zastrešuje:

 • Závod PS SK 01 Martin
 • Závod PS SK 02 Bratislava
 • Závod SK 10 Technológie Košice
 • Závod Cesty, mosty SK
 • Závod Tunely SK
 • Závod Železničné staviteľstvo SK
 • Závod Skanska Reality SK
 • Závod Servis SK

Zdroj: Skanska SK