Osud poškodeného garážového domu na Drieňovej bude známy už čoskoro

Požiar garážového domu na Drieňovej.
Zdroj: TASR

V hre je čiastočná demolácia a rekonštrukcia objektu i úplná demolácia a výstavba nového parkovacieho domu.

O alternatíve sanácie sa má hlasovať od 6. februára do 6. marca. Na svojom webe o tom informuje Bratislavské garážové družstvo (BGD), ktoré je vlastníkom garážového domu. Súťaž na búranie stavby vyhlásilo BGD ešte vlani v októbri, verejná súťaž na čiastočnú alebo úplnú demoláciu bola ukončená v polovici novembra. Do súťaže sa vtedy prihlásilo deväť odborných firiem.

Následne na decembrovom rokovaní sa kompetentní oboznámili s návrhom technického, ekonomického i finančného porovnania jednotlivých alternatív obnovy parkovacieho domu. Vyhodnocovali tiež podklady verejnej obchodnej súťaže. „Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom bude možné uzatvoriť až po písomnom hlasovaní,“ konštatuje BGD na webe.

Požiar v garážovom dome na Drieňovej ulici vypukol vlani 5. marca večer. Po uhasení požiaru umožnili sprístupnenie niektorých priestorov na ich vypratanie, ale len tých, pri ktorých to dovoľovala statika. Zachrániť sa podarilo stovky áut, motoriek, bicyklov i ďalšieho majetku. Časť budovy sa však zrútila a prakticky všetko, čo v nej bolo, sa znehodnotilo.

Požiar garážového domu na Drieňovej.
Požiar garážového domu na Drieňovej. | Zdroj: SITA

Nebolo tajomstvom, že garážový dom, podobne ako aj iné, neslúžil iba na parkovanie áut, bol aj skladiskom autopríslušenstva, pneumatík, olejov, batérií či dokonca nafty a benzínu. Na prízemí parkovacieho domu bola aj reštaurácia, ktorú požiar zničil.

Príčiny požiaru nie sú známe, polícia vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania cudzej veci. Budova bola dostavaná v roku 1976 a pôvodne slúžila ako opravovňa autodružstva Drutechna.

V čase jej vzniku išlo o unikátny projekt. „Počas 46 rokov od uvedenia do prevádzky sa menil aj charakter stavby z hromadnej garáže na hromadné ‚skladovisko‘ všetkého možného, čo súvisí s autami, napríklad pneumatík, čo malo za následok výrazné zvýšenie požiarneho zaťaženia v danom objekte. Na takéto množstvo horľavých látok neboli stavebné konštrukcie adekvátne ošetrené požiarnym nástrekom alebo obkladom,“ vysvetľuje Michal Šabo, špecialista na pasívnu požiarnu ochranu budov.

„Dnes by takáto stavba už musela byť vybavená okrem iného aj požiarnotechnickými zariadeniami, ktoré by v prípade požiaru dokázali rýchlo informovať o mieste jeho vzniku, prípadne aktivovali automatické hasenie a odvod splodín von z objektu,“ dodáva. Koľko podobných garážových domov.

KategórieAktuálneZnačky