podlahy hromadnych garazi

Podlahy hromadných garáží

Vo väčšine hromadných garáži realizovaných v ostatných rokoch sa možno stretnúť s problémami vyplývajúcimi z výskytu prevádzkovej vody vnášanej vozidlami. Voda ďalej preniká do nadväzujúcich konštrukcií, takže na podlahe vznikajú kaluže, ktoré zhoršujú ich užívateľský komfort. Vyššia vrstva …