image 69005 25 v1
Galéria(6)

NOVEMBER TALKS – cyklus prednášok o súčasnej architektúre

Každý rok v novembri pozýva Nadácia firmy Sto spolu s rôznymi univerzitami študentov a záujemcov o architektúru na cyklus prednášok, na ktorých renomovaní architekti a zaujímaví nováčikovia predstavujú "svoje osobné postoje k súčasnej architektúre".

poster NovemberTalks
Marco sk
Massimilano sk
Will sk
Copy of poster NovemberTalks

Už ôsmy rok sa v Stuttgarte koná Cyklus novembrových prednášok podporovaný Nadáciou Sto. Univerzity v Grazi a Miláne sa pripojili v minulých rokoch. V roku 2013 predstavili architekti prvýkrát svoje práce aj na parížskej École Nationale Supérieure d’Architecture. Slovenská Technická Univerzita, Fakulta archtektúry v Bratislave sa stala v tomto roku 2014 novým partnerom a zapojila sa do projektu „November Talks”.

Súčasťou cyklu prednášok sú známe osobnosti z oblasti architektúry a urbanizmu,ako napríklad NFO ateliér z Chorvátska v zastúpení Marunica a Ravnić, Will Alsop – svetoznámy architekt a dizajnér, Marco Casagrande – fínsky architekt, bio- urbanista a sociálny teoretik, Massimiliano Fuksas – architekt narodený v Ríme, pôsobiaci v Hong Kongu, Paríži, Viedni, Frankfurte, Shenzene a iní.

WILL ALSOP

prednáška 13.11.2014

Will Alsop je svetovo známy architekt a dizajnér. Známy pre svojú vynaliezavosť, multidis- ciplinárny prístup k tvorbe a cit pre kvalit- né bývanie. Profesor Will Alsop je predovšetkým architekt, ktorého projekty pokrývajú rozmanité sektory – od stanice metra, múzeá, až po návrhy bývania vo Veľkej Británii, kontinentálnej Európe a na Ďalekom východe.

Špecifikom Alsopovej tvorby je presah do voľnej maľby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou procesu navrhovania; pomáha mu objavovať a skúmať nové formy, ktoré neskôr priestorovo artikuluje. Alsop taktiež vedie sochársky ateliér na Central Saint Martins College of Art and Design v Londýne a je riaditeľom firmy ALL Design, známej pre svoj chrakteristický prístup spolupráce na viacoborovej úrovni so sídlom v Battersea, Londýn. V 80.rokoch Alsop asistoval pri tvorbe územného plánu pre revitalizáciu ham- burských dokov, behom 90. rokov, medzi inými projektami, pracoval na obnove Cardiff Bay, postavil ocenenú budovu sídla francúzskej vlády v Marseille a v roku 2000 získal Stirling Prize za Peck- hamskú knižnicu v Londýne. Stavby pre Queen Mary University v Londýne a ikonický objekt centra umenia a dizajnu v Toronte Ontario College Shar Alsopovi vyniesli prestížne ocenenie RIBA World- wide Award.

Nedávny príklad Alsopovej tvorby zahŕňa 142 bytový komplex „Chips“ v Manchesteri a „Calypso“v Rotterdame. V súčasnej dobe pracuje na rozsiahlych rezidenčných projektoch v Londýne a Toronte.

MARCO CASAGRANDE

prednáška 20.11.2014

Marco Casagrande je fínsky architekt, biour- banista a sociálny teoretik. Špecializuje sa na multidisciplinárny dizajn v urbanizovanom prostredí prostredníctvom implementovania teórie a metodológie “Urbanistickej akupunk- túry” a “Tretej generácie mesta”. Marco Casa- grande je laureátom Európskej ceny za architektúru 2013 a Výbora Medzinárodnej architektúry kritikov CICA Award 2013 pre koncepčnú a umeleckú architektúru.

Široko publikované práce boli vystavené trikrát v Benátkach na bienále architektúry (2000, 2004 a 2006) a v Havane bienále 2000, Firenze bienále 2001, Yokohama Triennial 2001, Montreal bienále 2002, Puerto Rico bienále 2002, Demeter Hokkaido 2002, Alaska Forum Design 2003, Echigo-Tsumari trienále 2003, Taipei v pohybe 2004, London Architecture bienále 2004, Sensoria Melbourne 2004, Taiwan dizajn Expo 2005, Urban Flashes Mumbai 2006, 7-ELEVEN City 2007, World Architecture Festival 2009, Hong Kong a Shenzhen Bi-City bienále v roku 2009 a 2012, Victoria & Albert Museum 2010, Beaufort04 trienále 2012, Rakúske múzeum súčasného umenia MAK „Eastern Promises“ 2013, Buenos Aires Architecture bienále 2013 a China Central Academy of Fine Arts CAFAM bienále 2014.

Casagrande vyučoval na mnohých univerzitách od roku 2000, vrátane tokijskej univerzity Tadao Anda, Aalto Univerzity, Helsinki Univerzity Umenia a Dizajnu a Bergen Školy Architektúry. Obdržal profesúru na Taiwan Tamkang Univerzite v rokoch 2004-2009 a v súčasnej dobe prevádzkuje nezávislé multidisciplinárne výskumné centrum Ruin Academy na Taiwane a v Taliansku v spolupráci s medzinárodnou spoločnosťou Biourbanism.

Casagrande zobrazuje mestá ako komplexné energetické organizmy, v ktorých rôzne prekrý- vajúce sa vrstvy energetických tokov určujú aktivity občanov, ako aj rozvoj mesta. Miešaním environmentalizmu a urbanizmu vyvíja Casa- grande metódy “Urbanistickej Akupunktúry” – presnú koordináciu mestských energetických tokov za účelom vytvorenia ekologicky udržateľného rozvoja mesta a takzvanej “Tretej generácie mesta”.Marco Casagrande je zakladateľ Laboratória Casagrande (od roku 2003) – medzinárodne pôsobiace multidisciplinárne architektonicko/ biourbanistické štúdio so sídlom vo Fínsku. Marco je tiež bývalý spolumajiteľ Architektonickej kancelárie Casagrande & Rintala (1999-2003). Casagrande spolupracuje s Hsieh Ying-Chun a Roan Ching-yueh a podpredse- dom Medzinárodnej spoločnosti Biourbanism.

MASSIMILIANO FUKSAS

prednáška 21.11.2014

Massimiliano Fuksas je svetovo preslávený architekt narodený v Ríme, Taliansku. Medzi jeho diela patrí obchod Empo- rio Armani v Hong Kongu, Jaffa Peace Center, rôzne verejné stavby a budovy pre kultúru, školstvo či sakrálne stavby, venuje sa tvorbe krajiny a urbanizmu a územnému plánovaniu. Fuksas získal titul v oblasti architektúry na univerzite La Sapienza v roku 1969 v Ríme, kde si otvoril svoju prvú pobočku v roku 1967, ešte počas štúdia. Nasledovali ďalšie kancelárie otvorené v Paríži (1989) a vo Viedni (1993), Frankfurte (2002) a v Shen- zhene (2008).

Po mnoho rokov sa orientuje na štúdi- um mestských problémov,najmä na predmestí. Od januára 2000 píše architektonický stĺpec v týždenníku L’Espresso. V roku 2000 bol riaditeľom 7.medzinárodnej výstavy architektúry-Bienále v Benátkach s témou -„Menej estetiky, viac etiky“. Je hosťujúcim profesorom na nie- koľkých vysokých školách, napr.É- colespécialed’Architecture v Paríži, či Columbia University v New Yorku.